macari

 

ARTUR MACARI

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr.5
Tel: +373 22 50-99-58
E-mail: artur.macari@tpa.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Istoria catedrei începe în anul 1964, când a fost înființată Catedra tehnologia produselor alimentare, având în componența sa două specializări: „Tehnologia conservării” şi „Tehnologia vinificaţiei”. Primii colaboratori ai catedrei au fost: B. ZOZULEVICI – şef catedră, L. RÂCOVA – lector superior, V. VIIUNIC, CHIRIGIU A. – lectori asistenţi. În anul 1965 catedra își modifică denumirea – Catedra tehnologia conservării.

Către anul 1975 la catedră activau 17 cadre didactice (doctorii în ştiinţe Gleb PAVLOV, Izabela DULNEVA, Victor DIORDIC, Anatol DIATLOV, Ana CHIRIGIU, Pavel TATAROV, Grigore GRUZINŢEV, lectorii superiori Eugenia PAUCOVA şi asistenţii Stefania STASIUC, Maria GOROBIVSCAIA, Ion VREDNIC, Vasile TĂRÂŢĂ, Galina DICUSAR, Vasile CHIABURU, Vavil CARAGIA, Jorj CIUMAC şi Albina IACOVENCO).

În anul 1977 a fost înfiinţată Catedra Tehnologia şi Organizarea Alimentării Publice, după ce în anul 1973 fusese deschisă această specialitate în cadrul Catedrei Tehnologia conservării.

În martie 2012, catedra se reorganizează, numindu-se ,,Tehnologia produselor alimentare’’, fiind incluse și specialitățile ,,Tehnologia pîinii’’ și ,,Tehnologia laptelui’’.

În anul 2016 catedra își modifică denumirea conform Hotărârii Senatului UTM nr. 4 din 27.12.2016 – Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare.

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Procesul de învăţământ în cadrul departamentului Tehnologia produselor alimentare include toate cele trei cicluri tip Bologna:

 1. Licenţă cu durata 4 ani (secția zi) și de 5 ani (secția frecvență redusă), 240 de credite ECTS la specialitatea ,,Tehnologia produselor alimentare”, cu opţiunile:
  • „Tehnologia panificaţiei”;
  • „Tehnologia cărnii şi produselor din carne”;
  • „Tehnologia laptelui şi produselor din lapte”;
  • „Tehnologia păstrării, prelucrării fructelor şi legumelor”.
 2. Master cu durata 1,5 ani, 90 de credite ECTS la programul:
  • „Calitatea şi securitatea produselor alimentare”.
 3. Doctorat cu durata de 3 ani (secția zi) și de 4 ani (secția frecvență redusă), 180 de credite ECTS la specialităţile:
  • „Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală” (cu specificarea produselor şi procedeelor);
  • „Tehnologia produselor alimentare de origine animală” (cu specificarea produselor şi procedeelor).

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Obiectivul general constă în stimularea progresului ştiinţei, tehnologiei şi inovării în Republica Moldova, în vederea creşterii competitivităţii economice cu accent pe formarea profesională continuă, îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, iniţierea unor programe majore de cercetare, promovarea excelenţei organizaţionale, creşterea calităţii vieţii sociale.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Activitatea antioxidanţilor naturali în produsele alimentare;
 • Procedee şi tehnologii de deshidratare a fructelor şi legumelor;
 • Aplicarea materiilor prime netradiţionale în fabricarea produselor de panificaţie şi de cofetărie;
 • Cercetare tehnologică aplicativă şi transfer tehnologic în industria prelucrării laptelui;
 • Cercetare tehnologică aplicativă şi transfer tehnologic în industria prelucrării cărnii;
 • Controlul calităţii produselor alimentare şi siguranţa alimentară.

Cadrele didactice ale catedrei participă la realizarea proiectelor:

 • „Pregătirea și perfecționarea analizei moderne a compușilor chimici bioactive din produse agro-alimentare de origine vegetală”. 2012-2014, AUF;
 • n° 318946, FP7-PEOPLE-2012-IRSES. „Nutritional Labeling Study in Black Sea Region Countries”, 2013-2015.
 • „Elaborarea metodelor de protejarea а lipidelor nucilor (Juglans Regia L.) de degradări oxidative.” 2011-2014. Director proiect – Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ.
 • „Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale”. 2014-2018. Director proiect – Pavel Tatarov, dr. hab., prof.univ.
 • „Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter”. 2014-2015. Director proiect – Carabulea B., dr. conf. univ.
 • „Elaborarea şi implementarea tehnologiei noi de uscare a fructelor”. 2010-2011. Director proiect – Carabulea B., dr. conf. univ.
 • 01/15 – „Studierea utilizării culturilor starter în fabricarea salamurilor fermentate”. 2014-2016. Director proiect – Macari A., dr., conf. univ.
 • „Parteneriat pentru Dezvoltarea Industriei Alimentare pe anii 2002-2004” (SUA, Ucraina).

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 12 laboratoare specializate pentru instruirea studenţilor şi pentru cercetări ştiinţifice. Laboratoarele pentru cercetări tehnologice sunt amenajate cu staţii pilot; în laboratoarele pentru cercetări fizico-chimice se folosesc metode chimice, fizico-chimice (fotometrie, spectrofotometrie, potenţiometrie). În cadrul catedrei funcţionează laboratorul specializat „Microbiologia alimentară”, 2 laboratoare sunt specializate pentru lucrări experimentale cu produse din carne şi 3 laboratoare pentru produse de materii prime vegetale.

În anul 2012 în baza Proiectului Tempus a fost creat Centrul de cercetare şi transfer tehnologic în domeniul cărnii şi laptelui cu următoarele subdiviziuni:

 • Platforma tehnologică asamblată cu linie pilot de prelucrare a laptelui;
 • Platforma tehnologică asamblată cu linie pilot de prelucrare a cărnii;
 • Platforma de instruire cu sală de studii, sală de conferinţe şi sală de computere;
 • Laboratorul fizico-chimic şi microbiologic pentru asigurarea calităţii şi securităţii alimentelor;
 • Sală de conferințe, sală de studii, sală de calculatoare.

În anul 2015 în cadrul proiectului „Competitivitatea agricolă și dezvoltarea întreprinderilor” (ACED), cofinanțat de USAID și MCC, a fost creat Centrul de cercetări în domeniul păstrării produselor horticole, care include un Laborator de biologie și tehnologie post-recoltă.

 

V. COLABORĂRI

Universitatea de Stat a Moldovei, Academia de Studii Economice, Centrele de Certificare a Produselor din Carne, Fructe, Legume, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (România), Universitatea de Stat Krasnodar (Rusia), Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi proiectări Tehnologice (R. Moldova), Universitatea Agrocampus, Rennes, Franţa. Întreprinderi şi firme: „Farm Meat Group”, „Rogob”, „Franzeluta”, „Bucuria”, „JLC”, „Condiviv Impex” din Chișinău; „Basarabia Nord”, „Incomlac” din Bălţi; „Debur-Sor”, „Alba” din Soroca; „CahulPan” din Cahul; „Nivali-Prod” din Criuleni, Dubăsarii Vechi;  „Lactis” din Râşcani; Fabrica „Rozmior” din Ungheni; Fabrica de conserve din Călăraşi; „Aviselect” din Anenii Noi, Bulboaca şi altele.

   Acorduri de colaborare:

 1. Acord de colaborare APL
 2. Acord de colaborare “Ingreda”
 3. Acord de parteneriat FAO

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

 

Numele, prenumele

Titlul ştiinţifico-didactic, funcţia Date de contact
E-mail  Telefon
Artur MACARI şef departament, dr., conf. univ. artur.macari@tpa.utm.md 022-509-958
Pavel TATAROV prof. univ., dr. hab. pavel.tatarov@tpa.utm.md 022-509-958
Angela GUDIMA dr., conf. univ. angela.gudima@tpa.utm.md 022-509-958
Aliona GHENDOV-MOŞANU dr., conf. univ. aliona.mosanu@tpa.utm.md 022-319-047
Viorel GORNEŢ dr., lector superior viorel.gornet@tpa.utm.md 022-509-958
Boris CARABULEA dr., conf. univ. boris.carabulea@tpa.utm.md 022-509-958
Andrei CUMPANICI dr., conf. univ. andrei.cumpanici@tpa.utm.md 022-509-958
Elisaveta SANDULACHI dr., conf. univ. elisaveta.sandulachi@tpa.utm.md 022-509-958
Silvia RUBŢOV dr., conf. univ. silvia.rubtov@tpa.utm.md 022-509-958
Vasile TĂRÎŢĂ dr., conf. univ. vasile.tarita@tcm.utm.md 022-509-958
Viorica BULGARU dr., conf. univ. viorica.bulgaru@tpa.utm.md 022-509-958
Liliana POPESCU dr., conf. univ. liliana.popescu@tpa.utm.md 022-509-958
Olga BOEŞTEAN dr., conf. univ. olga.boestean@tpa.utm.md 022-319-047
Valentina BANTEA-ZAGAREANU dr., conf. univ. valentina.bantea@tpa.utm.md 022-319-047
Natalia NETREBA dr., conf. univ. natalia.netreba@tpa.utm.md 022-319-047
Ion SCRIPCARI lector univ. ion.scripcari@tpa.utm.md 022-509-958
Irina GURMEZA asistent univ., cumul irina.gurmeza@tpa.utm.md 022-509-958
Iuliana SANDU asistent univ., cumul iulian.sandu@sa.utm.md 022-509-958
Tatiana CUȘMENCO asistent univ., cumul tatiana.cusmenco@sa.utm.md 022-509-958
Alexei BAERLE dr., conf. univ. cumul alexei.baerle@chim.utm.md 022-509-961
Larisa BUGAIAN dr. hab., prof. univ., cumul larisa.bugaian@adm.utm.md 022-233-705
Raisa DRUŢĂ dr., conf. univ. cumul raisa.druta@ftmia.utm.md 022-509-958
Iurie SUBOTIN dr., conf. univ. cumul iurie.subotin@ftmia.utm.md 022-509-970

Personal non-didactic

Maria CERTAN inginer cat. I, tehnician cat. I cumul 022-509-958
Ecaterina CUŢCHI tehnician cat. I 022-509-958
Iuliana SANDU șef laborator, inginer cat. I cumul iulian.sandu@sa.utm.md 022-509-958
Valentina COSTIȘ inginer cat. I costisvalentina@mail.ru 022-509-958
Irina GURMEZA inginer cat. I cumul irina.gurmeza@tpa.utm.md 022-509-958
Tatiana RÎCU inginer 022-509-958
Tatiana CUȘMENCO inginer cat. II tatiana.cusmenco@sa.utm.md 022-509-958