cocin

 

COCIN ALEXANDRU

Șef de departament
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 56-41-83
E-mail: alexandru.cocin@udu.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra de Design Interior iniţial a fost în cadrul catedrei de Construcţii Arhitectonice, datorită faptului că s-a majorat numărul de studenţi şi volumul de lucru s-a decis de a modifica structura facultăţii şi în rezultatul deciziei Senatului, catedra a fost formată la 05 octombrie 2005. (ordin Nr. 718-r din 05.10.2005)

Catedra pregăteşte designeri (ingineri) licenţiaţi, cu specializarea 581.4 – „Design Interior”.

În anul 2007 la catedră se deschide o nouă specialitate –„ Sculptura”.

Actualmente catedra pregăteşte specialişti în domeniul profesional:

 • 581.4 – Design interior
 • 211.3 – Sculptura

Procesul de studii continuă prin organizarea studiilor de master la specialitatea „Design Interior”.

Din momentul fondării catedrei şi până în prezent, catedra a pregătit 3 promoţii, peste 179 de specialişti în Design Interior, care activează în diferite ramuri ale economiei naţionale.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Elaborarea materialelor metodice

În perioada anului de studii 2010/2011 de către colaboratorii catedrei DIN şi S au fost pregătite și tipărite următoarele materiale metodice:

 1. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „Compoziţia volumetrică”, elaborată de către lect. univ. Rîjoncova N., Cebaniţa I., conf., dr. Buimistru T., conf.univ., dr. Cocin Al. în limba rusă. Кишинэу, ТУМ. 2010.
 2. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „Compoziţia volumetrică”, elaborată de către lect. univ. Rîjoncova N., Cebaniţa I., conf., dr. Buimistru T., conf.univ., dr. Cocin Al., în limba română. Кишинэу, ТУМ. 2010.
 3. indicaţia metodice pentru îndeplinirea proiectelor de curs la disciplina „Ceramică şi sticlă” cu denumirea „TEHNOLOGIA VITRALIULUI TRADIŢIONAL”, elaborată de către lect. super. Podlesnaia Natalia, dr., conf. univ. Cocin Al. Chişinău, UTM, 2010.
 4. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „TEHNICA RELIEFULUI COMPOZIŢIE MODULARĂ” elaborată de către lector universitar Maţcan-LîsencoI., lector universitar Filipski T., lector superior Dobrovolschi O. Chişinău, UTM, 2010
 5. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „PICTURA. Partea I”, elaborată de către lector superior Filipski Tatiana, lector universitar Lisenco Ina, lector universitar Cebaniţa Ilie în limba română. Chişinău, UTM, 2010.
 6. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „PICTURA. Partea II”, elaborată de către lector superior Filipski Tatiana, lector universitar Lisenco Ina, lector universitar Cebaniţa Ilie în limba română. Chişinău, UTM, 2010.

Conform planurilor de studii ale specializării catedrei şi aprobate de către Ministerul de profil şi de cel al învăţămîntului din Republica Moldova, ponderea disciplinei de specialitate constituie 40 %. Cursurile şi alte activităţi de instruire cu studenţii sunt asigurate de cadrele didactice ale catedrei titulari şi cumularzi specialişti din domeniu.

Activitatea seminarului metodic

Au avut loc 2 şedinţe ale seminarului metodic, la care au fost discutate întrebările:

 1. Utilizarea tehnologiilor noi pentru interioarele moderne.
 2. Implimentarea în practică a materialelor moderne apărute pe piaţa naţională şi internaţională.

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

La catedră cercetările se efectuează, în mare parte, în direcţia istoriei teoriei designului, fiind implicaţi 3 profesori care deţin grade ştiinţifice şi titluri didactice de conf. univ. şi prof. univ.

Un aspect deosebit de important în activitatea membrilor catedrei pe parcursul existenţei ei a fost activitatea ştiinţifică din catedră, care s-a desfăşurat prin:

 • cercetări în cadrul monografiilor, articolelor ştiinţifice, tezelor de doctorat;
 • activităţi de creativitate tehnică (proiecte şi expoziţii de interior).

Alt aspect al ştiinţei universitare – funcţia educativă pe parcursul existenţei catedrei în mod permanent tinerii studioşi au fost atraşi în cercetare şi creativitate tehnică. Principalele repere sunt aplicate în procesul didactic. Pe parcursul activităţii catedrei au fost efectuate următoarele lucrări de cercetare ştiinţifică: Buimistru T. – lucrări ştiinţifice în domeniul designului de interior (aspectul coloristic); Cocin Al. – lucrări ştiinţifice în domeniul teoriei designului, designului arhitectural şi designului de landşaft. Florea El. – lucrări în domeniul de cercetare a problemelor de teorie şi metodologie a designului ca ştiinţă şi disciplină de studiu.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Centrul de Proiectare asistată de calculator este dotat cu:

 • 5 calculatoare performante tip Intel Pentium 5
 • Notebook ACER D 250 AOD 250
 • Proiector View Sonic PJD 6221.

Pe lângă Centrul de Creativitate Tehnică activează Cercul Tinerilor proiectanţi, în care sunt implicaţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu gândire creativă.

Efectuarea procesului de instruire a studenţilor are loc în salile: 9-328; 9-330; 9-332; 9-101; 9-102 Ateliere; 9-P14 Sculptură.

 

V. COLABORĂRI

Catedra DIN are în prezent relaţii de colaborare cu universităţi din România, Rusia, Bielorusia, Ukraina, Italia. La fel colaborăm cu Universitatea Politecnico di Milano, prof. Danilo Palazzo, prof. Massimo Tadi. Se vor fortifica relaţiile cu întreprinderile care servesc drept baze de practică S.A. „Supraten”; „Casa Modernă”; „Fabrica de mobilă”. Se preconizează încheierea unui contract de colaborare cu Grădina Botanică în privinţa bazei de practică pentru studenţii.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Numele, prenumeleTitlul ştiinţificFuncţiaE-mail

 

1Alexandru Pavel lector universitar de bază 

pavel.alexandru@udu.utm.md

2Andronic Radu lector superior cumul 

radu.andronic@arh.utm.md

3Baliuc Anna lector universitar cumul 

anna.baliuc@udu.utm.md

4Badan-Dogaru Natalia asistent universitar de bază 

natalia.badan@udu.utm.md

5Buimistru Tatianadoctor în arhitectură, conferenţiarconferenţiar univ. de bază şi cumul 

tatiana.buimistru@udu.utm.md

6Cazac Olegdoctor în ştiinţe tehnice, conferenţiarconferenţiar univ. cumul 

oleg.cazac@tc.utm.md

7Cebaniţa Ilie lector universitar de bază şi cumul 

ilie.cebanita@udu.utm.md

8Ciobanu Nicolaedoctor în ştiinţe tehnice, conferenţiarconferenţiar univ. de bază 

nicolae.ciobanu@udu.utm.md

9Cocin Alexandruşef departament,

doctor în arhitectură, conferenţiar

conferenţiar univ.

de bază şi cumul

 

alexandru.cocin@udu.utm.md

10Dobrev Mihaildoctor în ştiinţe tehnice, conferenţiarconferenţiar univ. de bază 

mihail.dobrev@udu.utm.md

11Dumitraşcu Alexandra lector superior de bază şi cumulalexandra.dumitrascu@udu.utm.md

 

12Epurean Vladimir lector universitar

de bază şi cumul

 

vladimir.epurean@udu.utm.md

13Filipski Tatiana lector universitar de bază 

tatiana.filipski@udu.utm.md

14Grozavu Nistordoctor în arhitectură, conferenţiarconferenţiar univ. cumul 

nistor.grozavu@udu.utm.md

15Grozavu Victor lector superior de bază şi cumul 

victor.grozavu@udu.utm.md

16Liunenco Iuriidoctor în arhitectură, conferenţiarconferenţiar univ. cumul 

iurii.liunenco@udu.utm.md

17Malcoci Vitaliedoctor în studiul artelor, conferenţiarconferenţiar univ.

cumul

 

vitalie.malcoci@dtp.utm.md

18Manţuc Elena lector universitar de bază 

elena.mantuc@udu.utm.md

19Maţcan-Lîsenco Inga lector universitar de bază 

inga.matcan@udu.utm.md

20Munteanu Angeladoctor în studiul artelorconferenţiar univ.

cumul

 

angela.munteanu@udu.utm.md

21Pepeleava Emilia lector universitar de bază 

emilia.pepeleaeva@udu.utm.md

22Platon Liliana lector universitar de bază şi cumul 

liliana.platon@udu.utm.md

23Plămădeală Stela lector universitar de bază 

stela.plamadeala@udu.utm.md

24Popuşoi Angela lector superior de bazăangela.popusoi@udu.utm.md

 

25Rocaciuc Victoriadoctor în studiul artelor, conferenţiarconferenţiar univ. cumul 

 

26Rogojin Serghei lector universitar de bază 

serghei.rogojin@udu.utm.md

27Rudic Otilia lector superior de bază şi cumul 

otilia.rudic@udu.utm.md

28Saviţkaia-Baraghin Iarînadoctor în studiul artelor, conferenţiarconferenţiar univ.

cumul

 

 

29Stratilă Alinadoctor în ştiinţe economice, conferenţiarconferenţiar univ. cumul 

alina.stratila@emc.utm.md

30Sîli Anatolie lector superior de bază 

anatolie.sili@udu.utm.md

31Turculeţ Mihaildoctor în ştiinţe tehnice, conferenţiarconferenţiar univ. cumul 

mihail.turculet@cms.utm.md

32Vlas-Veveriţă Alina lector universitar de bază 

alina.vlas@udu.utm.md

33Zagaevschi Elena lector universitar de bază 

elena.zagaevschi@udu.utm.md

34Zestrea Petru lector superior de bază şi cumulpetru.zestrea@fua.utm.md

 

35Ştirbul Ivan conferenţiar univ.

cumul

 

ivan.stirbul@gddti.utm.md

36Ţurcanu Iurie lector universitar de bază 

iurie.turcanu@udu.utm.md

 Personal non-didactic

1

Şoldan Eugeniuinginer cat. I cumul 

eugeniu.soldan@dmmc.utm.md