LILIA SAVA

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare 168, corpul de studii nr. 1

Of. 1-210
Tel: +373 22 23-52-41
E-mail: lilia.sava@srco.utm.md

 

 

 

  I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice (TSE) a fost constituit în urma fuzionării Departamentului Sisteme și Dispozitive Electronice și a Departamentului Telecomunicații prin Ordinul Rectorului UTM nr. 302-r din 16 mai 2019.

Departament „Sisteme şi Dispozitive Electronice” (pînă la an. 2013 “Construirea și producerea aparatajului electronic”, din 01.04.2017 catedra a fost reorganizat în Departament Sisteme și Dispozitive Electronice, ordinului Nr.643-sp din 22.03.17) a fost fondată în anul 1972 în cadrul Facultăţii de Electrofizică (în prezent FET) cu obiectivul pregătirii cadrelor inginerești la specialitatea “Construirea şi Producerea Aparatajului Radioelectronic” (“CPRA”) pentru ramurile: electronică, mijloace de comunicații și de calcul, proiectarea aparatajului electronice-radio și de comunicații. În anul 1992 specialitatea „CPRA” a fost redenumită în „Sisteme radioelectronice”, iar în anul 2011 este denumită „Electronica”.

Departamentul Telecomunicații a fost fondat prin ordinul rectorului UTM nr.643-SP din 22 martie 2017 în scopul optimizării resurselor umane, financiare și materiale, îmbunătățirii calității managementului universitar, asigurării unei conlucrări eficiente între facultăți și catedre și al realizării obiectivelor trasate de către Ministerul Educației privind eficientizarea cheltuielilor publice în domeniul educației și în conformitate cu Hotărârea Senatului nr.4 din 27 decembrie 2016. Departamentul Telecomunicații a fost format în baza comasării a trei catedre: Telecomunicații, Radiocomunicații și Sisteme Optoelectronice. Catedra Telecomunicații a fost fondată la data de 13 iulie 1987 în cadrul Facultăţii de Radioelectronică (în prezent FET), având drept scop pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Telecomunicaţii automate”, pentru ramura de telecomunicaţii în proces continuu de dezvoltare şi perfecţionare.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Conform cerinţelor economiei naţionale a Republicii Moldova în domeniul pregătirii cadrelor inginereşti cu studii superioare şi în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţămînt superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, Departamentul TSE asigură instruirea studenţilor în domeniile de formare profesională 0714 „Electronică şi automatizări” la programele de studii ciclul I licență:

0714.1 „Tehnologii și sisteme de telecomunicații”,

0714.2 „Rețele și software de telecomunicații”,

0714.3 „Comunicații radio și televiziune”,

0714.4 „Electronica aplicată”,

0714.8 „Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”

și în domeniul de formare profesională 0710 „Inginerie și management” la programul de studii ciclul I licență:

0710.1 „Inginerie si management în telecomunicații”

 

Studiile superioare de licenţă la aceste programe corespund unui număr de 240 de credite de studii transferabile, cu o durata de 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Deasemenea, departamentul TSE asigură procesul de învățământ în domeniul de Electronică și Comunicații la programul de studiu ciclul 2 master:

 • Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații
 • Sisteme și Comunicații Electronice
 • Securitatea Informației în Sistemele și Rețelele de Comunicații

Studiile de master la aceste programe corespund unui număr de 90 de credite de studii transferabile, cu o durata de 1,5 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi.

 

III. COLECTIVUL CORPORAL-DIDACTIC

Personalul   didactic  implicat  în formarea profesională a cadrelor inginereşti la programele de studii ale departamentului TSE, corespunde cerinţelor stipulate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Titularii unităţilor de curs elaborează curriculele respective, consultând necesităţile ramurii cu agenţii economici şi coordonează echipele, care elaborează materialele didactice (manuale, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, pagini Web, soft-uri specializate etc.).

Nume, Prenume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic Nr. publicaţii/ invenţii/lucrări metodice Date de contact
Telefon fix serviciu E-mail
Lilia SAVA Șef departament TSE,  dr, conf. univ.   022-23-54-58 022-23-54-58
Pavel NISTIRIUC Decan FET, dr., conf. univ.   022-23-52-36 pavel.nistiriuc@fimet.utm.md
Nicolae BEJAN

Șef program TST,

dr, conf. univ.

390/10/194 022-23-52-41 nicolae.bejan@tlc.utm.md
Tatiana  ŞESTACOVA

Șef program EA,

dr, conf. univ.

105/3/12, 022-23-75-05 tatiana.sestacova@sde.utm.md

Pavel NICOLAEV

dr., conf. univ.

85/10/22 022-23-54-58 pavel.nicolaev@tlc.utm.md
Arina LACHI

Șef program RST,

lect. univ.

  022-23-54-58 arina.lachi@srco.utm.md
Vladimir JDANOV

Șef program SSET,

dr, conf. univ.

56/5/3 022-23-52-41 vladimir.jdanov@sde.utm.md
Ion AVRAM

Șef program CRTV,

dr, conf. univ.

  022-23-51-59 ion.avram@rc.utm.md
Andrei CHIHAI

Prodecan FET,

lect. univ.

  022-23-54-37 andrei.chihai@fimet.utm.md
Nicolae SÎRBU dr. hab., prof. univ. 470/31/8 022-23-75-08 nicolae.sarbu@tlc.utm.md
Serghei ANDRONIC Prorector pentru studii, dr., conf. univ., 103/11/27 022-23-54-00 serghei.andronic@adm.utm.md
Ion NAZAROI dr., conf. univ. 44/0/20 022-23-52-41 ion.nazaroi@tlc.utm.md
Lucia GUJUMAN Șef program IMTC, dr., conf. univ.   022-23-54-58 lucia.gujuman@srco.utm.md
Silvia GANGAN dr., conf. univ. 62/4/18 022-23-75-15 silvia.gangan@tlc.utm.md
Vera MOROZOV dr., conf. univ. 90/7/22 022-23-52-41 vera.morozov@tlc.utm.md
Nicolae SECRIERU dr., conf. univ. 125/1/25 022-50-99-82 nicolae.secrieru@cnts.utm.md
Ion CORNEA dr., conf. univ. 65/3/12 022-23-75-05 ion.cornea@sde.utm.md
Igor CHIŢUL dr., conf. univ. 90/0/28 022-23-52-41 igor.chitul@tlc.utm.md
Nicolae JOSAN dr., conf. univ.   022-23-54-36  
Gherman SOROCHIN dr., conf. univ. 106/1/23 022-23-75-05 gherman.sorochin@sde.utm.md
Anatol CERBU dr., conf. univ.   022-23-75-05  
Valeriu BLAJĂ dr., conf. univ.     valeriu.blaja@ie.utm.md
Rodion CIUPERCĂ dr., conf. univ.     rodion.ciuperca@tcm.utm.md
Tatiana ȚURCANU dr., conf. univ.   022-23-54-37 tatiana.turcanu@srco.utm.md
Iurie PUȘNEAC dr., conf. univ. 30/0/5 022-23-75-05 iurie.pusneac@sde.utm.md
Olga CERBU dr., conf. univ.   022-23-75-05  
Andrei DOROGAN dr., lect. univ.   022-23-54-37 andrei.dorogan@srco.utm.md
Vladimir CICLICCI dr., lect. univ.   022-23-75-05  
Maria IAZLOVEȚCHI lect. univ.   022-23-54-58 maria.iazlovetchi@srco.utm.md
Serghei TINCOVAN lect. univ. 38/1/9 022-23-75-05 serghei.tincovan@sde.utm.md
Iurii IVANENCO lect. univ. 20/0/6 022-23-52-41 iurii.ivanenco@tlc.utm.md
Ion CAPCANARI lect. univ. 23/0/3 022-23-75-05 ion.capcanari@sde.utm.md
Roman GRIȚCO lect. univ.   022-23-51-59 roman.gritco@rc.utm.md
Anatol ALEXEI lect. univ.   022-31-91-79 anatol.alexei@srco.utm.md
Vasile DEREVLENCO lect. univ. 20/0/3 022-23-51-92 vasile.derevlenco@adm.utm.md
Ion ICHIM lect. univ. 20/0/3 022-23-51-92 ion.ichim@adm.utm.md
Vladimir BRÂNZA lect. univ. 12/0/4 022-23-75-15 vladimir.branza@tlc.utm.md
Valentin POCOTILENCO lect. univ. 20/0/4 022-23-75-05 valentin.pocotilenco@sde.utm.md
Alexandru PLEȘCA lect. univ.   022-23-75-05  
Iurie SOROCEANU lect. univ. 18/0/10 022-23-75-05 iurie.soroceanu@sde.utm.md
Vladimir MIROVSKI asist. univ. 12/0/6 022-23-52-41 vladimir.mirovski@tlc.utm.md
Artur KAZAK asist. univ. 18/2/6 022-23-75-15 artur.cazac@tlc.utm.md
Ecaterina CRISTEA asist. univ.   022-23-54-58 ecaterina.cristea@srco.utm.md
Serafima SOROCHIN asist. univ.   022-23-54-58 serafima.sorochin@srco.utm.md
Natalia DEREVLENCO asist. univ.   022-23-51-92  
Pavel MERIACRI asist. univ.   022-23-75-05  
Maria GRIȚCO asist. univ.   022-23-54-58 maria.gritco@srco.utm.md
Artiom BARCUȚA asist. univ.      
Ion BRUNCHI inginer     ion.brunchi@tlc.utm.md
Stepan RUDENCO inginer 14/2/8 022-23-75-15 stepan.rudenco@tlc.utm.md
Stela PAVLIUC Specialist documentație studii   022-23-52-41 stela.pavliuc@tlc.utm.md
Pintelie DEȘANU inginer   022-23-54-58 pintelie.desanu@srco.utm.md
Ecaterina CRECIUN inginer   022-23-54-58 ecaterina.creciun@tlc.utm.md
Ludmila BACANOVA inginer   022-23-75-05 balu_47@mail.ru
Iuri COSTIN inginer   022-23-75-05  

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică la Departamentul TSE se desfăşoară prin cercetări  în cadrul temelor de doctorat; cercetări în cadrul contractelor de investigaţii ştiinţifice; cercetări la iniţiativă personală, fiind axate pe următoarele direcţii principale:

 • Materiale pentru comunicaţii optice (prof. univ., dr.hab. N. SÎRBU, ş.a.);
 • Tehnologii şi metode de reproducere a nanofirelor conductoare (prof.univ., dr. hab. S. DIMITRACHI, conf.univ.,dr. I. AVRAM, ş.a.).
 • Metode noi de măsurare şi măsurătoare de impedanţă cu rezonanţă simulată (conf.univ.,dr. P. NICOLAEV, magistru A. KAZAK ş.a.).
 • Dispozitive şi circuite electronice (conf.univ.,dr. N. BEJAN ş.a.).
 • Analiza spectrală şi procesare semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor (conf.univ.,dr. Gh. Sorochin ş.a.)
 • Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) ( conf. univ., dr.N. Secrieru ş.a.)

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

Participări din ultimii ani la expoziţii şi saloane internaţionale

1 Nastas V., Nastas A. Exponat la Expoziţia Internaţională “Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei”.

„INFOINVENT- 2007”, Chişinău,

2007

Medalie de argint
2 Nastas V., Cazac A., Nastas A. Exponat la Salonul Internaţional de Inventică “Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei în coordonate polare”. “PRO-INVENT”, ed. VI, Cluj-Napoca 2008. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur
3 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.Inventia – “Fotoreceptori sensibili la frecventele standardelor ITU-T”. Salonul internaţional de invenţii INVENTICA 2008, IASI ROMANIA Cupa de aur
4 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.– „Photoreceivers sensible to standard frequencies used in optic communication system”. Salonul internaţional jubiliar al cercetării , invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA Medalie de aur
5 Dorogan V.,Vieru T., Vieru S., Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – „Optical elements and nev technologies for coupling modules”. Salonul internaţional jubiliar al cercetării, invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA, Medalie de aur
6 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I., Vieru T., Vieru S. si altii.Dispozitiv – „Fotoreceptori sensibili la freqventele ITU-T”. Salonul internaţional de inventica PROINVENT Cluj-Napoca,.2008 Diploma de excelenta si medalie de aur cu menţiune speciala
7 A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – „Fotodetectori sensibile la freguentele ITI-T standart”. IV Salonul internaţional de inventii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г. Diploma de aur
8 А. Дороган, Н. Сырбу, И. Стамов. «Фотоприемники чувcтвительные к частотам ITU-T стандарта» IV международный салон изoбретений и новых технологий «Новое время» Севастополь, 25-27 сент. 2008 г. Cпециальный приз КП СГС «Севэлектро-транс»
9 Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv „Emiţetor foto-electronic”. Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008 Diploma de excelenta
10 Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – “Null indicator of polarized radiation”. Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008 Medalie de argint
11 A. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – «Фотоэлектронный фотоэмиттер», IV Salonul internaţional de invenţii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г. Medalie de argint
12 Nastas V., Cojocaru V., Nastas A. Exponat “Tehnici de măsurare a impedanţei în coordonate Carteziene”. Salonul Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VII, Cluj-Napoca 2009. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Bronz.
13 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G.; Parvan V. „Micro-relee de timp şi comutator optoelectronic”. Salonul International al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PROINVENT -2010”, ediţia a VIII-a., SC EXPO – Transilvania SA, Cluj-Napoca, România, 2010 Medalie de Aur. Diplomă de excelenţă. Diploma “Tesla” Serbia
14 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filters with optic isotropic wavelength” XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий (Архимед-2010), Россия, Москва, 2010. Diploma de excelenţă şi medalie de aur
15 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filtre cu lungimea de undă optică izotropă” European Exhibition of Creativity and Innovation “EUROINVENT-2010”, 2010. Medalie de Aur
16 Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate”. Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VIII, pp. 321-322, Cluj-Napoca 2010. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur.
17 Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei”. Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2010”, Iaşi, 2010 Medalie de Bronz.
18 Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Dewterminarea indicelui de refracţie în ghidurile de undă planare”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012

Medalie

de argint

19 Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Method of determining the quality of nanosrtructures”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012

Medalie

de aur

20 Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012

Medalie

de aur

21 Nastas V., Nicolaev P. “Metods and devices with simulated resonated for impedance measurement”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2013”, Iaşi, 2013

Medalie

de bronz

22 Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”. Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2013”, Cluj-Napoca, 2013

Medalie

de aur

23 Nastas V., Nicolaev P. “Măsurătoare de impedanţă şi admitanţă cu rezonanţă simulată”. Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2014”, Cluj-Napoca, 2014

Medalie

de bronz

24 Nastas V., Nicolaev P. “Measurements Methodology Based on Simulated Resonance Effect”. International Invention INOVA39 Croaţia, Zagreb, 2014

Medalie

de aur

25 Nastas V., Nicolaev P. “Admitance and impewdance meters with simulated resonance”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2014”, Iaşi, 2014

Medalie

de argint

26 Nastas V., Dorogan V., Nicolaev P., Zaporojan S., Munteanu E. Metodă şi dispozitive pentru măsurarea impedanţei produselor lichide, Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2015, Chişinău, 2015

Medalie

de argint

 

V. COLABORĂRI

Departamentul SDE colaborează în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi desfăşurării procesului de studii cu următoarele instituţii şi întreprinderi din domeniu:

 • Universitatea Politehnica din Valensia, Spania (assistant professor Larisa DUNAI);
 • University of SIEGEN, Institute for Data Communications Systems, Departament of Electrical Engineering and Computer Science, Germany (univ. prof., dr. Christoph RULAND);
 • Беларусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск (проф., д.т.н. В. ЯРМОЛИК);
 • Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой электроники, Россия (проф., д.т.н. Т. ХОЛОМИНА);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Academia de Știinţe a Moldovei, Institutul de Chimie, Laboratorul chimie ecologică (dr. A. Marftuleac).
 • SA „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup, ÎS „Radiocomunicaţii”; Î.T.Ş. “Informbusiness”
 • ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, SA MOLDTELECOM, Orange SA, ÎM Moldcell SA, Starnet SRL, Sun Communications SRL şi altele.
 • Facultatea Fizica, Universitatea din Leipzig, Germania (prof. H. Neuman, H. Sobbota, V. Riede);
 • University of Nottingham N672RD, UK, Britania, (prof. A. B. Seddon, D. Furnis);
 • Laboratorium voor Halfgeleiderfzsica, K. U. Leuven, B3001 Heverlee Leuven, Belgium (prof. P. Hertogen, G. J. Andriansens);
 • Departamentul FA, Universitatea Autonomă din Madrid, Spania (J. M. Merino, M. Leon);
 • Institutul de Fizica al AŞ Praga, Cehoslovacia, CSFR (S. Kamba, R. Dreling);
 • Université de Paris, Franţa (prof. A. Revcalevsky);
 • Institutul de Fizica şi Tehnica, Sankt-Petersburg, Rusia (A. Selkin, A. Pevţov);
 • Institutul ISTOC, Moscova, Rusia (A. Kamerţel, G. Kudinţeva);
 • Universitatea din Ujgorod, Ucraina (prof. M. Golovei, D. M. Berca, acad. V. Slivca, I. Nebola);
 • Universitatea din Belorusia, Minsk (I.Bodnari, I.Smolearenco);
 • Institutul de Optoelectronica, Bucureşti,România (T.Nicsoiu);
 • Institutul Naţional de Cercetări, Bucureşti, Români, (T. Zisu, S. Miclos, B. Robea);
 • Institute of Condesed Matter, Timişoara, România, (I. Mushcutariu, T. Nairy);
 • Insitutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, Bucureşti, România (V. Ţopa);
 • IFA, Academia de Ştiinţe a Moldovei (V. E. Tezlevan, E. Arusanov, V. Ursaki, I. Tigineanu, S. Levcenco, A. Nateprov);
 • Centrul de Optoelectronica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A. M. Andrieş, S. D. Shutov, M. Iovu, P. Prunich).

 

VI. ANGAJARE ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

Absolvenţii programelor de studiu ale Departamentului TSE sunt competenţi în domeniile:

 • proiectarea dispozitivelor şi sistemelor electronice în diferite domenii de aplicare;
 • implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
 • elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrarea semnalelor analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrarea sistemelor informaţionale şi reţelelor de comunicaţii;
 • deservirea şi repararea aparatajului electronic, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii instruiţi programelor de studii pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi, ceea ce se confirmă prin numărul de solicitări din partea agenţilor economici. Respectiv ei  îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectări şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.

Colectivul Departamentului Telecomunicaţii

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

diploma_tlc1