dintu

 

SERGIU DÎNTU

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în ștințe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-29
E-mail: sergiu.dintu@gddti.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra a fost fondată odată cu înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău, în anul 1964. Pe parcurs, funcția de șef de catedră a fost exercitată de Nicolai CROLENCO, Anatolii MEHANICOV, Anisim SECRIERU, Eugeniu BOLBOCEAN, Iosip ŢVIŢINSCHI, Alexandr VORONCOV, Mihai CEAPĂ, Anatolii COVBASIUC, Gheorghe POPOVICI, Iurie CĂPĂŢÎNĂ, Ivan ŞTIRBUL. Din a. 2009 catedra este condusă de Sergiu DÂNTU. În 2014 în baza catedrei a fost instituit Departamentul Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic și Infografică.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul asigură procesul de instruire la opt facultăţi ale UTM. Profesorii departamentului țin cursuri la secţia zi şi cea cu frecvenţă redusă la anui I și II la disciplinele:

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică computerizată
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
 • Modelare 3D
 • Perspectiva
 • Metode avansate de proiectare în inginerie

Procesul de studii este efectuat conform programelor de învaţământ alcătuite de titularii cursurilor şi aprobate la Consiliile facultăţilor respective. Obiectivele disciplinelor sunt realizate prin eforturile tuturor profesorilor şi cadrelor didactice auxiliare. Profesorii departamentului GDDTI sunt implicați și în activitatea ciclului II (master).

Activitatea metodică a departamentului este orientată spre asigurarea calităţii procesului de studii prin intermediul perfecţionării programelor analitice şi editării lucrărilor metodice. În baza cercetărilor proprii, în ultimii ani au fost elaborate şi publicate 7 manuale, 8 materiale didactice şi 20 îndrumare metodice, printre care:

 1. Pleșcan Tudor. Grafică inginerească. Vol. 1. Chișinău: Ed. Tehnică, 1996. -300 p.
 2. Ceapă M., Popovici Gh. Geometrie descriptivă. Chișinău: UTM, 1997. -212 p.
 3. Ceapă M., Popovici Gh., Russu T., Botez A. Desen tehnic. Cotarea. Chișinău: Tehnica-Info, 2002. -194 p.
 4. Pleșcan Tudor. Grafică inginerească. Desen industrial. Vol. 2. Chișinău: Tehnica-Info, 2003. -341 p.
 5. Dîntu S., Grişca P., Şuletea A., Ştirbul I., Bradu N. Desen tehnic asistat de calculator. U.T.M., Chişinău, 2003, -152 p.
 6. Dîntu S., Şuletea A., Bradu N., Ştirbul I., Staver R. Компьютерное техническое черчение. Chişinău, UTM, 2004, -170 p.
 7. Căpăţînă Iu., Şuletea A., Jandîc T., Blaşcu L.Desen Tehnic. Aplicaţii. Chișinău: UTM, 2009. – 121 pag.
 8. Căpăţînă Iu., Şuletea A., Ştirbul I., Jandîc T. Geometrie descriptivă. Aplicaţii. Chișinău: UTM, 2010. -121 p.
 9. Pleșcan Tudor. Geometrie Descriptivă și Desen Proiectiv. Chișinău: Tehnica-Info, 2010. -178 p.
 10. Căpăţînă Iu., Şuletea A., Jandîc T., Bradu N., Crivoi M., Blaşcu L. Grafică inginerească. Aplicaţii. Chișinău: UTM, 2011. -133 p.
 11. Șuletea A., Dîntu S, Căpățînă I. Infografie. Manual electronic. Chişinău, UTM, 2010, -213 p.
  https://sites.google.com/site/suleteainfografie/
  http://shuletea.ucoz.net/

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În domeniul cercetărilor ştiinţifice obiectivele tematice ţin de domeniul optimizării procesului de instruire la disciplinele grafice (conducător ştiinţific: doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar Tudor PLEŞCAN). Rezultatele activităţii ştiinţifice sunt exprimate prin publicarea unei monografii şi a peste 96 de articole ştiinţifice și teze la conferințe. Tot în acest context se manifestă activitatea colaboratorilor prin participarea la simpozioane, expoziţii, conferinţe şi alte manifestări internaţionale. La 3-4 octombrie 1995, la catedră a fost organizată conferinţa internaţională „Grafica inginerească şi metodica de predare”.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 2 săli de desen amenajate cu planşete, cu o tablă interactivă şi 2 cabinete metodice înzestrate cu materiale didactice: variante ale lucrărilor grafice, fişe metodice şi informaţionale, unităţi de asamblare, piese pentru schiţare etc.

 

V. COLABORĂRI

Colaborarea ştiinţifică şi didactico metodică se reflectă prin participarea colaboratorilor catedrei la simpozioane în centrele universitare din România (Bucureşti, Iaşi, Braşov, Suceava, Timişoara, Sinaia, Craiova, Cluj-Napoca), Ucraina (Kiev, Harkov, Melitopol, Aluşta, Sevastopol), Rusia, Belarus ş. A.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.

crt.

Nume, prenume

funcția, titlul

nr. publicații / invenții

Studii

Discipline predate

E-mail

1

Dîntu Sergiu

Șef departament, Conf. univ., Dr.

130 / 1

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Mașini și aparate în industria alimentară

 • Studii de doctorat:

05.02.04 – Tribologie

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Grafică computerizată
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
 • Metode avansate de proiectare în inginerie
sergiu.dintu@gddti.utm.md

2

Botez Alexei

Conf. univ., Dr.

70 / 2

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Tehnologia construcției de mașini

 • Studii de doctorat:

05.02.02 – Mașinologie și organe de mașini

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
alexei.botez@gddti.utm.md

3

Căpăţînă Iurie

Conf. univ., Dr.

77 / 19

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Mașini și aparate în industria alimentară

 • Studii de doctorat:

05.14.05 – Bazele teoretice ale termotehnicii

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Grafică inginerească
iurie.capatina@gddti.utm.md

4

Ştirbul Ivan

Conf. univ., Dr.

98 / 3

 • Studii superioare:

Inginer-constructor: Construcții Industriale și Civile

 • Studii de doctorat:

05.01.01 – Geometrie aplicată și grafică inginerească

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică inginerească
 • Perspectiva
ivan.stirbul@gddti.utm.md

5

Anati Silvia

Lector superior

7 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-constructor: Construcții industriale și civile

 • Desen tehnic şi Infografică
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică inginerească
silvia.anati@gddti.utm.md

6

Bradu Natalia

Lector superior

20 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Tehnologia construcției de mașini

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Grafică computerizată
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
natalia.bradu@gddti.utm.md

7

Creciun Vitalie

Lector superior

12 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-constructor: Construcții Industriale și Civile

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică inginerească
 • Perspectiva
vitalie.creciun@gddti.utm.md

8

Gorbatiuc Arianda

Lector superior

13 / 1

 • Studii superioare:

Inginer-tehnolog: Tehnologia materialelor și elementelor de construcții

 • Studii de doctorat:

Tehnologia materialelor și elementelor de construcții

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică inginerească
 • Modelare 3D
arianda.gorbatiuc@gddti.utm.md

9

Jandîc Tudor

Lector superior

18 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Mașini și instalații frigorifice și sisteme de climatizare

 • Studii de doctorat:

Frigotehnică

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Grafică inginerească
tudor.jandic@gddti.utm.md

10

Ruban Angela

Lector superior

5 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Mașini și aparate în industria alimentară

 Inginer-constructor: Alimentarea cu căldură, gaze și ventilație

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic în construcţii
 • Grafică inginerească
angela.ruban@gddti.utm.md

11

Şuletea Angela

Lector superior

50 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Tehnologia construcției de mașini

 • Studii de doctorat:

Procedee şi maşini de prelucrare prin presare

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Grafică computerizată
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
angela.suletea@gddti.utm.md

12

Mihailov Liudmila

Lector universitar

10 / 0

 • Licență:

Inginer-tehnolog: Modelarea şi tehnologia confecţiilor din țesături

 • Master:

Inginer-economist: Business şi administrare

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Desen tehnic şi Infografică
 • Grafică computerizată
 • Grafică inginerească
 • Desen tehnic asistat de calculator
 liudmila.mihailov@gddti.utm.md

13

Mîsliţchi Vitalie

Lector universitar

4 / 0

 • Studii superioare:

Inginer-arhitect Arhitectura

 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic în construcţii
 • Perspectiva
vitalie.mislitchi@gddti.utm.md

14

Zaiachin Alexandru

Șef laborator, Inginer cat. I

 • Studii superioare:

Inginer-mecanic: Mașini și aparate în industria alimentară

 • Elaborează şi verifică realizareaplanului de lucru al personalului auxiliar.
 • Verifică starea tehnică a laboratoarelor şi îndeplinirea regimului tehnicii de securitate.
 • Participă activ la pregătirea panourilor informaţionale.
 • Multiplică sarcinile şi materialele didactico-metodice.

15

Cuniţchi Olga

Inginer cat. I

 • Studii superioare:

Inginer-constructor: Construcții agricole

 • Participă la executarea grafică a desenelor, schemelor, graficelor, fişelor pentru controlul curent şi a altor materiale didactice.
 • Asigură culegerea computerizată a materialelor didactico- metodice.
 • Eliberează studenților și recepționează după lecţii materialele didactico-metodice.

16

Gronic Taisia

Inginer cat. I

 • Studii superioare:

Inginer-constructor: Construcții industriale și civile

 • Participă la executarea grafică a desenelor, schemelor, graficelor, fişelor pentru controlul curent şi a altor materiale didactice.
 • Asigură culegerea computerizată a materialelor didactico- metodice.
 • Eliberează studenților și recepționează după lecţii materialele didactico-metodice.