podborschi

 

VALERIU PODBORSCHI

Şef de departament
Conferențiar universitar

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6, of. 6-402
Tel: +373 22 44-50-07
E-mail: valeriu.podborschi@dip.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Design Industrial și de Produs (DDIP) a fost constituit în baza Catedrei design industrial şi de produs (CDIP), fondată în anul 1998 în baza specialităţii „Design industrial”, predată la Catedra Proiectarea și fabricarea maşinilor agricole (CPFMA).

În prezent în cadrul departamentului se pregătesc specialişti în specialitatea „Designi”, care este unica în sistemul de învăţământ al Republicii Moldova privind activitatea de creaţie în domeniul proiectării aspectului estetic al produselor industriale, care se bazează pe realizările activităţii umane în diverse domenii – arte plastice, inginerie, tehnologie, economie, sociologie, etc. şi este orientată spre ridicarea competitivităţii şi performanţelor acestora.

În nomenclatorul specialităţilor din Republica Moldova specialitatea „Design industrial” din 2004 codul specialităţii este 521.7.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Activitatea didactico-metodică asigură elaborarea şi realizarea planurilor de învăţământ, care corespund conceptului de bază al specialităţii privind instruirea şi obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale necesare activităţilor de creaţie în domeniile proiectării aspectului estetic al produselor industriale de consum universal etc.  În procesul de studii se utilizează metode moderne de instruire şi este creată posibilitatea ca studentul să simtă tot ciclul de concepere şi realizare a formei estetice a unui produs industrial, prioritare fiind direcţiile de cercetare şi proiectare în domeniul bio-designului, eco-designului.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ȘI CREAȚIE

Specialitatea „Design industrial” este una creativă, având ca obiectiv conceperea formei unui produs industrial cu calităţi estetice performante (sisteme tehnice, mobilier, ambalaj, aparate de uz casnic, jucării, alte obiecte industriale), ţinând cont de cerinţele estetice, tehnice, tehnologice, ecologice, economice. Activitatea de cercetare ştiinţifică este concentrată în următoarele domenii:

  • Studiul structurii spaţial-volumetrice a produselor industriale;
  • Designul bionic în conceperea formelor produselor industriale;
  • Teoria şi metodologia designului industrial.

Studenţii şi colaboratorii departamentului participă la conferinţe, expoziţii, concursuri naţionale şi internaţionale, la care au fost menţionaţi cu peste 80 diplome, cupe, medalii (aur, argint şi bronz).

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de o infrastructură dezvoltată, care este utilizată în activitatea didactică. Spaţiile destinate activităţii didactice sunt dotate cu mijloacele tehnice necesare şi includ: un centru de proiectare asistată dotat cu reţea de calculatoare şi staţii grafice, tablă  interactivă, imprimante, plottere, scanere etc.; două ateliere de design; un atelier de machetare-modelare; un un atelier de desen şi pictură.

 

V. COLABORĂRI

DIP colaborează fructuos cu Universitatea „Transilvania” din Braşov, România şi Academia de Stat de Design şi Arte din Harkov, Ucraina în domeniile: creaţie, cercetare, activitate didactică, expoziţională, ştiinţifico-metodică, petrecere a practicilor studenţeşti, culturale; continuă realizările bilaterale în vederea integrării activităţilor în sistemul de învăţământ european şi mondial.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

 

podborschi

Valeriu PODBORSCHI, șef departament DIP

E-mail: valeriu.podborschi@dip.utm.md

Designer industrial, conferenţiar universitar, absolvent al Academiei de Design şi Arte din Harkov, Ucraina, specialitatea „Design industrial”, autor a peste 50 de lucrări ştiinţifice şi brevete. Fondator al specialităţii „Design Industrial”, titular al disciplinelor „Bazele designului industrial” şi „Atelier – design”, participant la peste 30 de conferinţe, expoziţii naţionale şi internaţionale, deţinător a două cupe AGEPI, multiplu premiant cu medalii da aur, argint şi bronz la concursurile de design din ţară şi din străinătate.

 

vaculenco

Maxim VACULENCO

E-mail: maxim.vaculenco@dip.utm.md

Inginer-mecanic, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, absolvent al UTM, specialitatea „Tehnologia construcţiei de maşini”, autor a peste 30 de lucrări ştiinţifice şi 5 brevete, coautor la 3 manuale. A activat în cadrul a cinci proiecte de cercetare ştiinţifică, titular al cursurilor „Arta proiectării inginereşti”, „Sisteme automatizate de proiectare”, participant la expoziţii şi conferinţe naţionale şi internaţionale, multiplu premiat cu medalii de aur şi argint, Cupa AGEPI.

 

cobzac

Victor COBZAC

E-mail: victor.cobzac@dip.utm.md

Artist plastic, conferenţiar universitar, fondator al specialităţii „Design industrial”, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, membru AUAP UNESCO, absolvent al Institutului de Arte Plastice „Suricov” din Moscova, Rusia, titular al disciplinei „Atelier desen artistic şi pictură”. Participant la numeroase expoziţii de grup şi personale de artă, dintre care două în România, autor de poezii şi volume de versuri. Peste 30 de cărţi ilustrate şi colaborări periodice cu ziarul „Literatura şi Arta” şi „Mesager Universitar”. Deţinător al diplomei de onoare a Academiei Europene de Arte Plastice, Bruxelles.

 

cebotari

Iurii CEBOTARI

E-mail: iurii.cebotari@dip.utm.md

Artist plastic, lector superior, magistru în design, absolvent al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea „Arte decorative aplicate”, Chişinău, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, titular al cursurilor „Desen artistic şi pictură”, „Modelarea formei”. Participant la expoziţii naţionale şi internaţionale de Arte Plastice, Bienale de Arte Decorative Aplicate, Bienale de Pictură.  2000 – Premiul Tineretului oferit de UAP Moldova, 2008 – Premiul Muzeului Naţional „George Enescu”, Bucureşti, oferit în cadrul expoziţiei concurs „Saloanele Moldovei 2008”

 

daghi

Ion DAGHI

E-mail: ion.daghi@dip.utm.md

Artist plastic, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, absolvent al Academiei de Design şi Arte, Harkov, Ucraina, doctorantura or.Moscova. Titular al disciplinelor „Coloristica”, „Bazele compoziţiei în design”, „Bazele creaţiei de formă”. A participat la expoziţiile republicane de creaţie a profesorilor din instituţiile de arte plastice din Republica Moldova, simpozioane, la expoziţii personale şi simpozioane internaţionale cu întrebări de tehnologii pedagogice moderne în educaţie şi în instruirea plastică. Participant la expoziţii naţionale şi internaţionale de pictură şi arte decorative. Deţinător al Ordinului „Gloria Muncii” şi altor distincţii de stat. Autor a mai multor manuale, lucrări didactice şi articole ştiinţifice, autor al ciclului de opere picturale sub genericul „Eminesciana plastică” de pictură de şevalet şi monumentală, aflate în colecţii particulare din Ucraina, Rusia, România, Franţa, Canada.

 

stamati

Mihail STAMATI

E-mail: mihail.stamati@dip.utm.md

Designer, lector superior, magistru în Design Industrial, absolvent al UTM, specialitatea „Design industrial” doctorand – arte vizuale, Laureat al premiului Naţional pentru Tineret 2011. Titular al disciplinei „Atelier-design”, deţinător al unei înregistrări internaţionale la WIPO (Haga). Participant activ la expoziţii naţionale şi internaţionale în domeniul designului şi fotografiei. Medaliat în cadrul saloanelor INVENTICA, Iaşi şi INFOINVENT, Chişinău.  Deţinător al premiului Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova şi al Ministerului tineretului şi turismului din RM în cadrul mai multor expoziţii de artă ,organizate la Chişinău şi la Bacău. Premiat cu bursă de rezidenţă oferită de Institutul Cultural Român la Paris în 2009.

 

madan

Elena MADAN

E-mail: elena.madan@dip.utm.md

Designer, lector superior, magistru în design, absolventă a Universităţii Tehnice a Moldovei, specialitatea „Design industrial”, doctoranturii AŞM, autor a 14 publicaţii ştiinţifice. Participantă la concursuri, expoziţii de specialitate naţionale şi la conferinţe ştiinţifice din ţară şi străinătate. Titulara cursurilor „Machetarea”, „Ergonomia şi estetica industrială”, „Designul ambalajului”, „Arhitectura şi designul în mediul industrial” şi „ Designul mobilierului şi produse finite din lemn”. Autor la „Note de curs” pentru disciplina „Ergonomia şi estetica industrială”.

 

sosnovschi

Victor SOSNOVSCHI

E-mail: victor.sosnovschi@dip.utm.md

Conferenţiar universitar, doctor în chimie, absolvent al Institutului de Tehnologie din or. Odesa. Autor a peste 50 articole şi publicaţii ştiinţifice în domeniul chimiei substanţelor naturale, cristalografiei şi protecţie a proprietăţii intelectuale, titular al disciplinei „Drept de autor”. A activat în funcţia de şef al secţiei de Brevete şi Invenţii a UTM mai bine de 20 ani.

 

 

istrati

Viorel ISTRATE

E-mail: viorel.istrate@dip.utm.md

Medic-chirurg, doctor în medicină, conferențiar universitar, absolvent al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină Generală (1993). Titular al cursului „Anatomia plastică”. Autor a peste 20 lucrări ştiinţifice şi 5 brevete. Deţinător a 3 medalii de aur, 3 medalii de argint, 3 diplome. Pentru activitate remarcabilă în domeniul medicinii deţine Diploma Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

 

 

zagnitco

Albert ZAGNITCO

E-mail: albert.zagnitco@dip.utm.md

Designer, lector superior, titular al disciplinelor: „Istoria artelor”, „Istoria designului”, „Ambalaj şi grafică industrială”. Absolvent al Universitarii de Arte din Tallinn, Estonia, specialitatea „Design Industrial”.

 

 

 

botin

Tudor BOTIN

E-mail: tudor.botin@dip.utm.md

Artist plastic, lector superior, absolvent al Universităţii Pedagogice „K. D. Uşinski” din or. Odessa, Ucraina, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, titular al disciplinei „Atelier desen artistic şi pictură”. Participant la numeroase expoziţii de grup şi personale de artă. Autor a mai multor lucrări monumentale.

 

 

Andrei GRAMATSCHII 

E-mail: andrei.gramatschii@dip.utm.md

Assistent universitar. Studii: Design industrial.

 

Anastasia NOSCOV

E-mail: anastasia.noscov@dip.utm.md

Lector universitar, inginer.

 

Mircea SINIUC

E-mail: mircea.siniuc@dip.utm.md

Lector universitar. Studii: Design industrial şi concepţie de produse.

 

Nicolae TRIFAN

E-mail: nicolae.trifan@bpm.utm.md

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, inginer.

 

 

partac

Nina PÂRŢAC

Inginer – cat. I, absolventă a Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, specialitatea „Urbanistică”. Decorată cu medaliile „Veteran al muncii ” şi „Eminent al muncii”.

 

 

 

 

movila

Vasile MOVILĂ

Inginer-mecanic, şef de laborator, absolvent al Institutului Agricol, specialitatea „Exploatarea şi reparaţia automobilelor, tractoarelor şi maşinilor agricole”. Autor a 10 publicaţii şi 20 de invenţii, deţinător al medaliei „Inventator al URSS”, 1984. Participant la conferinţe ştiinţifice de specialitate din ţară şi peste hotare.

 

 

 

chiperceanu

Oxana CHIPERCEANU

E-mail: oxana.chiperceanu@dip.utm.md

Designer, asistent universitar, masterand al Universităţii Tehnice a Moldovei, programul de studii „Design industrial”.

 

 

 

demian

Gheorghe DEMIAN

Inginer-mecanic, şef Atelier machetare, absolvent al UTM, specialitatea „Tehnologia construcţiei de maşini”.