pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislatie | calendar | absolventi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Metrologie, Standardizare şi Măsurări, Curs de lecţii

Coperta cursului

Capitolul 1: NOŢIUNI GENERALE DE METROLOGIE
Capitolul 2: METODE ŞI MIJLOACE ELECTRICE DE MĂSURARE
Capitolul 3: ERORI DE MĂSURARE
Capitolul 4: STANDARDIZAREA
Capitolul 5: ETALOANE
Capitolul 6: INSTRUMENTE ELECTRICE DE MĂSURARE
Capitolul 7: PUNŢI DE MĂSURARE
Capitolul 8: MĂSURAREA TURAŢIEI ŞI DEPLASĂRILOR
Capitolul 9: MĂSURAREA TEMPERATURII
Capitolul 10: SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE
ANEXE:
• Mărimi măsurabile clasificate după gradul cu care acestea apar în legile electromagnetismului
• Unităţi SI fundamentale
• Unităţi SI suplimentare
• Multiplii şi submultiplii SI
• Unităţi de măsură derivate ale SI
• Coeficienţi de conversie ai unităţilor de măsura străine în unităţi şi derivate SI
• Semne convenţionale utilizate în schemele de măsurare
• Simboluri marcate pe cadranele instrumentelor electrice de măsurare
Nu drumul contează, ci sensul.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislatie | calendar | absolventi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc