FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

Anul I

 1. Matematica Superioară 1
 2. Matematica Superioară 2
 3. Fizica tehnica
 4. Geometria Discriptiva
 5. Desen tehnic si Infografica
 6. Mecanica Teoretică I
 7. Studiul si tehnologia materialelor
 8. Rezistenta Materialelor 1, 2
 9. Limba romina I
 10. Limba romina II
 11. Educatia Fizica I
 12. Educatia Fizica II
 13. Limba engleza I
 14. Limba franceza I
 15. Limba engleza II
 16. Limba franceza II
 17. Tehnologii Informationale
 18. Filosofie si logica fomarii profesionale

Anul II

 1. 1. Metode numerice si Modelare 3D
 2. 2. Mecanica teoretica II
 3. 3. Electrotehnică si Electronică
 4. Rezistenta Materialelor 2
 5. Teoria mecanismelor si creativitatea tehnica
 6. Bazele proiectarii masinilor
 7. Mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice
 8. Teoria economica
 9. Tolerante si Control dimensional
 10. Tehnologia Fabricarii Masinilor
 11. Bazele teoriei frigului şi termotehnica

Anul III

 1. Protectia Muncii
 2. Economia ramurii si dreptul
 3. Mașini frigorifice 1
 4. Mașini frigorifice 2
 5. Condiționarea aerului
 6. Bazele tehnologiei frigului
 7. Proiectarea utilajului asistata de calculator
 8. Mecanizarea Lucrarilor de incarcare si descarcare, transportare si depozitare
 9. Utilaj Tehnologic din Industria Alimentara
 10. Instalatii frigorifice 1
 11. Tehnica Criogenica
 12. Modelarea si optimizarea proceselor in Tehnica Criogenica
 13. Modelarea si optimizarea proceselor in instalatiile frigorifice
 14. Analiza exergetică și termoelectrică a sistemelor frigorifice

Anul IV

 1. Management si marketing
 2. Instalatii Frigorifice II
 3. Diagnosticarea Utilajului Frigorific
 4. Automatizarea Sistemelor de conditionare a aerului
 5. Automatizarea utilajului frigorific
 6. Montarea si intretinerea utilajului frigorific
 7. Pompe de căldură