Anul I

 1. Chimia anogranică și analitică
 2. Chimie organică
 3. Educația fizică I și II
 4. Fizica I
 5. Grafica inginerească asistată de calculator
 6. Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării
 7. Limba engleză I și II
 8. Limba franceză I
 9. Limba franceză II
 10. Limba română I
 11. Limba română II
 12. Matematica I
 13. Matematica specială II
 14. Tehnologii informaționale

Anul II

 1. Bazele statului și dreptului
 2. Bazele teoretice ale tehnologiei alimentației publice
 3. Biochimia generală
 4. Chimia fizică
 5. Electrotehnica
 6. Inițierea în specialitate
 7. Metode fizico-chimice de analiză
 8. Microbiologia generală
 9. Microbiologia produselor alimentare
 10. Operații unitare în industria alimentară
 11. Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III

 1. Automatizarea proceselor tehnologice
 2. Bazele nutriției și securitatea alimentară
 3. Bazele nutriției
 4. Chimia alimentară
 5. Economia și statistica ramurii
 6. Evidența contabilă
 7. Utilaj tehnologic în alimentația publică
 8. Managementul înterprinderii
 9. Marketing
 10. Organizarea producerii în unitățile de alimentație publică
 11. Practica de producție
 12. Proiectarea întreprinderilor de ramură
 13. Sanitaria și igiena industrială
 14. Tehnologia produselor de patiserie
 15. Tehnologia produselor alimentației publice

Anul IV

 1. Analiza senzorială și controlul tehno-chimic al produselor alimentației publice
 2. Instruire științifică
 3. Managementul calității alimentelor
 4. Organizarea deservirii în unitățile de alimentație publică
 5. Practica de licență
 6. Practica tehnologică II
 7. Toxicologia și securitatea produselor alimentare