Proiectul Tempus SM SCM-T002A06-2006: FORMATION EN DOCTORAT DE RECHERCHE; ECOLE DOCTORALE.

Obiectivul general:
Scenarii de adaptare a invatamantului de doctorat din Republica Moldova la cerintele esentiale ale procesului Bologna

In baza experientei universitatilor din UE si a expertilor de a stabili propneri de aliniere /prin modernizare/ a sistemului actual de pregatire a cadrelor didactice si stiintifice prin doctorantura la exigentele Spatiului European al Invatamintului si Cercetarii.

Obiective specifice:
Tinind cont de contextul direct care se caracterizeaza prin implementarea Procesului Bologna, cu trei cicluri Licenta-Masterat-Doctorat si in scopul de a raspunde la cererea responsabililor institutiilor moldave privind implementarea filierei “Doctorat” sunt prevazute 3 categorii de activitati:
1. Conferinte de informare organizate de partenerii UE si MD, cu prezentarea modelelor de realizare a Doctoratului in fiecare din tarile partenere
2. Lucru in echipe intr-un consortium mixt RM-UE, pentru a realiza:
a) o analiza comparativa intre sistemul moldav actual si cele din UE; b) o analiza in scopul elaborarii unei eventuale evolutii a instruirii de doctorat in cercetare in RM, mai apropiata de conceptele UE
3. Diseminare rezultatelor: analiza comparativa, propuneri de re organizare a studiilor de doctorat.

Rezultate asteptate:
1. Prezentarea a diferitelor forme de organizare a studiilor de doctorat UE.
2. Organizarea actuala a studiilor de doctorat in R. Moldova.
3. Analiza comparativa a invatamantului doctoral in UE si MD.
4. Elaborarea scenariilor de adaptare a sistemului de studii doctorale din R. Moldova la normele europene (recomandarile Procesului Bologna).
5. Diseminarea rezultatelor catre institutiile abilitate, cadre didactice si autoritati de tutela.

Parteneri din UE:
1. AGRENA, Franta,
2. Universitatea Gand, Belgia,
3. Universitatea de Rennes, Franta,
4. Universitatea Regala de veterinarie si Agricultura, Danemarca.
5. Universitatea din Firenzea, Italia

Parteneri din R. Moldova:
1. Universitatea Tehnica a Moldovei.
2. Universitatea de Stata din Moldova
3. Universitatea Agrara de Stat din Moldova,
4. Academia de Studii Economice din Moldova.
5. Ministerul Educatiei si Tineretului al R. Moldova,
6. Consiliul National pentru Acreditare si Atestare

Rezultate:
Rezultatele activitatii grupurilor de lucru se poate urmari dupa materialele Seminarelor-Training si Meselor Rotunde organizate in acest proiect:
1) 28 februarie - 1 aprilie 2007. Seminar: Organizarea învatamântului de doctorat, scoli doctorale.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI

Contractor:
prof. Jean Barloy, Asociatia universitara AGRENA, Rennes, Franta.

Coordonator:
acad., Ion Bostan, rectorul Universitatii Tehnice a Moldovei.

Experti independenti:
1. prof.Paolo GAJO – Universitatea din Firenzea, Italia
2. prof. Jacques L. Willems – Universitatea Gand, Belgia

Notã:
Pentru a face cunostinta cu programul si materialele seminarelor faceti click pe titlul seminarului.
 


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc