cocin

 

COCIN ALEXANDRU

Șef de departament
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 56-41-83
E-mail: alexandru.cocin@udu.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra de Design Interior iniţial a fost în cadrul catedrei de Construcţii Arhitectonice, datorită faptului că s-a majorat numărul de studenţi şi volumul de lucru s-a decis de a modifica structura facultăţii şi în rezultatul deciziei Senatului, catedra a fost formată la 05 octombrie 2005. (ordin Nr. 718-r din 05.10.2005)

Catedra pregăteşte designeri (ingineri) licenţiaţi, cu specializarea 581.4 – „Design Interior”.

În anul 2007 la catedră se deschide o nouă specialitate –„ Sculptura”.

Actualmente catedra pregăteşte specialişti în domeniul profesional:

 • 581.4 – Design interior
 • 211.3 – Sculptura

Procesul de studii continuă prin organizarea studiilor de master la specialitatea „Design Interior”.

Din momentul fondării catedrei şi până în prezent, catedra a pregătit 3 promoţii, peste 179 de specialişti în Design Interior, care activează în diferite ramuri ale economiei naţionale.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Elaborarea materialelor metodice

În perioada anului de studii 2010/2011 de către colaboratorii catedrei DIN şi S au fost pregătite și tipărite următoarele materiale metodice:

 1. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „Compoziţia volumetrică”, elaborată de către lect. univ. Rîjoncova N., Cebaniţa I., conf., dr. Buimistru T., conf.univ., dr. Cocin Al. în limba rusă. Кишинэу, ТУМ. 2010.
 2. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „Compoziţia volumetrică”, elaborată de către lect. univ. Rîjoncova N., Cebaniţa I., conf., dr. Buimistru T., conf.univ., dr. Cocin Al., în limba română. Кишинэу, ТУМ. 2010.
 3. indicaţia metodice pentru îndeplinirea proiectelor de curs la disciplina „Ceramică şi sticlă” cu denumirea „TEHNOLOGIA VITRALIULUI TRADIŢIONAL”, elaborată de către lect. super. Podlesnaia Natalia, dr., conf. univ. Cocin Al. Chişinău, UTM, 2010.
 4. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „TEHNICA RELIEFULUI COMPOZIŢIE MODULARĂ” elaborată de către lector universitar Maţcan-LîsencoI., lector universitar Filipski T., lector superior Dobrovolschi O. Chişinău, UTM, 2010
 5. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „PICTURA. Partea I”, elaborată de către lector superior Filipski Tatiana, lector universitar Lisenco Ina, lector universitar Cebaniţa Ilie în limba română. Chişinău, UTM, 2010.
 6. indicaţia metodică pentru îndeplinirea proiectelor de curs „PICTURA. Partea II”, elaborată de către lector superior Filipski Tatiana, lector universitar Lisenco Ina, lector universitar Cebaniţa Ilie în limba română. Chişinău, UTM, 2010.

Conform planurilor de studii ale specializării catedrei şi aprobate de către Ministerul de profil şi de cel al învăţămîntului din Republica Moldova, ponderea disciplinei de specialitate constituie 40 %. Cursurile şi alte activităţi de instruire cu studenţii sunt asigurate de cadrele didactice ale catedrei titulari şi cumularzi specialişti din domeniu.

Activitatea seminarului metodic

Au avut loc 2 şedinţe ale seminarului metodic, la care au fost discutate întrebările:

 1. Utilizarea tehnologiilor noi pentru interioarele moderne.
 2. Implimentarea în practică a materialelor moderne apărute pe piaţa naţională şi internaţională.

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

La catedră cercetările se efectuează, în mare parte, în direcţia istoriei teoriei designului, fiind implicaţi 3 profesori care deţin grade ştiinţifice şi titluri didactice de conf. univ. şi prof. univ.

Un aspect deosebit de important în activitatea membrilor catedrei pe parcursul existenţei ei a fost activitatea ştiinţifică din catedră, care s-a desfăşurat prin:

 • cercetări în cadrul monografiilor, articolelor ştiinţifice, tezelor de doctorat;
 • activităţi de creativitate tehnică (proiecte şi expoziţii de interior).

Alt aspect al ştiinţei universitare – funcţia educativă pe parcursul existenţei catedrei în mod permanent tinerii studioşi au fost atraşi în cercetare şi creativitate tehnică. Principalele repere sunt aplicate în procesul didactic. Pe parcursul activităţii catedrei au fost efectuate următoarele lucrări de cercetare ştiinţifică: Buimistru T. – lucrări ştiinţifice în domeniul designului de interior (aspectul coloristic); Cocin Al. – lucrări ştiinţifice în domeniul teoriei designului, designului arhitectural şi designului de landşaft. Florea El. – lucrări în domeniul de cercetare a problemelor de teorie şi metodologie a designului ca ştiinţă şi disciplină de studiu.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Centrul de Proiectare asistată de calculator este dotat cu:

 • 5 calculatoare performante tip Intel Pentium 5
 • Notebook ACER D 250 AOD 250
 • Proiector View Sonic PJD 6221.

Pe lângă Centrul de Creativitate Tehnică activează Cercul Tinerilor proiectanţi, în care sunt implicaţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu gândire creativă.

Efectuarea procesului de instruire a studenţilor are loc în salile: 9-328; 9-330; 9-332; 9-101; 9-102 Ateliere; 9-P14 Sculptură.

 

V. COLABORĂRI

Catedra DIN are în prezent relaţii de colaborare cu universităţi din România, Rusia, Bielorusia, Ukraina, Italia. La fel colaborăm cu Universitatea Politecnico di Milano, prof. Danilo Palazzo, prof. Massimo Tadi. Se vor fortifica relaţiile cu întreprinderile care servesc drept baze de practică S.A. „Supraten”; „Casa Modernă”; „Fabrica de mobilă”. Se preconizează încheierea unui contract de colaborare cu Grădina Botanică în privinţa bazei de practică pentru studenţii.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific Funcţia E-mail
1 Alexandru Pavel lector universitar de bază pavel.alexandru@udu.utm.md
2 Andronic Radu lector superior cumul radu.andronic@arh.utm.md
3 Baliuc Anna lector universitar cumul anna.baliuc@udu.utm.md
4 Badan-Dogaru Natalia asistent universitar de bază natalia.badan@udu.utm.md
5 Buimistru Tatiana doctor în arhitectură, conferenţiar conferenţiar univ. de bază şi cumul tatiana.buimistru@udu.utm.md
6 Cazac Oleg doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar conferenţiar univ. cumul oleg.cazac@tc.utm.md
7 Cebaniţa Ilie lector universitar de bază şi cumul ilie.cebanita@udu.utm.md
8 Ciobanu Nicolae doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar conferenţiar univ. de bază nicolae.ciobanu@udu.utm.md
9 Cocin Alexandru şef departament,

doctor în arhitectură, conferenţiar

conferenţiar univ.

de bază şi cumul

alexandru.cocin@udu.utm.md
10 Dobrev Mihail doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar conferenţiar univ. de bază mihail.dobrev@udu.utm.md
11 Dumitraşcu Alexandra lector superior de bază şi cumul alexandra.dumitrascu@udu.utm.md
12 Epurean Vladimir lector universitar

de bază şi cumul

vladimir.epurean@udu.utm.md
13 Filipski Tatiana lector universitar de bază tatiana.filipski@udu.utm.md
14 Grozavu Nistor doctor în arhitectură, conferenţiar conferenţiar univ. cumul nistor.grozavu@udu.utm.md
15 Grozavu Victor lector superior de bază şi cumul victor.grozavu@udu.utm.md
16 Liunenco Iurii doctor în arhitectură, conferenţiar conferenţiar univ. cumul iurii.liunenco@udu.utm.md
17 Malcoci Vitalie doctor în studiul artelor, conferenţiar conferenţiar univ.

cumul

vitalie.malcoci@dtp.utm.md
18 Manţuc Elena lector universitar de bază elena.mantuc@udu.utm.md
19 Maţcan-Lîsenco Inga lector universitar de bază inga.matcan@udu.utm.md
20 Munteanu Angela doctor în studiul artelor conferenţiar univ.

cumul

angela.munteanu@udu.utm.md
21 Pepeleava Emilia lector universitar de bază emilia.pepeleaeva@udu.utm.md
22 Platon Liliana lector universitar de bază şi cumul liliana.platon@udu.utm.md
23 Plămădeală Stela lector universitar de bază stela.plamadeala@udu.utm.md
24 Popuşoi Angela lector superior de bază angela.popusoi@udu.utm.md
25 Rocaciuc Victoria doctor în studiul artelor, conferenţiar conferenţiar univ. cumul  

 

26 Rogojin Serghei lector universitar de bază serghei.rogojin@udu.utm.md
27 Rudic Otilia lector superior de bază şi cumul otilia.rudic@udu.utm.md
28 Saviţkaia-Baraghin Iarîna doctor în studiul artelor, conferenţiar conferenţiar univ.

cumul

 

 

29 Stratilă Alina doctor în ştiinţe economice, conferenţiar conferenţiar univ. cumul alina.stratila@emc.utm.md
30 Sîli Anatolie lector superior de bază anatolie.sili@udu.utm.md
31 Turculeţ Mihail doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar conferenţiar univ. cumul mihail.turculet@cms.utm.md
32 Vlas-Veveriţă Alina lector universitar de bază alina.vlas@udu.utm.md
33 Zagaevschi Elena lector universitar de bază elena.zagaevschi@udu.utm.md
34 Zestrea Petru lector superior de bază şi cumul petru.zestrea@fua.utm.md
35 Ştirbul Ivan conferenţiar univ.

cumul

ivan.stirbul@gddti.utm.md
36 Ţurcanu Iurie lector universitar de bază iurie.turcanu@udu.utm.md

 Personal non-didactic

1

Şoldan Eugeniu inginer cat. I cumul eugeniu.soldan@dmmc.utm.md