FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Chimia
 2. Dezvoltarea durabilă
 3. Educaţia fizică
 4. Educaţia fizică II
 5. Filosofia şi logica formării profesionale
 6. Fizica
 7. Mecanica teoretică. Mecanica aplicată II.
 8. Geometria descriptivă şi desen tehnic de construcţii
 9. Iniţierea în specialitate
 10. Limba engleză I, II
 11. Limba engleză I, II
 12. Limba franceză I, II
 13. Limba franceză I, II
 14. Limba română I
 15. Limba română II
 16. Matematica
 17. Matematici speciale
 18. Practica topografică
 19. Tehnologii informaţionale
 20. Topografia inginerească/Geologia inginerească

Anul II

 1. Aerogeodezie
 2. Căi ferate I. Bazele proiectării.
 3. Clădiri. Electrotehnica maşini şi echipament electric.
 4. Clădiri. Materiale de construcţii.
 5. Clădiri. Sistematizarea verticală.
 6. Compoziţii rutiere şi procese fizico-chimice în tehnologia producerii materialelor de construcţie a drumurilor
 7. Drumuri I. Bazele proiectării drumurilor, PAC.
 8. Fundaţiile construcţiilor retiere
 9. Geotehnica
 10. Limba engleză III, IV
 11. Limba engleză III, IV
 12. Limba franceză III, IV
 13. Limba franceză III, IV
 14. Mecanica teoretică. Mecanica aplicată II.
 15. Rezistenţa materialelor I
 16. Mecanica structurilor I. Studiul metalelor şi sudura. Rezistenţa materialelor II.
 17. Bazele proiectării podurilor. Poduri I.
 18. Practica tehnologică
 19. Rezistenţa materialelor II
 20. Studiul metalelor şi sudura
 21. Teorie economică şi integrare economică europeană
 22. Topografia specială

Anul III

 1. Căi ferate II. Construcţia CF.
 2. Construcţii din beton armat I
 3. Drumuri II. Calcul elementelor hidraulice a lucrărilor de artă, structuri rutiere şi PAC.
 4. Drumuri III. Drumuri în condiţii complicate, noduri rutiere.
 5. Drumuri III. Proiectarea asistată de calculator.
 6. Întreţinerea drumurilor
 7. Legislaţia în construcţii
 8. Marketing şi economia construcţiilor
 9. Mecanica structurilor II. Construcţii din beton armatii.
 10. Poduri II. Ingineria seismică.
 11. Poduri II. Poduri din beton armat.
 12. Practica în producţie
 13. Tehnologia lucrărilor de construcţie I. Maşini pentru construcţia drumurilor.
 14. Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor II. Construcţia sistemelor rutiere.

Anul IV

 1. Automatizarea proceselor
 2. Întreţinerea căi ferate
 3. Management
 4. Managementul lucrărilor de drumuri şi poduri
 5. Organizarea şi siguranţa traficului rutier
 6. Poduri III. Poduri metalice.
 7. Practica de documentarela proiectul de licenţă
 8. Reconstrucţia drumurilor
 9. Securitatea activităţii vitale (plan 2016)