pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislatie | calendar | absolventi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Sistemul Internaţional de Unităţi, Ghid de utilizare

Coperta

Capitolul 1: Unităţi şi prefixe SI
Capitolul 2: Unităţi ce nu fac parte din SI
Capitolul 3: Reguli şi convenţii de stil pentru exprimarea unităţilor de măsură
Capitolul 4: Reguli şi convenţii de stil pentru exprimarea mărimilor
Capitolul 5: Reguli şi convenţii ortografice pentru denumiri de unităţi
Capitolul 6: Folosirea simbolurilor şi numerelor în documente tehnice
Anexa A: Definiţiile unităţilor SI fundamentale şi suplimentare
Anexa B: Tabele de transformare a unităţilor de măsură
Anexa C: Interdependenţa unităţilor SI
Anexa D: Constante fizice fundamentale
Omenirii ia fost mai uşor să scrie alte biblioteci, decât să o stingă pe cea din Alexandria.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Legislaţie
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislatie | calendar | absolventi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc