La facultate se pregătesc specialişti cu studii universitare din 5 domenii de formare profesională:

 • 211 Arte plastice
 • 522 Inginerie mecanică
 • 581 Arhitectură şi urbanism
 • 582 Construcții şi inginerie civilă
 • 583 Ingineria Mediului

1) Studii superioare de licență (Ciclu I)

Studiile se efectuează la 10 specialități în limbile română și rusă cu frecvenţă la zi (durata 4 ani) și cu frecvenţă redusă (durata 5 ani).

Studii superioare integrate (licenţă şi masterat) cu durata 6 ani (360 de credite) – 581.1 Arhitectură.

2) Învățământ de masterat la zi (ciclul II) cu durata de 1,5 ani (90 ECTS) la programele:

 • Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului
 • Drumuri, materiale și mecanizare în construcții
 •  Urbanism și amenajarea teritoriului
 • Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri
 • Designul interiorului

3) Învăţământ de doctorat la zi (ciclul III) cu durata de 3 ani şi cu frecvenţă redusă cu durata de 4 ani la specialităţile:

 • 02 – Mecanica corpului solid
 • 02 – Materiale de construcții, elemente și edificii
 •  03 – Rețele inginerești în construcții
 •  01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor
 • 07 – Mașini și echipamente tehnice
 •  04 – Design de interior, mediu și arta peisajului