Anul I

 1. Chimia anorganică şi analitică
 2. Chimie organică
 3. Educaţie fizică şi sport II
 4. Educaţie fizică şi sport I
 5. Filosofia
 6. Fizica I
 7. Grafica inginerească asistată de calculator
 8. Iniţierea în specialitate
 9. Limba română
 10. Limba engleza
 11. Matematica superioară
 12. Matematică specială
 13. Tehnologii informaţionale

Anul II

 1. Bazele statului şi dreptului
 2. Biochimia generală
 3. Chimia fizică
 4. Electrotehnica
 5. Fenomene de transfer
 6. Metode fizico-chimice de analiză
 7. Microbiologia generală
 8. Operaţii unitare în industria alimentară
 9. Studiul materialelor
 10. Tehnologia generală a produselor alimentare
 11. Vinificaţia primară
 12. Viticultura

Anul III

 1. Ampelografie
 2. Automatizarea proceselor tehnologice
 3. Bazele construcţiilor industriale
 4. Bazele nutriţiei şi securitatea alimentară
 5. Chimia alimentară
 6. Economia şi statistica ramurii
 7. Enochimia
 8. Managementul întreprinderii
 9. Marketing
 10. Sanitaria şi igiena industrială
 11. Utilaj tehnologic în vinificaţie
 12. Vinificaţia specială
 13. Vinificaţia secundară

Anul IV

 1. Bazele analizei organoleptice a băuturilor alcoolice
 2. Controlul tehnico-chimic şi microbiologic a vinului
 3. Managementul calităţii
 4. Prelucrarea produselor vinicole secundare
 5. Proiectarea tehnologice la vin