Licență

Studii fără plată (buget de stat) şi cu plată (prin contract).

Specialităţi:

 1. „Tehnologia produselor alimentaţiei publice”
 2. „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare”
 3.  „Tehnologia produselor alimentare”, cu specializările:
  • „Tehnologia cărnii şi produselor din carne”
  • „Tehnologia panificației”
  • „Tehnologia laptelui şi produselor lactate”
  • „Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor”
 4. Specialitatea „Biotehnologii industriale”
 5. Specialitatea „Inginerie și management în industria alimentară”,
 6. Specialitatea „Tehnologies Alimentaries” (Filiera Francofonă).

Termenul de studii:

 • Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia f/r şi serală) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegii;
 • Învăţământ universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia f/r şi serală) – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.

Numărul total de credite de studiu ECTS pentru fiecare specialitate este de 240.

Masterat

Studii fără plată (buget de stat) şi cu plată (prin contract).

la specialităţile:

Termenul de studii: 1,5 ani. 90 de credite ECTS pentru fiecare specialitate.

Doctorat

Învăţământul la doctorat se realizează la specialităţile:

 • 253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor și procedeelor),
 • 253.02 – Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor și procedeelor),
 • 253.03 – Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice,
 • 253.04 – Securitatea produselor alimentare,
 • 253.05 – Procese și aparate în industria alimentară,
 • 253.06 – Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară.