pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislatie | calendar | absolventi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Legislatie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Tehnica Digitala si Microprocesoare
vezi coperta

Blaja Valeriu, Chiciuc Andrei, Tehnica Digitala si Microprocesoare, Ciclu de prelegeri, 270 pag., Sectia redactare si Editare a UTM, Chisinau, 2004, 200 ex.

Recenzent: conf.dr. Veaceslav Nastasenco
Referent stiintific: conf.dr.ing. Tudor Ciuru

Manualul poate fi împrumutat la biblioteca facultăţii de Energetică a UTM.

Lucrarea prezinta functionarea circuitelor si a dispozitivelor tehnicii digitale, a portilor logice si a circuitelor integrate digitale. Sunt prezentate metode de analiza si sinteza a circuitelor logice combinationale si secventiale, sunt analizate sisteme cu microprocesoare. Prelegerile sunt adresate studentilor tuturor specializarilor de profil electric si electronic, cursuri de zi si fara frecventa.

 

CUPRINS

1. Aparatul matematic al tehnicii digitale
1.1. Sisteme de numeratie
1.2. Coduri
1.3. Algebra logica
1.4. Functii logice
1.5. Moduri de prezentare a functiilor logice
1.6. Minimizarea functiilor logice
2. Circuite logice
2.1. Porti logice
2.2. Caracteristicile si parametrii portilor logice
2.3. Familii de circuite logice
3. Circuite logice combinationale
3.1. Notiuni generale
3.2. Codificatoare
3.3. Decodificatoare
3.4. Multiplexoare
3.5. Demultiplexoare
3.6. Circuite de deplasare a codului
3.7. Comparatoare de cod
3.8. Sumatoare
4. Circuite logice secventiale
4.1. Notiuni generale
4.2. Circuite basculante bistabile
4.3. Numaratoare de impulsuri
4.4. Registre
5. Circuite de formare a semnalelor digitale
5.1. Circuite basculante
5.2. Generatoare de tensiuni liniar variabile
6. Convertoare Analog-Numeric si Numeric-Analog
6.1. Notiuni generale
6.2. Convertoare Numeric-Analog
6.3. Convertoare Analog-Numeric
7. Memorii semiconductoare
7.1. Notiuni generale
7.2. Memorie RAM
7.3. Memorie statica bipolara
7.4. Elemente de memorie PMOS
7.5. Elemente de memorie CMOS
7.6. Elemente de memorie MNOS
7.7. Circuite logice programabile
7.8. Circuite logice PROM
7.9. Circuite logice EPLD
8. Arhitectura si functionarea calculatorului
8.1. Structura sistemului de calcul
8.2. Microprocesorul in sistemul de calcul
8.3. Arhitectura microprocesorului
8.4. ALU
8.5. Functia de intrare/iesire
8.6. Microprogramarea
8.7. Parametrii mP
8.8. Istoria dezvoltarii microprocesoarelor
9. Microprocesorul INTEL 8080
9.1. Parametrii microprocesorului INTEL 8080
9.2. Magistralele unui sistem cu microprocesorului INTEL 8080
9.3. Arhitectura microprocesorului INTEL 8080
9.4. Programarea microprocesorului INTEL 8080
10. Microprocesorul INTEL 8086
10.1. Caracteristica generala
10.2. Arhitectura microprocesorului INTEL 8086
10.3. Organizarea memoriei
10.4. Specificatii hardware
11. Microprocesorul INTEL Pentium
Bibliografie

Valuta epocii noastre este un creier bine antrenat.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislatie | calendar | absolventi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc