În cadrul UTM FET studiile superioare se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, fiind organizate în două cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Specialități:

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profisională.

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Specialități:

  • Sisteme şi Comunicaţii Electronice
  • Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii

Durata studiilor: 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).