stoicev

 

PETRU STOICEV

Şef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa:str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6, bir. 6-219
Tel: +373 22 44-03-45+373 22 44-03-46; mob: +373 69-46-97-21
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie şi Management Industrial (DIMI) a fost format, în temeiul ordinului Rectorului UTM nr. 393-r din 07 2014, în cadrul noii Facultăţi Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

În funcţia de șef DIMI a fost numit dr. hab., prof. univ. Petru STOICEV (concomitent – şi coordonator al programului „Proiectare Constructiv-Funcţională”). Coordonator al Programului „Management Industrial” a fost numit dr., conf. univ. Demian UŞANLÎ.

Departamentul pregăteşte specialişti de înaltă calificare în specialităţile: 521.3 – Maşini şi Sisteme de Producţie (MSP), 521.2. – Construcţii şi Echipamente de Maşini Agricole (CEMA) şi 521.8.1 – Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini (IMCM).

Începând cu a.u. 2016-2017, în cadrul specialităţii MSP a demarat pregătirea inginerilor-licenţiaţi la două opţiuni noi: Construcţii de Echipamente şi Maşini Agricole (CEMA) şi Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile (ISCER).

Specialitatea IMCM include 2 opţiuni: Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini şi Inginerie şi Marketing în Construcţia de Maşini (IMCM).

Pe parcursul anilor au fost pregătiţi peste 2400 de absolvenţi ingineri licenţiaţi la toate specialităţile, inclusiv: MSP – peste 1650, CEMA – peste 130, IMCM – peste 700 de persoane.

Printre absolvenţii DIMI se regăsesc personalități notorii: miniştri, primari, rectori, decani, şefi de departamente, doctori şi doctori habilitaţi, profesori universitari, academicieni, directori de întreprinderi, ingineri-şefi, mulţi dintre ei activând în centre de proiectare constructiv-funcţionale din Cehia, Slovenia, Germania, România, Rusia ş.a.

În componenţa DIMI intră 19 cadre profesoral-didactice titulare: 2 doctori habilitați, 3 profesori universitari, 7 conferențiari universitari, 7 doctori în științe, 6 lectori superiori, 2 lectori universitari, 1 lector asistent şi 6 cadre auxiliare.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

De-a lungul anilor au fost publicate peste 165 lucrări metodice, inclusiv 28 manuale, albumuri tehnice, ghiduri ale stagiilor de practică, 13 monografii, obţinute peste 130 de brevete de invenţii şi 2 patente.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţiile principale în activitatea ştiinţifică:

 • elaborarea tehnologiilor noi de recondiţionare şi durificare a suprafeţelor uzate prin depunerea acoperirilor galvanice rezistente la uzură, utilizând fenomenele de rezonanţă ale CVCE şi descărcările electrice în impuls (conducător ştiinţific: prof. P. STOICEV).
 • analiza sectorială în domeniul activităţii economice (conducător ştiinţific: conf. D. UŞANLÎ);
 • analiza sectorială în domeniul activităţii economice în perioada de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană (conducător ştiinţific: prof. S. GOROBIEVSCHI);
 • comportarea tribologică a sistemelor tehnice.

Conferinţe știinţifice internaţionale organizate:

 • 1979: conferinţa știinţifică unională (URSS) „Электрохимические основы смазочного действия”, Chișinău.
 • 2003-2006: coparticipare la organizarea conferinţelor internaţionale TMCR (Chişinău, Bucureşti, Iaşi).
 • 2014: Simpozionul Ştiinţific Internaţional a Inginerilor Români de Pretutindeni SINGRO-2014, ediţia a XI-a, Chişinău, 23-25 octombrie, 2014.

Pregătirea cadrelor

25 de persoane au susţinut teze de doctor în ştiinţe tehnice şi doctor în economie.

Studii de doctorat în ultimii 5 ani:

 • 2011: 4 doctoranzi (3 – f/r şi 1 – zi)
 • 2012-2014: 4 doctoranzi (3 – f/r şi 1 – zi)

Din 2002 până în prezent, pe lângă DIMI, în cadrul Şcolii Doctorale „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”, activează un Seminar Ştiinţific de Profil şi 3 Consilii Ştiinţifice Specializate ad-hoc, pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat la specialităţile ştiinţifice: 242.03 – „Tribologie”; 242.05 – „Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare” şi 255.02 – „Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole”.

Cu dreptul de conducători de doctorat/postdoctorat în şt. tehnice sunt abilităţi: dr. hab., prof. univ. P. STOICEV, dr., prof. univ. V. JAVGUREANU şi dr. hab., prof. S. GOROBEVSCHI, iar în ştiinţe economico-politice – dr. hab., prof. univ. S. GOROBIEVSCHI, dr., conf. univ. D. UŞANLÎ şi dr., conf. univ. V. MĂMĂLIGĂ.

Pe parcursul a 47 ani de la înfiinţare au fost elaborate peste 75 de proiecte de diplomă cu elemente de cercetare ştiinţifică.

Proiecte de cercetare ştiinţifică instituţionale şi de stat finalizate:

 • 1969-2011: 65 teme prin contract cu diferite întreprinderi şi instituţii de cercetare (inclusiv bugetare),
 • 2003: proiectul de cerc. ştiinţif. insituţional nr.373 C,
 • 2009-2013: participare în Proiectul Instituţional nr. 330/Bs,
 • 2004-2010: participare în Proiectul de Stat nr. 053 p,
 • 2008-2013: participare în Programul de Stat nr. 13/p, înscris în Registrul de Stat al Proiectelor din sfera știinţei şi inovării, sub cifrul 09.836.05.05A (Hot. CSŞDT al AŞM nr. 252 din 25.12.2008),
 • din 2001 au fost realizate ….. teme anuale de cercetări ştiinţifice departamentale fără finanţare de la buget.
 • Proiecte ştiinţifice internaţionale în perioada anilor 2012-2013:
 • Proiectul European CEEPUS III – domeniul de cercetare „TRIBOLOGIE”.

Participările la expoziţii şi saloane internaţionalde inventică în anii 2002-2016 s-au soldat cu 4 medalii de aur şi diplome; 4 medalii de argint şi diplome; 2 medalii de bronz şi diplome, peste 180 de brevete de invenţie, inclusiv 3 brevete – în ultimii 5 ani.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

DIMI dispune de 8 laboratoare de instruire a studenţilor la 3 specialităţi: Maşini şi Sisteme de Producţie (MSP), Construcţii şi Echipamente de Maşini Agricole (CEMA), Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini (IMCM), un Centru de Proiectare Constructiv – Funcţională asistat de calculator (programul I) şi o sală de calcul asistată de calculator (programul II).

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează productiv cu Universităţile Tehnice din Romania (Iaşi, Bucureşti, Suceava, Timişoara, Braşov), Ucraina (Doneţk, Kiev), Rusia (Moscova, Universitatea Tehnica „N. Bauman”, Institutul Studiul Maşinilor al AŞR), Bulgaria (Universitatea Tehnică, Sofia), precum şi din RM (UPS „A. Russo” din Bălţi, UASM, IFA a AŞM).

Pe parcursul anilor Departamentul a fost vizitat de savanţi cu renume mondial:

 • CRAGELISCHI – dr. hab., prof. (Moscova);
 • AHMATOV – acad. (Moscova);
 • I. FUX – dr. hab., prof. univ. (Moscova);
 • MOHNATCHIC – dr. hab., prof. univ. (Sankt-Petersburg);
 • FROLOV – acad al AŞ a URSS (Moscova);
 • M. MATVEEVSCHI – dr. hab., prof. univ. (Moscova);
 • I. SANIN – dr. hab., prof. univ. (Moscova);
 • MACAROV – m.c. al AŞ din URSS (or. Ufa, Başchiria);
 • N. DROZDOV – dr. hab., prof. (Moscova);
 • D. EVDOCHIMOV – dr. hab., prof. univ. (Odessa, Ucraina);
 • CUTICOV – dr. hab., prof. univ. (Novocerkask, Ucraina);
 • … ISPAS – dr. ing., prof. univ. („Politehnica”, Bucureşti, România);
 • … MIHAILOV – dr. hab., prof. univ. (Doneţk, Ucraina);
 • … PLAHTEANU – dr., prof. univ. (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România);
 • DIŞLEV – dr. hab., prof. univ. (Universitatea Tehnică, Sofia);
 • Dumitru CONSTANTIN, conf. univ., dr. (Universitatea din Craiova, România);
 • Mircea LOBANŢIU, conf. univ., dr. (Universitatea de Nord, Baia-Mare, România);
 • Constantin NIȚA, conf. univ., dr. (Clubul Economiştilor Braşoveni, Universitatea din Braşov, România);
 • Gabriel BRĂTUCU, prof. univ., dr. (Clubul Economiştilor Braşoveni, Universitatea din Braşov, România);
 • Lucian FIRU, dr. (Universitatea din Timişoara, România);
 • Josef GAL, ing., prof. univ. (Universitatea din Siszeged, Ungaria).

Prin ordinul nr. 297 din 29.09.2006 al ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, specialităţile 521.3 „Maşini şi sisteme de producţie” (fosta „Maşini-unelte şi scule”) şi 528.1.1 „Inginerie şi management în construcţii de maşini” au fost acreditate pe următorii 5 ani, iar fosta Catedră MSP a fost menţionată de către Comisia de Acreditare drept una dintre cele mai bune catedre de specialitate.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Numele, prenumele Funcţia Titlul ştiinţifico-didactic E-mail
1 Stoicev Petru şef departament dr. hab., prof. univ. petru.stoicev@imi.utm.md
2 Gorobievschi Svetlana prof. univ. dr. hab., prof. univ. svetlana.gorobievschi@imi.utm.md
3 Javgureanu Vasile prof. univ. dr., prof. univ. vasile.javgureanu@imi.utm.md
4 Uşanlî Demian conf. univ. dr., conf. univ. demian.usanli@imi.utm.md
5 Fedorenco Valentina conf. univ. dr., conf. univ. valentina.fedorenco@imi.utm.md
6 Gordelenco Pavel conf. univ. dr., conf. univ. pavel.gordelenco@imi.utm.md
7 Popa Vasile conf. univ. vasile.popa@imi.utm.md
8 Dodu Aliona lector sup. aliona.dodu@imi.utm.md
9 Odainîi Dumitru lector univ. dumitru.odainii@imi.utm.md
10 Gîrbu Marcel lector univ. marcel.girbu@imi.utm.md
11 Nastas Andrei lector sup. andrei.nastas@imi.utm.md
12 Colin Tudor lector sup. tudor.colin@imi.utm.md
13 Balaban Rodica lector univ. rodica.balaban@imi.utm.md
14 Furdui Alexandru lector univ. alexandru.furdui@imi.utm.md
15 Bulgac Olesea lector univ., cumul olesea.bulgac@imi.utm.md
16 Cernica Ion conf. univ., cumul dr., conf. univ. ion.cernica@bpm.utm.md
17 Ciobanu Oleg conf. univ. dr. oleg.ciobanu@bpm.utm.md
18 Lîsîi Aliona conf. univ. dr., conf. univ. aliona.lisii@tran.utm.md
19 Mamaliga Vasile conf. univ., cumul dr., conf. univ. vasile.mamaliga@fieb.utm.md
20 Platon Andrei asistent univ., cumul andrei.platon@bpm.utm.md
21 Trifan Nicolae conf. univ., cumul dr., conf. univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md
22 Vîrcolici Margareta conf. univ., cumul dr., conf. univ. margareta.vircolici@tran.utm.md

Personal non-didactic 

1

Stoicev Petru şef lab., cumul dr. hab., prof. univ. petru.stoicev@imi.utm.md
2 Bulgac Olesea laborant olesea.bulgac@imi.utm.md
3 Furdui Alexandru laborant alexandru.furdui@imi.utm.md
4 Gordelenco Pavel şef lab., dr., conf. univ., cumul dr., conf. univ. pavel.gordelenco@imi.utm.md
5 Platon Andrei inginer cat. I andrei.platon@bpm.utm.md
6 Ustian Vonifatie şef lab. vonifatie.ustian@imi.utm.md
7 Dîntu Parascovia şef lab., inginer cat. I, cumul pdintu@yahoo.com