Anul I

 1. Chimia anorganică şi analitică
 2. Chimia organică
 3. Educaţia fizică I
 4. Educaţia fizică II
 5. Iniţierea în specialitate, etica profesională şi bazele comunicării
 6. Filosofie
 7. Fizica I
 8. Grafica inginerească asistată de calculator
 9. Limba engleză I
 10. Limba engleză II
 11. Limba franceză I
 12. Limba franceză II
 13. Limba română I
 14. Limba română II
 15. Matematica specială
 16. Matematica superioară
 17. Politologia
 18. Tehnologii informaţionale
 19. Teoria economică, marketing şi integrarea economică europeană

Anul II

 1. Biochimia generală
 2. Chimia fizică
 3. Dreptul comercial
 4. Economia şi statistica ramurii
 5. Electrotehnica şi automatizarea proceselor tehnologice
 6. Inginerie mecanică
 7. Bazele statului şi legislaţia în ramură
 8. Limba engleză III, IV
 9. Limba franceză III, IV
 10. Metode fizico-chimice de analiză
 11. Microbiologia generală
 12. Microbiologia produselor alimentare
 13. Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
 14. Procesarea minimă aretmică şi termică a produselor alimentare
 15. Procese şi aparate în industria alimentară
 16. Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III

 1. Analiza senzorială a produselor alimentare
 2. Bazele veterinariei şi zootehniei animalelor
 3. Biochimia produselor alimentare
 4. Controlul fizico-chimic a produselor alimentare
 5. Tehnologia panificaţiei şi produselor de cofetărie/zaharoase
 6. Managementul întreprinderii
 7. Managementul serviciilor
 8. Sanitaria şi igiena industrială
 9. Tehnologia concentratelor alimentare
 10. Tehnologia produselor aleaginoase
 11. Tehnologia uscării produselor alimentare
 12. Tehnologia produselor lactate II
 13. Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor III
 14. Tehnologia fabricării zahărului II
 15. Utilaj tehnologic în industria alimentară
 16. Tehnologia panificaţiei şi produselor de cofetărie/zaharoase V

Anul IV

 1. Amelioratori în panificație
 2. Analiza senzorială a produselor din carne
 3. Analiza senzorială a produselor din lapte
 4. Analiza senzorială a produselor de panificație
 5. Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse din carne
 6. Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse de panificație
 7. Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse lactate
 8. Managementul calității alimentelor
 9. Practica de licență (Cr)
 10. Practica de licență și elaborarea tezei de licență (TL)
 11. Practica de licență și elaborarea tezei de licență (TP)
 12. Practica tehnologică (TP)
 13. Practica tehnologică
 14. Prelucrarea complexă a subproduselor lactate
 15. Protecția mediului. Securitatea și sănătatea în muncă.
 16. Refrigerarea și congelarea produselor alimentare
 17. Tehnologia concentratelor alimentare și produselor oleaginoase
 18. Tehnologia produselor din lapte II
 19. Tehnologia produselor din carne II