FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Educaţie fizică I
 2. Educaţie fizică II
 3. Etica profesională şi bazele comunicării
 4. Fizica I
 5. Fizica II
 6. Grafica asistată de calculator
 7. Limba engleză I
 8. Limba engleză II
 9. Matematica I
 10. Matematica II
 11. Materiale şi componente pasive
 12. Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 13. Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
 14. Semnale şi circuite

Anul II

 1. Circuite electronice
 2. Dispozitive electronice
 3. Electronica digitală
 4. Filosofia
 5. Linii de transmisiune
 6. Matematici speciale
 7. Optoelectronica
 8. Tehnologii informaţionale aplicate
 9. Teoria teletraficului
 10. Teoria transmisiunii informaţiei I
 11. Teoria transmisiunii informaţiei II

Anul III

 1. Comunicaţii optice
 2. Economia şi statistica ramurii
 3. Emiţătoare şi receptoare radio
 4. Marketing
 5. Măsurări electronice
 6. Microprocesoare
 7. Protecţia muncii
 8. Reţele de calculatoare
 9. Sisteme de transmisiuni multiplexe
 10. Surse de alimentare în telecomunicaţii
 11. Televiziune
 12. Teoria economică

Anul IV

 1. Bazele statului şi dreptului
 2. Comunicaţii mobile
 3. Managementul întreprinderii
 4. Protecţia informaţiei
 5. Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale
 6. Soft în telecomunicaţii
 7. Protecţia mediului ambinat