RUSLAN BORDOS

Șef  departament

Lector universitar

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 77-38-14
E-mail: ruslan.bordos@dmmc.utm.md

 

 

 

Ingineria structurală este arta de a folosi materiale (a căror proprietăţi pot fi doar estimate)  pentru  a  construi  structuri  (ce  nu pot  fi  modelate  şi  calculate  decât aproximativ)  ca  să  reziste  la  forţe  (care  nu  sunt  cunoscute  cu  precizie),  astfel încât responsabilitatea faţă de siguranţa publicului să fie satisfăcută”.

(Profesorul  Edward  L.  Wilson,  UC Berkeley SUA, membru al Academiei Nationale de Inginerie)

 

Educaţia şi cercetarea ştiinţifică sunt factorii de bază care motivează creşterea economică în orice ţară, indiferent de gradul de dezvoltare tehnologică, iar capacitatea de inovare a unei ţări – motorul creşterii economice de durată – este condiţionată de resursa umană.

Departamentul este unitatea în care se asigură perfecţionarea calităţii procesului educativ-didactic şi în care se realizează idei de cercetare ştiinţifică.

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții (DMMC) a fost înstituit prin ordinul rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei nr. 235-sp din 10 iunie 2015. În structura Departamentului au fost incluse patru programe de studii:

 • Căi ferate, drumuri, poduri;
 • Ingineria materialelor și articolelor de construcții;
 • Inginginerie mecanică în construcții;
 • Ceramică și sticlă

promovate anterior în cadrul catedrelor de profil „Căi ferate, drumuri și poduri” (CFDP) şi „Tehnologia materialelor și elementelor de construcții” (TMEC).

Programele de studii nominalizate sunt axate pe pregătirea inginerilor de înaltă calificare pentru cele mai importante dimensiuni ale economiei naţionale, cum ar fi:

 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor rutiere;
 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor feroviare;
 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor aeroportuare;
 • Sectorul organizării și siguranței la trafic;
 • Sectorul tehnologiilor materialelor și elementelor și articolelor de construcție;
 • Sectorul ceramicii și sticlei;
 • Sectorul mașinilor și utilajelor pentru construcții;
 • Sectoarele de administrare și management a instituțiilor de profil private, dar și a celor de stat.

Importante sunt cerințele ce ţin de menţinerea şi dezvoltarea popularităţii programelor de studii  promovate în cadrul Departamentului, precum şi cele ce ţin  de păstrarea tradiţiilor colectivelor, de asigurare a unui climat colegial şi de respect reciproc.

Corpul profesoral-didactic al Departamentului  DMMC este alcătuit din 19 cadre didactice titulare şi 8 cadre didactice cu activitate prin cumul, dintre care: 2 profesori universitari, dr. hab., 7 conferenţiari universitari, dr., 9 lectori superiori, 7 lectori universitari, 2 lectori asistenți.  Vârsta medie a cadrelor didactice – 45  de ani (vezi Anexa 1).

MISIUNEA DE BAZĂ a Departamentului „Drumuri, materiale și mașini pentru construcții” are un caracter educaţional şi ştiinţific, în pofida faptului că are trei domenii de specialități diversificate: formarea tinerilor specialişti în construcții rutiere și feroviare, tehnologia materialelor și articolelor de construcții, ceramică și sticlă, precum și mașini pentru construcții, cu scopul încadrării lor pe piaţa muncii – în producţia industrială și tehnologică, construcții capitale, servicii comerciale sau de consultanţă şi expertiză, exploatare, întreținere, proiectare, în învăţământ, cercetare ştiinţifică.

Misiunea de bază a Departamentului DMMC rezidă în crearea, dezvoltarea şi consolidarea unei noi generaţii de ingineri şi manageri, apți să activeze în condiţiile actuale extrem de dificile ale concurenţei de piaţă, precum şi circumstanţele generate de crizele politice, sociale, economice, juridice, energetice, ecologice şi, nu în ultimul rând, tehnologice, care ameninţă şi provoacă în permanență societatea.

În scopul realizării acestei misiuni se propune următorul PLAN MANAGERIAL:

CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPARTAMENTULUI „DRUMURI, MATERIALE ȘI MAȘINI PENTRU CONSTRUCȚII” implică următoarele acţiuni:

 • Asigurarea unui învăţământ superior de calitate la programele „Căi ferate, drumuri, poduri”, „Ingineria materialelor și articolelor de construcții”, „Ceramică și sticlă”, „Mașini și utilaje pentru construcții – în prezent IMC”;
 • Cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;
 • Asigurarea unui mediu favorabil de realizare a obiectivelor, bazat pe cooperare colegială, respect, profesionalism şi competiţie constructivă;
 • Asigurarea condiţiilor pentru manifestarea identităţii departamentului;
 • Continuarea tradiţiilor valoroase ale departamentului bazate pe cele formate în fostele catedre de profil.

Realizarea obiectivului general este determinat de atingerea unor obiective specifice: Învăţământ; Cercetare ştiinţifică; Bază materială; Potenţial uman; Imagine şi eficienţă al actului managerial, spirit de echipă.

 

II. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nume, prenumeFuncţiaTitlu ştiinţifico-didacticDate de contact
e-mailtelefon fix serviciu
Andrievschi SergiuConferenţiar universitar, de bază şi cumulDoctor  în ştiinţe tehnicesergiu.andrievschi@dmmc.utm.md022519716
Andriuţă Mircea

 

Profesor universitar, de bază şi cumulDoctor habilitat în ştiinţe tehnicemircea.andriuta@dmmc.utm.md022553570

 

Arnăut PantelimonLector superior, de bazăpanteleimon.arnaut@dmmc.utm.md 

 

Bejan SergiuConferenţiar universitar, decan FUA; de bază şi cumulDoctor  în ştiinţe tehnicesergiu.bejan@dmmc.utm.md022503051

 

Beleuţa VictorLector universitar, cumulbeleutsa @gmail.com022473261

 

Bordos Ruslanşef departament, lector universitar; de bazăruslan.bordos@dmmc.utm.md
Bricicaru Ilieconferenţiar universitar, cumulilie.bricicaru@dmmc.utm.md
Brinişter ValentinConferenţiar universitar, cumulDoctor  în ştiinţe tehnicevalentin.brinister@dmmc.utm.md
Buraga AndreiLector universitar, de bazăandrei.buraga@dmmc.utm.md
Cadocinicov AnatolieConferenţiar universitar, de bază şi cumulDoctor  în ştiinţe tehniceanatolie.cadocinicov@dmmc.utm.md022747060

 

Carcea AlaLector universitar, cumulala.carcea@dmmc.utm.md
Croitoru GheorgheConferenţiar universitar, cumulDoctor  în ştiinţe tehnicegheorghe.croitoru@dmmc.utm.md
Lungu ValeriuConferenţiar universitar,  de bază şi cumulDoctor  în ştiinţe tehnicevaleriu.lungu@fua.utm.md022774411

 

Margină TatianaAsistent universitar, de bazătatiana.margina@dmmc.utm.md022773811

 

Naval DanielaLector universitar, de bazădaniela.naval@dmmc.utm.md022773811

 

Negruţa ElenaLector universitar, de bazăelena.negruta@dmmc.utm.md022773811

 

Pogorleţchi GhenadieLector superior, de bază şi cumulghenadie.pogorletchi@dmmc.utm.md022539138
Priscu TatianaLector

universitar

tatiana.priscu@dmmc.utm.md022773811

 

Proaspăt EduardLector universitar, de bazăDoctorandeduard.proaspat@dmmc.utm.md022773811

 

Railean AlexandruConferenţiar universitar, cumulDoctor  în ştiinţe tehnicealexandru.railean@dmmc.utm.md
Rusu Ion

 

Profesor universitar, de bază şi cumulDoctor habilitat în ştiinţe tehniceion.rusu@dmmc.utm.md022773811

 

Saracuţa PetruLector universitar, cumulpetru.saracuta@dmmc.utm.md022251385

022254860

Şuvari DorinLector superior, de bază şi cumuldorin.suvari@dmmc.utm.md
Cazac VioricaConferenţiar universitar, cumulDoctor  în ştiinţe tehniceviorica.cazac@dtp.utm.md
Ciobanu NicolaeConferenţiar universitar, cumulDoctor  în ştiinţe tehnicenicolae.ciobanu@udu.utm.md
Gonciaruc ValeriuConferenţiar universitar, cumulDoctor  în ştiinţe tehnicevaleriu.gonciaruc@acagpm.utm.md
Morozov LiudmilaConferenţiar universitar, de bazăDoctor  în ştiinţe tehniceliudmila.morozov@gddti.utm.md
Personal non-didactic
Antoci VitalieTehnician cat. I,  de bazăvitalie.antoci@dmmc.utm.md
Bejan LiudmilaInginer cat. I, de bazăliudmila.bejan@fua.utm.md022773566
Buraga AndreiŞef laborator, cumulandrei.buraga@dmmc.utm.md
Cucoş VictorInginer cat. I – de bază; inginer coordonator – cumulcucosvictor777@gmail.com
Dodon AlexandruInginer cat. II, cumulalexandru.dodon@dmmc.utm.md
Eleţchih AlbinaŞef laborator, de bazădoctorandalbina.eletchih@dmmc.utm.md
Podoprigora AndreiInginer cat. I, de bază —andrei.podoprigora@tel.utm.md
Şuvari DorinInginer coordonator – cumuldorin.suvari@dmmc.utm.md