RAFAEL CILOCI

Decanul facultăţii
Conferențiar universitar, dr. în ştiinţe economice

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-45-22
E-mail: rafael.ciloci@fieb.utm.md, decanat@fieb.utm.md
Site-ul facultății: www.fieb.utm.md


Vizualizați o hartă mai mare

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Economie și Business a fost fondată de către primul decan al acesteia, Nicolae ȚURCANU, dr., conf. univ., la inițiativa rectorului UTM, academicianului Ion BOSTAN, în baza a trei catedre (CTEM, CEMI, CEMC), prin decizia Senatului UTM din 2 decembrie 2003.

În mai 2004 Senatul UTM modifică denumirea facultății în Inginerie Economică și Business (FIEB),  concretizează misiunea Facultății de a pregăti economiști, care cunosc și aspectele tehnice și tehnologice, pentru sectorul real al economiei, de a instrui specialiști pentru firmele mici și mijlocii, care posedă abilități mai extinse, mai profunde și în concordanță cu cerințele pieței.

În  iulie 2013 Senatul UTM a aprobat programul de activitate și l-a ales în funcția de decan al FIEB pe Vasile MĂMĂLIGĂ, conferențiar universitar, doctor în științe economice.

În  iunie 2018 Senatul UTM a aprobat programul de activitate și l-a ales în funcția de decan al FIEB pe Rafael CILOCI, conferențiar universitar, doctor în științe economice.

Primii ani de activitate a facultății au demonstrat că deschiderea acesteia a fost de bun augur pe piața serviciilor educaționale. A crescut considerabil numărul studenților admiși în baza de contract; s-au deschis noi specialități solicitate în economia de piață, inclusiv și de recalificare profesională în baza studiilor superioare. Astfel, numărul studenților în a. 2006 depășește cifra de 1600.

În anii 2007-2018 se reduce numărul de studenți ca rezultat al situației demografice din țară,totuși specialitățile din cadrul facultății  continuă să fie solicitate, astfel ponderea studenților înmatriculați in bază de contract e cea mai mare pe universitate.Continuă dezvoltarea programelor de master, inclusiv Administrarea Afacerilor, recunoscută și prestigioasă în Occident. Cu asistența economică a UE și partenerilor din Suedia și Olanda a fost creat programul  de master „Real Estate Economics”.Mai multe cadre didactice , au fost la stagii în universități din SUA, Germania, Franta, Suedia, Belgia ș.a., astfel  este asigurată predarea disciplinelor la un înalt nivel metodic și științific. Profesorii facultății participă la predarea unor module la universități străine din Lituania, SUA, Polonia etc., iar studenții au șansa de a studia la alte universități din afara țării datorită Programului Erasmus +.

În anii 2011-2015 a fost implementat proiectul „Rețeaua universitară de educație și cultură maritimă în Bazinul Marii Negre” în sumă de 300 mii euro, finanțat de UE în parteneriat cu universități din România, Turcia, Ucraina și RMoldova.

În derulare, anii 2017-2019, este proiectul „Higher education institutions for youth entrepreneurship’’, obiectivul  principal fiind dezvoltarea antreprenoriatului în rîndul tinerilor în țările partenere ale proiectului- R. Moldova,Letonia, Ucraina, Belarus, Armenia și Georgia.

În a. 2018 facultatea dispune de următorul efectiv de studenți:

 • La 3 specialități: „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Contabilitate” învață 325 de studenți;
 • La masterat – 96 de studenți;
 • La doctorat – 11 de persoane.

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

 1. Departamentul Teorie Economică şi Marketing
 2. Departamentul Economie şi Management
 3. Catedra Militară
 4. Business-centru pentru asistență antreprenorială și management în afacerile mici şi mijlocii
 5. Centrul de Calcul deservește rețelele TIC ale subdiviziunilor facultății
 6. Biblioteca

 

III. FORMELE DE STUDII

 1. Programe de studii, ciclul I, licență, studii universitare cu frecvență la zi și cu frecvență redusă:
 2. Programe de studii, ciclul II, master la specialitățile:
 3. Studii de doctorat, ciclul III la specialitățile:
  • 521.01 – Teorie economică și politici economice,
  • 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Termenul de studii:

 • învăţământ universitar treapta licență de 3 ani (secţia zi)
 • învăţământ universitar treapta licență de 4 ani (secţia f/r)

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

 

IV. CADRE DIDACTICE

Corpul profesoral-didactic include specialiști cu experiență vastă. majoritatea  au petrecut stagii de cercetare în SUA , Franța, Germania,Suedia, România, Rusia şi alte ţări.

 

V. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Cei mai buni absolvenţi sunt recomandați la studii de master, sau sunt angajați în organizaţii de prestigiu şi întreprinderi.

 

VI. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Facultatea întreţine relaţii de colaborare cu facultăţi similare din România, Țările Baltice, Polonia, Rusia, Ucraina şi alte ţări.

 

VII. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

 1. Direcțiile creșterii competitivității în industrie și construcții în contextual dezvoltării durabile.
 2. Dezvoltarea antreprenoriatului.
 3. Integrarea economică europeană – vector prioritar pentru dezvoltarea Republicii Moldova.