FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Fizica I
 2. Metode numerice şi informatica aplicată
 3. Matematica superioară
 4. Analize fizico-chimice

Anul II

 1. Echipamente electrice
 2. Etica şi comunicarea profesională

Anul III

 1. Bazele standardizării
 2. Econimia ramurii
 3. Managementul intreprinderii
 4. Utilizarea şi programarea controlerelor
 5. Acţionări electrice
 6. Analiza statistică

Anul IV

 1. Bazele statului şi dreptului

FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

 1. Automatizarea proceselor tehnologice
 2. Calitate şi fiabilitate
 3. Chimie
 4. Controlul şi certificarea producţiei
 5. Desen tehnic şi infografica
 6. Dispozitive şi circuite electronice
 7. Economie generală şi marketing
 8. Etica profesională şi bazele comunicării
 9. Filosofia
 10. Fizica II
 11. Limba engleză I, II
 12. Introducere în specilalitate
 13. Limba engleză III, IV pentru debutanţi
 14. Limba engleză III, IV
 15. Managementul calităţii
 16. Marketing
 17. Maşini şi acţionări electrice
 18. Măsurări electrice şi electronice
 19. Măsurări în procese industriale
 20. Matematici speciale
 21. Metode numerice şi informatica aplicată
 22. Metrologia legală
 23. Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
 24. Protecţia muncii
 25. Senzori şi traductoare
 26. Sisteme de achiziţie, senzori şi traductoare
 27. Stagii de practică
 28. Studiul materialelor
 29. Surse regenerabile de energie
 30. Tehnologii informaţionale
 31. Teoria circuitelor electrice şi magnetice
 32. Teoria sistemelor şi reglare automată
 33. Testarea produselor