FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

ANUL I

 1. Bazele compoziției
 2. Bazele tehnologiei confecțiilor
 3. Educația fizică I, II
 4. Fizica și electrotehnica
 5. Grafica inginerească
 6. Limba engleză I
 7. Limba engleză II
 8. Limba franceză I
 9. Limba franceză II
 10. Limba română I
 11. Limba română II
 12. Matematica superioară I
 13. Matematica superioară II
 14. Practica de inițiere
 15. Pictura și grafica de costum
 16. Studiul materialelor textile I
 17. Tehnologia confecțiilor I

 ANUL II

 1. Bazele proiectării artistice a vestimentației
 2. Confort vestimentar
 3. Electrotehnica și echipamente electrice
 4. Etica comunicării și psihologia managerială
 5. Filosofia
 6. Mașini și aparate industriale
 7. Materiale pentru îmbracaminte
 8. Mecanica tehnica
 9. Modelarea constructivă a produselor vestimentare
 10. Politologia
 11. Practica constructiv tehnologică
 12. Practica constructiv tehnologică (modulul tehnologic)
 13. Proiectarea artistică a vestimentației I
 14. Tehnologia confecțiilor I
 15. Tehnologii informaționale aplicate
 16. Teoria economică

 ANUL III

 1. Elaborarea documentației de proiectare
 2. Elaborarea documentației tehnologice
 3. Management
 4. Marketing
 5. Metrologie, standardizare și asigurarea calității
 6. Practica de producție
 7. Proiectarea artistică a vestimentației II
 8. Proiectarea artistică a vestimentației III
 9. Proiectarea fluxurilor tehnologice
 10. Proiectarea întreprinderilor de confecții I
 11. Proiectarea produselor vestimentare
 12. Tehnologia confecțiilor II
 13. Tehnologia economisirii resurselor
 14. Utilaje pentru confecții din țesături

 ANUL IV

 1. Bazele statului și dreptului
 2. Economica și statistica ramurii
 3. Modelarea formelor vestimentare
 4. Practica de documentare pentru proiectul de licență
 5. Proiectarea asistata de calculator
 6. Proiectarea întreprinderilor de confecții II
 7. Proiectarea seriilor și sistemelor de modele
 8. Securitatea și sănătatea în munca