Taran Nicolae

șef de departament
profesor universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr. 5
Tel: +373 22 50-99-57
E-mail: nicolae.taran@enl.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra (departament) enologie a fost înfiinţată în anul 1965 la Facultatea Tehnologie a Institutului Politehnic din Chişinău. În perioada 1965-1976 şef catedră a fost dr., conf. univ. Vasile ZINCENCO, în 1987-1999 – dr. hab., prof. univ. Sîrghi Constantin, iar în 1976-1987 şi din anul 1999 până în prezent Departament este condus de dr., prof. univ. Anatol BALANUŢĂ. În anul 2005, Catedra tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase (condusă în 1995-2005 de dr., conf. univ. Anatol ANTONOVICI) a intrat în componența Catedrei enologie. În 2016 a fost redenumirea Catedrei enologie în Departamentul oenologie conform Hotărîrele Senatului UTM nr. 4 din 27.12.2016.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În prezent, în cadrul Departamentului oenologie procesul de învățământ include toate cele trei cicluri universitare, în conformitate cu prevederile Procesului Bologna:

 1. Ciclul I Licență cu durata de 4 ani, specialitatea: ,,Tehnologia produselor alimentare’’, opțiunile:
  • „Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare”;
  • „Biotehnologii industriale”;
  • „Inginerie și management în industria alimentară”.
 2. Ciclul II Masterat cu durata 1,5 ani:
  • Programul „Management vitivinicol”.
 3. Ciclul III Doctorat cu durata de 3 ani:
  • Specialitatea „Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice”.

De-a lungul anilor au fost editate și reeditate peste 100 de lucrări metodico-didactice, culegeri, monografii și 10 manuale.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În cadrul Catedrei au fost pregătiți 17 doctori, dintre care 1 doctor habilitat. 40 din discipolii Catedrei au obținut titulul de doctor, 8 – de doctor habilitat, 1 academician – Boris GĂINĂ, 1 membru corespondent al Academiei Italiene – Constantin SÎRGHI, 1 Laureat al Premiului de Stat în domeniul Științei și Tehnicii – Anatol BALANUȚĂ, 1 Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” – Grigore MUSTEAȚĂ.

Activitatea de cercetare ştiinţifică pe tema „Cercetarea şi realizarea practică a proceselor de macerare, oxigenare şi limpezire la fabricarea şi condiţionarea vinurilor şi băuturilor alcoolice tari” şi „Perfecţionarea proceselor biotehnologice în industria alimentară” prevede participarea colaboratorilor catedrei, studenţilor, magiştrilor, doctoranzilor şi este reflectată în publicaţii ştiinţifice, participări la conferinţe republicane şi internaţionale, obţinerea brevetelor de invenţie, implementări practice.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra enologie (Departamentul oenologie), începând cu anul 2014 până în prezent implementează un proiect investițional european finanțat de BEI, care prevede modernizarea completă cu echipamente moderne a laboratoarelor catedrei pentru procesul de studii la ciclurile I, II și III, precum și pentru cercetări științifice.

Finalitatea investiţiilor de 3,7 mil. euro a fost crearea primului Centru de Excelenţă în Viticultură şi Vinificație „Centrul de Cercetări Oenologice”, iar Secția microvinificație creată în cadrul proiectului din sursele BEI și UTM ridică la nivel superior pregătirea practică a studenților, conform cerințelor europene.

Secția microvinificație

Săli de instruire

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, (Chişinău, Moldova), Universitatea „Dunărea de Jos” (Galaţi, România), Universitățile de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Iași, Universitatea din Bordeaux I (Franța), INVV în cadrul ENSBANA, Dijon (Franța), Univesitatea din Davis (California), Academia Industriei Alimentare (Moscova, Rusia),  Acedemia Industriei Alimentare Odessa, Ucraina ș.a.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Cadrele didactice universitare ale departamentului formează un colectiv bine organizat, unit, aproximativ 80 % fiind cu vârsta sub 50 ani.  Toate cadrele didactice dețin titlul de doctor.

Nume, Prenume Funcția, titlul stiintifico-didactic Date de contact
E-mail Telefon
Nicolae TARAN șef departament,  prof. univ.,dr.hab. nicolae.taran@enl.utm.md 022-50-99-57
Anatol BALANUȚĂ prof. univ., dr. anatol.balanuta@enl.utm.md 022-50-99-57
Grigore MUSTEAȚĂ dr., conf. univ. grigore.musteata@enl.utm.md 022-50-99-57
Lidia GHERCIU-MUSTEAȚĂ dr., conf. univ. lidia.gherciu@enl.utm.md 022-50-99-57
Vasile ARHIP dr., conf. univ. vasile.arhip@enl.utm.md 022-50-99-57
Aliona SCLIFOS dr., conf. univ. aliona.sclifos@enl.utm.md 022-50-99-57
Dan ZGARDAN dr., conf. univ. dan.zgardan@enl.utm.md 022-50-99-57
Iurie SCUTARI dr., lect. univ., cumul extern iurie.scutaru@enl.utm.md 022-50-99-57
Sorina CRUDU dr., conf.univ. sorina.crudu@enl.utm.md 022-50-99-57
Personal non-didactic
Larisa NECULA șef laborator larisa.necula@enl.utm.md 022-50-99-57
Iurie SCUTARI specialist principal, cumul extern iurie.scutari@enl.utm.md 022-50-99-57
Georgeta MOGA inginer cat. I 022-50-99-57
Olga ȚURCANU inginer cat. I olga.turcanu@enl.utm.md 022-50-99-57
Aliona NAZARIA inginer cat. I alionascutaru@mail.ru 022-50-99-57
Elena BALANUŢĂ inginer cat. I elena.balanuta@enl.utm.md 022-50-99-57
Ecaterina COVACI inginer cat. I ecaterina.covaci@enl.utm.md 022-50-99-57

Colectivul Catedrei ,,Enologie”

Rândul I (de la stânga):Doina FOCȘA, Elena BALANUȚĂ, Larisa NECULA, Georgeta MOGA, Lidia GHERCIU-MUSTEAȚĂ, Alexandra STRATAN
Rândul II (de la stânga):Vasile ARHIP, Aliona SCLIFOS, Anatol BALANUȚĂ, Grigore MUSTEAȚĂ, Nicolae TARAN, Dan ZGARDAN, Iurie SCUTARI