FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Chimia
 2. Educaţie fizică
 3. Filosofia
 4. Fizica
 5. Fizici speciale
 6. Geometria descriptivă şi desen tehnic de construcţii
 7. Limba română I
 8. Limba română II
 9. Limba engleză
 10. Limba franceză
 11. Matematica
 12. Matematici speciale
 13. Tehnologii informaţionale
 14. Topografia inginerească

Anul II

 1. Hidraulica şi aerodinamica
 2. Limba engleză
 3. Limba franceză
 4. Mecanica corpului solid
 5. Mecanica structurilor şi studiul metalelor şi sudură
 6. Pompe, suflante, ventilatoare şi staţii de pompare
 7. Reţele de alimentare cu apă şi canalizare
 8. Surse regenerabile de energie
 9. Teoria economică
 10. Termotehnica construcţiilor şi instalaţii de încălzire
 11. Transfer de căldură şi masă