FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Matematica superioară I
 2. Fizica tehnică
 3. Geometrie descriptivă
 4. Macroeconomie
 5. Matematica superioară II
 6. Studiul şi tehnologia materialelor
 7. Desen tehnic şi infografica
 8. Macroeconomie şi integrarea europeană
 9. Inginerie mecanică I
 10. Limba română (alolingvi)
 11. Limba engleză I
 12. Limba franceză I
 13. Tehnologii informaţionale
 14. Limba engleză II
 15. Limba franceză II
 16. Practica de iniţiere
 17. Filosofia şi logica formării profesionale

Anul II

 1. Inginerie mecanică II
 2. Toleranţe şi control dimensional
 3. Dezvoltarea industrială mondială
 4. Metode economico-matematice
 5. Statistica
 6. Modelarea 3D
 7. Economia în construcţia de maşini
 8. Comportamentul consumatorului produselor industriei constructoare de maşini
 9. Sisteme aplicate de evaluare a activităţii economice a întreprinderii
 10. Procedee, utilaje pentru prelucrarea mecanica
 11. Practica tehnologica
 12. Managementul resurselor umane
 13. Drept economic
 14. Managementul strategic

Anul III

 1. Metode de studiere a pieţei
 2. Proiectarea dispozitivelor şi accesoriilor maşinilor unelte
 3. Expertiza mărfurilor industriei constructoare de maşini I
 4. Produse ale industriei constructoare de maşini I
 5. Tehnologia construcţiilor de maşini I
 6. Managementul general
 7. Evidenţa contabilă
 8. Produse ale industriei constructoare de maşini II
 9. Managementul operaţional în industria constructoare de maşini
 10. Marketing online
 11. Tehnologia construcţiilor de maşini II
 12. Teoria sistemelor de producţie şi ingineria valorii
 13. Managementul financiar
 14. Evidenţa contabilă asistată de calculator
 15. Marketing internaţional
 16. Practica economico-managerială
 17. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de producţie
 18. Ingineria şi simularea sistemelor de producţie I
 19. Metode şi tehnici moderne de promovare a produselor industriale
 20. Protecţia muncii şi mediului ambinat

Anul IV

 1. Managementul vânzărilor a produselor industriei constructoare de maşini
 2. Marketing produselor industriei constructoare de maşini
 3. Analiza economico-financiară a întreprinderii
 4. Marketing strategic
 5. Managementul proiectelor şi inovaţiilor
 6. Ingineria şi simularea sistemelor de producţie II
 7. Logistica mărfurilor industriei constructoare de maşini
 8. Planificarea şi prognozarea intreprinderii în industria constructoare de maşini
 9. Managementul calităţii