Proiectul Tempus T001A04: Scenariu de adaptare a învatamântului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna

Obiective:
a) Organizarea Conferintelor si Seminarelor de informare, pentru responsabilii institutionali si cadrele didactice de vârf, privind prevederile procesul Bologna.
b) Lucrul în grupe mixte R. Moldova / UE pentru aprofundare în fiecare din Liniile de baza ale procesului Bologna orientate spre domenii precise – Stiinte Aplicate.
c) Difuzarea rezultatelor obtinute si a propunerilor formulate.

Activitati preconizate:
1. Informarea si sensibilitate privind procesul Bologna:
• seminar de informare pentru cadre didactice;
• formarea grupelor de lucru mixte (UE/MOL) privind prevederile Procesului Bologna.
2. Ateliere pe grupe:
• seminar de formare organizat de partenerii UE pe fiecare din teme;
• activitati aditionale în fiecare grup de lucru – reuniuni interne pe grupe;
• seminar plenar a grupelor având ca scop sinteza si redactarea propunerilor.
3. Activitati de sinteza:
• trening în grupe mixte MOL/UE pentru redactarea definitiva a propunerilor si scenariilor;
• implementarea propunerilor si pregatirea difuzarii.
4. Difuzarea rezultatelor:
• workshop de difuzare publica a rezultatelor;
• prezentare scenariilor oficiale autoritatilor de tutela si consiliul rectorilor.

Membrii Consortiumului din R.Moldova:
1. Universitatea Tehnica a Moldovei
2. Universitatea Agrara de Stat din Moldova
3. Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul
4. Universitatea de Stat din Comrat
5. Colegiul National de Vinificatie si Viticultura
6. Colegiul Industrial din Grinauti

Parteneri din Uniunea Europeana:
1. Asociatia universitara AGRENA, Franta
2. Scoala Nationala de Ingineri, Nantes, Franta
3. Universitatea din Gand, Belgia
4. Universitatea Tehnica Darmstadt, Germania
5. Universitatea fur Bodenkultur din Viena, Austria
6. Institutul National Politehnic din Toulouse, Franta
7. Universitatea din Perugia, Italia
8. Universitatea din Evora, Portugalia
9. Universitatea UPSALA, Suedia

Rezultate:
Rezultatele activitatii grupurilor de lucru se poate urmari dupa materialele Seminarelor-Training si Meselor Rotunde organizate in acest proiect:
1) 10 ianuarie 2005, Scenariu de adaptare a învatamântului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna – UTM.
2) 8-9 martie 2005, Seminar-trening privind Organizarea procesului de învatamânt ingineresc in doua cicluri – UTM.
3) 14-15 aprilie 2005, Scenariu de adaptare a învatamântului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna – Universitatea de Stat din Cahul.
4) 20-21 mai 2005, Seminar-trening privind Organizarea procesului de învatamânt ingineresc in doua cicluri. Formarea continua – UTM, Colegiul de Vinificatie din Stauceni.
5) 25-26 mai 2005, Scenarii de adaptare a învatamintului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna. Desfasurat la Universitatea de Stat din Comrat.
6) 20-21 iunie 2005, Seminar-trening privind Asigurarea calitatii în învatamântul superior. Din experienta Universitatii Gent, Belgia – UTM.
7) 23 septembrie 2005, Ajustarea învatamântului ingineresc la rigorile Procesului Bologna.
8) 13 decembrie, Totalizarea actiunilor UTM de ajustare a învatamântului ingineresc la rigorile Procesului Bologna.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI

Contractor:
prof. Jean Barloy, Asociatia universitara AGRENA, Rennes, Franta.

Coordonator:
acad., Ion Bostan, rectorul Universitatii Tehnice a Moldovei.

Experti independenti:
1. Gheorghe Martinovschi, decan Universitatea Cyril si Mefodii, Macedonia
2. Ioan Coste, Universitatea de Stiinte Agricole din Banat, România

Grupuri de lucru:
1. Organizarea învatamântului universitar în cicluri.
2. Mobilitatea studentilor si cadrelor didactice. Implementarea ECTS.
3. Sisteme de asigurarea a calitatii învatamântului universitar.
4. Organizarea învatamântul continuu si studiilor la distanta.
Notã:
Pentru a face cunostinta cu programul si materialele seminarelor faceti click pe titlul seminarului.
 


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc