papusoi

 

ANATOLIE POPUȘOI

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, UTM, corpul de studii nr. 9, oficiul 212
Tel: +373 22 31-08-65
E-mail: anatolie.popusoi@ef.utm.md
Site-ul: www.feie.utm.md/departament/efs/

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Disciplina de studii „Educaţia fizică” le formează studenţilor o atitudine competentă faţă de propriul organism şi exigenţa autoperfecţionării fizice şi funcţionale, totodată educând multiaspectual personalitatea studentului prin implicare socială plenară.

În scopul realizării obiectivelor menţionate în 1964 odată cu înființarea Institututlui Politehnic din Chișinîu (UTM), Catedra educaţie fizică a fost creată pe baza unor profesori invitaţi din republică: Vladimir COSOV, Nicolae ZAIŢEV (lupte greco-romane şi libere), Fiodor ŞEVCENCO (gimnastică), Gheorghe MOCANU (fotbal), Elena COJUHARIOVA (înot), Ivan COSENCO (gimnastică), Vladimir SIMINEL (volei), Matvei LIPOV (baschet), Petru  RUSNAC (lupte).

Primul şef catedră a fost lectorul superior, specialist de atletism – Constantin ZGHEREA (perioada 1964-1965). Din primul an de studii au fost pregătite echipe în diferite ramuri de sport, capabile să concureze la nivelul instituţiilor de învăţământ superior şi în cadrul campionatelor naţionale.

În perioada anilor 1965-1969 conducerea catedrei a fost preluată de lectorul superior Fiodor ŞEVCENCO. Următorii doi ani (1969-1971) catedra a fost condusă de lectorul superior Serghei LEGASI. În perioada anilor 1971-1991 catedra a fost condusă de Nicolae MUHIN, pedagog cu o bogată experienţă în domeniul educației fizice şi sportului.

În anii 1989-92 a fost creată o catedră paralelă „Educaţie fizică – 2”, care organiza procesul de instruire la Facultatea Construcţii Industriale şi Civile şi Facultatea Urbanism şi Arhitectură, condusă de conferenţiarul Vladimir MODELEVSCHI, absolvent al UTM. În anul 1992 cele 2 catedre au fost comasate. În perioada anilor 1991-2007 catedra a fost condusă de profesorul universitar Petru RUSNAC.

Din decembrie 2007 catedra este condusă de Anatolie POPUŞOI, Antrenor Emerit al RM. Până în 1989 catedra a avut statut de subdiviziune autonomă, în anii 1989-1992 o catedră s-a aflat în componenţa Facultăţii Mecanică, iar cealaltă – în cadrul FCGC. Actualmente este arondată FEIE. În prezent Catedra dirijează activitatea fizică prin intermediul Consiliului Coordonator de Dezvoltare a Educaţiei Fizice şi Sportului, condus de acad. Ion BOSTAN.

În septembrie 2016 Catedra Educație Fizică a fost redenumita în Departamentul Educație Fizică și Sport conform Hotărîrele Senatului UTM nr.1 din 27.09.2016.

Baza sportivă a Universităţii dispune de condiţii favorabile pentru organizarea calitativă a procesului de instruire la disciplina de învăţământ educaţie fizică, cât şi pentru perfecţionarea măiestriei sportive a studenţilor şi colaboratorilor la mai multe ramuri de sport. Complexul Sportiv al Tineretului, amplasat pe strada Studenţilor 2/2 dispune de două terenuri de fotbal – cu gazon şi iarbă artificială, terenuri de tenis și volei, o pistă cu 8 coloare de alergări şi sectoare pentru sărituri. Centrul de Agrement şi Sport din str. Studenţilor, 3/8 dispune de o sală de forţă, o sală de jocuri sportive pentru baschet, volei, handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. În sala de sport din str. Florilor, 4 este organizat procesul de instruire pentru FEIE, FIMET, FIU, iar în sala de sport din sect. Botanica, str. Dacia, 41 – FCGC, FIEB, FUA.

Grație profesionalismului profesorilor-antrenori şi studenţilor, an de an echipele sportive ale UTM evoluează cu succes în Campionatele naţionale şi competiţiile internaţionale de fotbal, baschet, rugby, handbal, volei, badminton, atletism, tenis de masă, judo, sambo, lupte libere şi greco romane, powerlifting, arte marţiale, orientare sportivă etc.

 

ed_fizica

Rândul I: Tamara FIODOROVA, Lidia TEMELIESCU, Nadejda PRIJILEVSCAIA, Mihai SIDORENCO, Valentina CARASTOIANOVA, Valentin GANGAN, Faina OCUNSCHI, Svetlana AVXENTIEVA, Maria ROMANCENCO, Larisa CEAICOVSCAIA, Alexandra SAVIŢCHI. Rândul II: Zina MELNICOVA, Zina BRATU, Elena IACHINA, Tatiana COVALIOVA, Nina KOJEVNIKOVA, Vera URSACHI, Anatolie POPUŞOI, Svetlana ŢURCANU, Tatiana TREŞCENCOVA, Vladimir NACONECINÂI, Ivan VLASENCO, Alexandr SULIZIN. Rândul III: Victor CAŞCAVAL, Artur CĂRĂUŞ, Sergiu NICORA, Olga MACOVCHINA, Veaceslav PROZOROV, Olga VERGHIZOVA, Valeriu CATANĂ, Oleg VLASOV, Petru NICORA, Ghenadie BUHALOV.

 

II. BIOGRAFIA COLABORATORILOR DEPARTAMENTULUI (CORPUL DIDACTIC ȘI AUXILIAR)

Anatolie POPUŞOI, născut la 05.03.1957, s. Nezavertailovca, r. Slobozia, şef catedră educaţie fizică, absolvent al Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, doctorand al Institutului Naţional Educaţie Fizică şi Sport, Antrenor Emerit al RM, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, membru al Senatului UTM, al Consiliului FEIE, vicepreşedinte Federaţia Sportului Universitar, Director Academia Olimpică a Republicii Moldova, peste 20 de publicaţii cu caracter ştiinţific, metodic şi practic, printre care monografia „Analiza pregătirii sportivilor de performanţă şi date despre elita mondială la proba 400m garduri” (monografia a fost menţionată de Federaţia Europeană de Atletism în urma expunerii la concurs), participant la seminare, conferinţe, congrese organizate de Departamentul de Dezvoltare a Sportului din cadrul Consiliului Europei, Federaţiile Sportive Internaţionale, Europene şi Regionale, Academia Olimpică Internaţională.

Tatiana COVALIOVA, născută la 31.07.1962, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, absolventă (masterat) a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, lector superior, responsabilă lucrul didactic, antrenor al selecţionatei de volei (femei, colaboratori) a UTM, arbitru de categorie naţională, Candidat în Maeștri ai Sportului (volei); cursuri internaţionale pentru antrenori, a. 2000; forul internaţional pentru învăţătorii de educaţie fizică.

Nadejda PRIJILEVSCAIA, născută la 25.02.1957, or. Chişinău, absolventă a Institutului de Educaţie Fizică „P. Lesgaft”, or. Leningrad; lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FIEB, examen medical şi grupe medicale speciale, antrenor al grupelor  PFG, Candidat în Maeștri ai Sportului (scrimă), cursuri de calificare, Kiev, a.1987.

Faina OCUNSCHI, născută la 30.03.1952, reg. Kirov, Rusia, absolventă a Institutului Pedagocic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de activitatea didactică, stagii la Institutul Educaţie Fizică, or. Kiev (a. 1988).

Boris REUTOV, născut la 29.01.1939, or. Moscova, Rusia, absolvent al Universității de Stat din Moldova, lector superior, antrenor al selecţionatei de triatlon forţă a UTM, Maestru al Sportului (gimnastică la aparate sportive).

Elena IACHINA, născută la 17.01.1966, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FCGC, antrenor PFG şi curator atletism (femei), seminarul de instruire „Programează-ţi succesul”, a. 2014.

Olga VERGHIZOVA, născută la 07.12.1967, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FCIM, antrenor selecţionata de baschet (femei), curator baschet (profesori) a UTM, Candidat în Maeștri ai Sportului (baschet), seminare anuale privind organizare arbitraj, seminar naţional „Sportul şi Mediul”, a. 2012.

Maria ROMANCENCO, născută la 07.02.1958, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FTMIA, antrenor gr. PFG, curs de Administrare Sportivă „Rolul Catedrei educaţie fizică în promovarea valorilor olimpice”, a. 2011, Candidat în Maeștri ai Sportului (handbal), stagiu la Institutul de Educaţie Fizică, or. Kiev.

Vera URSACHI, născută la 24.12.1952, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, antrenor tenis de masă, cursuri de formare profesională continuă la disciplina educaţie fizică şi sport, a. 2011, Candidat în Maeștri ai Sportului (handbal).

Veaceslav PROZOROV, născut la 30.04.1970, or. Chişinău, absolvent al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, absolvent (masterat) al USEFS, lector superior, responsabil de educaţia fizică la FEIE, antrenor selecţionata de volei (bărbaţi) a UTM, seminare privind organizare arbitraj, arbitru categorie internaţională, preşedinte al Colegiului de arbitri al FVRM, magistru, a arbitrat Campionate Mondiale, Europene, Cupe Europene, Liga Europeană.

Valentina CARASTOIANOVA, născută la 08.03.1961, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FUA, antrenor al selecţionatei de şah a UTM, Candidat în Maeștri ai Sportului (atletism).

Zinaida MELNICOVA, născută la 24.09.1959, s. Corestăuţi, r. Ocniţa, absolventă a Universității Tehnice a Moldovei (licență), a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (masterat), master în managementul sportului civil, responsabilă de echipa tenis de masă (profesori), curator selecţionata de înot a UTM, preşedinte al biroului sindical la Catedra educaţie fizică, preşedinte al Clubului Sportiv, membru al Executivului FSUM, 2000-2007, organizator de Campionate la UTM (studenţi, colaboratori), seminarul naţional „Sportul şi Mediul”, a. 2012.

Artur CĂRĂUŞ, născut la 25.03.1976, s. Mândreşti, r. Teleneşti, absolvent al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (licență, masterat), lector superior, responsabil pentru educaţia fizică la FIMIT, director al Centrului Agrement şi Sport, curs de Administrare Sportivă „Rolul Catedrei educaţie fizică în promovarea valorilor Olimpice” – a. 2011, îndrumar metodic: „Managementul organizaţiilor şi gestionarea manifestaţiilor cultural-sportive” – a. 2007, „Aspecte din managementul aducaţional şi învăţământul deschis la distanţă” – a. 2008, curs universitar „Evoluţia managementului general şi sportiv” – a. 2010.

Olga MACOVCHINA, născută la 09.07.1964, or. Chişinău, absolventă Institutul Educaţie Fizică, or. Kiev, Ucraina, lector superior, antrenor selecţionata de baschet (bărbaţi) a UTM, preşedinte comisia metodică jocuri sportive, Maestru al Sportului (baschet).

Serghei NICORA, născut la 17.10.1971, s. Moscovei, r. Cahul, absolvent al Universității Tehnice a Moldovei, lector superior, responsabil fotbal (studenţi), antrenor selecţionata UTM.

Valentin GANGAN, născut la 15.03.1949, s. Arţâz, reg. Odesa, absolvent al Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, antrenor, responsabil lupte (libere, greco romane, trânta) a UTM, preşedinte comisia metodică de lupte, vicepreşedinte Clubul Sportiv, membrul al Consiliului FEIE, Candidat în Maeștri ai Sportului (lupte greco-romane).

Larisa CEAICOVSCAIA, născută la 27.06.1963, or. Odessa, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă” (licență), a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (masterat), lector superior, responsabilă de educaţia fizică FIMET, antrenor şi responsabil selecţionata joc de dame, Maestru al Sportului (gimnastica ritmică), arbitru categoria I – volei, magistru.

Lidia TEMELIESCU, născută la 16.08.2949, or. Chişinău, absolventă a Universității de Stat a Moldovei, lector supeior, antrenor selecţionata de badminton (studenţi, profesori) a UTM, cursuri de calificare, or. Kiev, coautor la îndrumarul metodic „Materiale pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică cu studenţii UTM”.

Mihai SIDORENCO, născut la 06.03.1953, com. Albineţul Vechi, r. Făleşti, absolvent al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”, lector superior, antrenor şi responsabil judo, sambo, arte marţiale, stagiuni Comitetul Naţional Olimpic, CMS – lupte sambo, judo, publicaţie la ziar, a. 2003, manager în sport, secretar general al Federaţiei de Sambo a RM (2004-2006), şef catedră educaţie fizică Universitatea Studii Umanistice din Moldova (1999-2004), director executiv al FSUM (1995-1999), şef al secţiei organizatorice a Clubului Sportiv Republican „Olimpia” (1992-1995), preşedinte al Biroului de educație fizică şi sport din cadrul sindicatului lucrătorilor din industria uşoară din RM.

Nina KOJEVNIKOVA, născută la 26.06.1955, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă pentru educaţia fizică la FIU, stagiu Kiev.

Eugen MELNIC, născut la 14.04.1979, or. Chişinău, lector superior, antrenor de baschet.

Valerii CATANĂ, născut la 18.03.1962, absolvent al Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, antrenor fotbal.

Oleg VLASOV, născut la 27.06.1956, absolvent al Universității de Stat  de Medicină şi Farmacologie, medic în Clubul Sportiv „Politeh”.

Alexandra SAVIŢCHI, născută la 07.05.1950, s. Alexeevca, r. Ungheni, absolventă a şcolii medii din s. Alexeevca, laborant superior, membră a comitetului sindical, DEFS.