Anul I

 1. Chimia anorganică şi analitică
 2. Chimie organică
 3. Educaţie fizică şi sport
 4. Filosofia
 5. Fizica I
 6. Grafica inginerească asistată de calculator
 7. Iniţierea în specialitate
 8. Limba română
 9. Limba engleza
 10. Matematica superioară
 11. Matematica specială
 12. Tehnologii informaţionale

Anul II

 1. Bazele statului şi dreptului
 2. Bazele teoretice ale conservării
 3. Biochimia generală
 4. Chimia fizică
 5. Electrotehnica
 6. Fenomene de transfer
 7. Metode fizico-chimice de analiză
 8. Microbiologia produselor alimentare
 9. Microbiologia generală
 10. Operaţii unitare în industria alimentară
 11. Studiul materialelor
 12. Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III

 1. Automatizarea proceselor tehnologice
 2. Bazele biotehnologiei
 3. Bazele construcţiilor industriale
 4. Bazele nutriţiei şi securitatea alimentară
 5. Biologia celulară
 6. Biotehnologii alimentare
 7. Chimia alimentară
 8. Economia şi statistica ramurii
 9. Managementul întreprinderii
 10. Marketing
 11. Proiectarea întreprinderilor de ramură
 12. Sanitaria şi igiena industrială
 13. Utilaj tehnologic

Anul IV

 1. Controlul analitic a alimentelor şi a preparatelor biologice
 2. Enzimologia aplicativă
 3. Genetica
 4. Managementul calităţii
 5. Tehnici membranare