FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Desen tehnic şi infografică
 2. Filosofia şi logica formării profesionale
 3. Geometrie descriptivă
 4. Limba engleză I
 5. Limba engleză II
 6. Limba franceză I
 7. Limba franceză II
 8. Limba română I
 9. Limba română II
 10. Matematica superioară I
 11. Matematica superioară II
 12. Mecanica teoretică
 13. Practica de iniţiere
 14. Rezistenţa materialelor
 15. Studiul şi tehnologia materialelor
 16. Tehnologii informaţionale

Anul II

 1. Analiza şi modelarea funcţională
 2. Bazele proiectării maşinilor
 3. CAD/CAE
 4. Electrotehnica şi electronica industrială
 5. Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice
 6. Mecanica teoretică
 7. Metode numerice şi modelarea 3 D
 8. Practica tehnologică
 9. Rezistenţa materialelor
 10. Scule aşchetoare
 11. Teoria economică şi integrarea economică europeană
 12. Teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică
 13. Toleranţe şi control dimensional

Anul III

 1. Bazele tehnologiei fabricării automatizate
 2. CAM-CNC tehnologii
 3. Concepţia şi dezvoltarea integrată a produsului şi proceselor
 4. Dezvoltarea sistemelor tehnice şi teoria inovaţiilor
 5. Economia ramurii şi dreptul
 6. Ingineria inovaţiilor I
 7. Inovarea şi transferul tehnologic
 8. Maşini unelte şi complexe automatizate
 9. Metode şi procedee de prelucrare mecanică
 10. Practica constructiv-tehnologică IITT
 11. Practica constructiv-tehnologică TCM
 12. Proiectarea dispozitivelor şi verificatoarelor
 13. Proiectarea şi fabricarea semifabricatelor
 14. Protecţia muncii şi a mediului ambiant
 15. Sisteme de tehnologii
 16. Tehnologia fabricării flexibil automatizate
 17. Tehnologia fabricării produselor sudate
 18. Tehnologii presării rece
 19. Tehnologii de fabricare prin adaugare de material

Anul IV

 1. Ingineria fabricării automatizate şi ingineria calităţii
 2. Ingineria inovaţiilor II
 3. Inovarea şi transferul tehnologic în dezvoltarea de produs
 4. Inovarea de produs
 5. Management şi marketing
 6. Practica de licenţă IITT
 7. Practica de licenţă TCM
 8. Proiectarea asistată de calculator a produselor şi proceselor tehnologice şi cals tehnologii
 9. Proiectarea dimensional optimală a tehnologiilor de prelucrare mecanică
 10. Tehnologii de fabricare prin adăugare de material