Studiile se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din bugetul de stat şi prin contract, fiind organizate în trei cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului. Învăţământ superior universitar la zi cu durata de 4 ani şi cu frecvență redusă (f/r) cu durata de 5 ani, 240 credite ECTS. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

În cadrul FIMIT se pregătesc ingineri în specialităţile:

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Durata studiilor: 1,5 ani, se asigură numai la învăţământul cu frecvenţa la zi, 90 credite ECTS.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă. Absolvenţilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master, iar calificarea obţinută este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studii de doctorat (ciclul III).

În prezent FIMIT pregătește specialişti în următoarele programe:

 • Inginerie mecanică
 • Managementul şi exploatarea transportului,
 • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier
 • Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini
 • Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
 • Inginerie şi managemant în sisteme de producţie
 • Design industrial

3) Învăţământ de Doctorat (ciclul III), cu frecvență la zi, cu durata de – 3 ani şi cu frecvenţă redusă – 4 ani, 180 credite ECTS,  la specialităţile:

 • 242.01 – Teoria mașinilor, Mecatronică,
 • 242.03 – Tribologie,
 • 242.05 – Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare,
 • 242.06 – Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice,
 • 242.07 – Mașini și echipamente tehnice,
 • 255.01 – Tehnologii și mijloace tehnice pentru agricultură și dezvoltarea rurală,
 • 271.01 – Ingineria și managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale).