FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

  1. F.01.O.01 Metodologia Cercetării Științifice și Creativității Tehnice
  2. F.01.O.02 Modelarea şi Optimizarea Proceselor din Industria Alimentară
  3. F.01.O.03 Simulari prin Metoda Elementelor Finite in Ingineria Mecanica
  4. F.01.O.05 Sisteme Computerizate de Control și de Dirijare a Proceselor Tehnologice
  5. S.02.A.09 Management in industria de prelucrare a produselor horticole
  6. S.02.A.10 Management in industria de cofetărie
  7. S.02.O.06 Metode avansate de proiectare in inginerie
  8. S.02.O.08 Sisteme de conversie a energiilor regenerabile
  9. S.02.O.07 Metode noi de procesare a produselor vegetale