FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

Anul I

 1. Chimia
 2. Desen tehnic şi infografica
 3. Educaţia fizică
 4. Energetica generală
 5. Filosofie
 6. Fizica I, II
 7. Limba engleză pentru debutanţi
 8. Limba engleză generală
 9. Limba română pentru alolingvi
 10. Limba română pentru alolingvi II
 11. Matematica superioară
 12. Matematici speciale
 13. Metode numerice şi informatica aplicată
 14. Tehnologii informaţionale
 15. Teoria circuitelor electrice şi magnetice

Anul II

 1. Bazele ingineriei mecanice
 2. Bazele statului şi dreptului
 3. Economia ramurii
 4. Economia generală şi marketing
 5. Electronica industrială
 6. Engleza în specialitate I, II
 7. Etica şi comunicarea profesională
 8. Limba engleză pentru debutanţi
 9. Maşini electrice
 10. Materiale electrotehnice
 11. Metrologie şi standardizare
 12. Procese tranzitorii electromagnetice
 13. Procese tranzitorii şi teoria câmpului electromagnetic

Anul III

 1. Acţionări electrice
 2. Aparate electrice de joasă tensiune
 3. Bazele statului şi dreptului
 4. Economia şi statistica energeticii
 5. Etica profesională şi bazele comunicării
 6. Microprocesoare în electroenergetică
 7. Montarea şi explotarea utilajului electric
 8. Partea electrică a centralelor
 9. Procese tranzitorii electromecanice
 10. Tehnica tensiunilor înalte
 11. Transportul şi distribuţia energiei electrice

Anul IV

 1. Alimentarea cu energia electrică a întreprinderilor
 2. Electrotehnologii
 3. Optimizări în electroenergetică. Automatizări în electroenergetică
 4. Politici energetice
 5. Protecţia prin relee în sisteme electroenergetice
 6. Securitatea şi sănătatea în muncă