În cadrul Facultăţii studiile se efectuează cu predare în limbile română şi rusă, cu finanţare de la bugetul de stat şi cu taxă de studii prin contract, fiind organizate în trei cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Specialități:

Studiile superioare de licenţă (240 ECTS) au o durată de 4 ani la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat, calificare relevantă pe piaţa de muncă şi le permite să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profesională.

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Programe de studii: