FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

Anul I, semestrul I

 1. Matematica superioară I
 2. Fizica tehnică
 3. Geometrie descriptivă
 4. Studiul şi tehnologia materialelor
 5. Limba română (alolingvi) I
 6. Educaţia fizică I, II
 7. Limba engleză
 8. Limba franceză
 9. Tehnologii informaţionale

Anul I, semestrul II

 1. Matematica superioară II
 2. Desen tehnic şi infografica
 3. Mecanica teoretică I, II
 4. Rezistenţa materialelor
 5. Educaţia fizică I, II
 6. Limba română (alolingvi) II
 7. Limba engleză II
 8. Limba franceză II
 9. Filosofia şi logica formării profesionale

Anul II, semestrul III

 1. Mecanica teoretică I, II
 2. Rezistenţa materialelor
 3. Metode numerice şi modelarea 3D
 4. Electrotehnica şi electronica industrială
 5. Teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică
 6. Toleranţe şi control deimensional

Anul II, semestrul IV

 1. Bazele proiectării maşinilor
 2. Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice
 3. Tribologia sistemelor tehnice
 4. Scule aşchietoare
 5. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de producţie I
 6. Teoria economică şi integrarea economică europeană

Anul III, semestrul V

 1. Teoria aşchierii
 2. Maşini-unelte şi complexe (cinematica)
 3. Proiectarea maşinilor-unelte
 4. Proiectarea dispozitivelor şi accesoriilor maşinilor-unelte
 5. Procedee, utilaje pentru prelucrarea mecanica
 6. Operaţii şi procese în agricultură
 7. Tractoare şi autovehicule
 8. Dezvoltare durabila şi surse de energie regenerabila
 9. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de producţie II
 10. Bazele tehnologiei construcţiilor de maşini

Anul III, semestrul VI

 1. Protecţia muncii şi mediului ambiant
 2. Automatizarea funcţionării maşinilor agricole
 3. Programarea maşinilor-unelte cu comanda numerică
 4. Refabricarea şi testarea maşinilor-unelte şi a complexelor de maşini unelte
 5. Proiectarea maşinilor-unelte şi a complexelor de maşini unelte I
 6. Proiectarea, tehnologia fabricării şi exploatarea sculelor aşchietoare
 7. Modelarea proceselor tehnologice şi exploatarea tehnicii agricole
 8. Bazele cercetării ştiinţifice a sistemelor de producere
 9. Proiectarea maşinilor agricole de recoltat I
 10. Economia ramurei şi dreptul (MSP)

Anul IV, semestrul VII

 1. Teoria dirijării automate şi sisteme flexibile automatizate în maşini şi sisteme de producere – modul Sisteme flexibile automatizate în maşini şi sisteme de producere (modul SFAMSP)
 2. Teoria dirijării automate şi sisteme flexibile automatizate în maşini şi sisteme de producţie – modul Teoria dirijării automate (modul TDA)
 3. Proiectarea maşinilor-unelte şi a complexelor de maşini unelte II
 4. Acţionări electrice şi sisteme de comandă a maşinilor-unelte şi complexe
 5. Acţionarea şi comanda hidraulică şi pneumatică a maşinilor şi sistemelor de producţie
 6. Metode şi principii de proiectare a maşinilor
 7. Materiale de exploatare a tehnicii agricole şi ingineria calităţii
 8. Tehnologii şi tehnica agricola inovaţională
 9. Proiectarea maşinilor agricole de recoltat II
 10. Management şi marketing