Astăzi, 14 mai, a avut loc loc adunarea de constituire a Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova (ACEM), care își propune să impulsioneze industria electronică din Moldova.  Suntem mândri să anunțăm că printre membrii fondatori ai ACEM este și Universitatea Tehnică a Moldovei, un merit considerabil în acest sens revenindu-i prof. univ., dr. Victor Șontea, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală. Printre fondatori se numără și importante companii în domeniu din RM: Informbusiness SRL, ICS Steinel Electronic SRL, ELIRI SA, BlackSea-EMS SRL, AFN SRL, IM Arobs Software SRL, Simpals SRL.

La evenimentul de constituire a ACEM au participat reprezentanți ai companiilor din industria electronică, potențiali membri cu drepturi depline ai ACEM, dar și secretarul de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM – Vitalie Tarlev, directorul Biroului de Cooperare a Elveției – Caroline Tissot, președintele Academiei de Științe a Moldovei – Ion TIGHINEANU, directorul AGEPI – Lilia Bolocan, rectorul UTM – prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, reprezentanți ai companiilor din industria electronică, membri fondatori ai ACEM, potențialii membri, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, profesional-tehnic în domeniul electronicii.

Secretarul de stat Vitalie Tarlev a menționat că Guvernul susține crearea Asociației ACEM și își propune să lanseze un dialog constructiv pe partea de îmbunătățire a climatului de afaceri care să favorizeze dezvoltarea acestui sector: „Am adăugat printre activitățile eligibile și acțiuni R&D și de engineering, prototiparea microprocesoarelor, circuitelor integrate și semiconductorilor, pentru a contribui la revitalizarea și dezvoltarea sectorului de electronică în Republica Moldova.”

Reprezentantul Biroului de Cooperare a Elveției, Cristina Cojocaru-Parson, a salutat inițiativa de creare a Asociației ACEM și a reiterat disponibilitatea SDC de a oferi asistență tehnică pentru crearea de joburi bine plătite în electronică.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan a menționat în alocuțiunea sa importanța dezvoltării sectorului electronicii în R. Moldova, care va accelera dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, va contribui la ridicarea competitivității produselor autohtone. Universitatea Tehnică a Moldovei este deschisă pentru colaborarea cu întreprinderile industriei electronice, prin ajustarea învățământului universitar de profil conform cerințelor și exigentelor întreprinderilor producătoare.  Aceasta va contribui la cercetările și elaborările aplicative in parteneriat cu partenerii din industrie.

Mesaje de salut au rostit și primul secretar al Ambasadei Japoniei – Atsutoshi Hagino, președintele AȘM – acad. Ion Tighineanu, directorul general al AGEPI – Lilia Bolocan, șeful Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTM – prof. univ., dr. Victor Șontea.

Președinte al Asociației Companiilor din Industria Electronică a fost ales directorul general al Institutului de Cercetări ELIRI – Marcel Vârlan.

În cadrul evenimentului de constituire a ACEM a fost semnat un Memorandum de colaborare între compania Informbusiness SRL, reprezentată de către directorul general – Vitalie Eșanu, și primarii municipiilor Comrat – Serghei Anastasov, Ceadâr LungaAnatolie Topal, privind dotarea și modernizarea autobuzelor electrice care urmează sa facă legătura dintre orașele Comrat și Ciadâr Lunga, dar și introducerea transportului electric municipal.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, și directorul general Equip-Test, Zoltan Varadi, au semnat un Memorandum privind dotarea unui laborator cu echipamente de testare electronică în cadrul UTM.

Participanții la eveniment au avut ocazia să viziteze laboratorului de producție si testare în electronică „Infombusiness”, precum și compania „Steinel Electronic” SRL, unul din membrii fondatori, producător de echipament electronic, senzori de mișcare și generatoare de aer cald.

În cadrul evenimentului a fost organizată și o expoziție a produselor electronice ale companiilor din domeniul industriei electronice din Republica Moldova.

Scopul principal al ACEM este promovarea creșterii competitivității și dezvoltarea sectorului industriei electronice din RM prin parteneriate viabile între companiile private din industrie si cercetare & dezvoltare, autoritățile publice și alte organizații naționale și internaționale. Inițiativa de creare a ACEM a venit în cadrul mesei rotunde „Industria electronicii, realizări, provocări şi perspective”, organizată de Agenția de Investiții cu suportul Proiectului de Consiliere a Guvernului RM în politici economice implementat de Agenția de Cooperare Germană (GIZ) cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și cooperare (SDC), în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Evenimentul s-a desfășurat la 9 noiembrie 2018 și a întrunit reprezentanți ai sectorului privat din industria electronică, sectorului public și ai mediului academic.

(Visited 130 times, 1 visits today)