TATIANA ȘESTACOVA

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, blocul de studii nr.2
Tel: +373 22 23-75-05
E-mail: tatiana.sestacova@sde.utm.md

 

 

I. SCURT ISTORIC

Departamentul Sisteme şi Dispozitive Electronice (SDE) a fost fondat  în 1972, în cadrul Facultăţii de Electrofizică (FEF), Institutul Politehnic Chișinău, iniţial numindu-se Catedra  “Construirea şi Producerea Aparatajului Radio” (CPAR). Acestei catedre i-a revenit un rol foarte important în pregătirea inginerilor calificaţi în domeniul radioelectronicii şi tehnicii de calcul. Iniţial, acestei Catedre i-a revenit un rol foarte important în pregătirea inginerilor clificați la specialitatea „Construirea şi Producerea Aparatajului Radio” (CPAR) – una dintre cele mai solicitate pe atunci la UTM. Instruirea la această specialitate a început în 1968. În 1977 a fost iniţiată pregătirea inginerilor şi la specialitatea „Construirea şi Producerea Aparatajului Electronic de Calcul” (CPAEC). În anul 2013 a fost modificată denumirea Catedrei (CPAE)  în versiunea  “Sisteme şi Dispozitive Electronice” (SDE). În anul 2017 Catedra SDE a fost reorganizată în Departamentul “Sisteme şi Dispozitive Electronice” (SDE).

În anul 1987, prin hotărârea Comisiei Superioare de Atestare a URSS la catedră a fost creat Consiliul Ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 4 specialităţi în domeniul sistemelor informaţionale de măsurări, elementelor şi dispozitivelor sistemelor de comandă. În acest colaboratorii catedrei au susţinut 2 teze de doctor habilitat şi 23 teze de doctor în ştiinţe tehnice.

Din anul 1998 departamentul instruește viitorii ingineri la programul de studiu (specialitate)  „Sisteme electronice radio”, din anul 2011 – la „Electronica”. Din anul 2017, departamentul a redenumit  programul de studiu existent în versiunea “Electronica Aplicată”. În același an, adăugător  a fost anunțată admiterea la  o programul de studiu nouă  – “Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații”.

Pe parcursul a 45 ani de activitate, departamentul SDE a pregătit peste 2000 de ingineri în domeniul Electronicii, 23 de doctori în ştiinţe tehnice, şi 4 doctori habilitaţi.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul SDE asigură procesul de învăţământ la programul de studiu 0714.4 Electronica Aplicată (525.1 Electronica) și 0714.8 Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații.    

Programul de studiu Electronică aplicată (Electronica) dezvoltă următoarele competențe profesionale:

 • Recunoaşterea şi descrierea conceptelor şi metodelor ştiintifice aplicabile în cazul explicării funcţionării dispozitivelor si circuitelor electronice si a metodelor fundamentale de măsurare a mărimilor electrice;
 • Utilizarea instrumentelor electronice pentru a caracteriza performanţele unor circuite electronice în domeniile frecvenţă şi timp;
 • Proiectarea şi analiza circuitelor electronice de complexitate mică/medie şi de a le realiza utilizând tehnici manuale şi CAD;
 • Proiectarea de blocuri funcţionale elementare de prelucrare digitală a semnalelor cu implementare pe procesoare de semnal;
 • Elaborarea de programe într-un limbaj de programare general sau specific, pornind de la specificarea cerințelor și până la execuție, depanare și interpretarea rezultatelor teoretice şi practice obţinute.;
 • Explicarea şi interpretarea funcţionării diferitelor echipamente de radiocomunicaţii şi televiziune, mediilor de transmisie, metodelor de comprimare şi criptare.

Programul de studiu Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații dezvoltă următoarele competențe profesionale:

 • Utilizarea principiilor, conceptelor și elementelor fundamentale referitoare la științe exacte, tehnologice, economice pentru rezolvarea unor sarcini specifice asigurării securității și protecția sistemelor electronice și de comunicații;
 • Aplicarea metodelor de bază pentru analiza obiectelor electronice și de comunicații supuse riscurilor;
 • Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază privitoare la utilizarea microprocesoarelor, microcontrolerelor, limbajelor și tehnicilor de programe;
 • Proiectarea și utilizarea unor aplicatii hardware și software de complexitate redusă în domeniul securității sistemelor electronice și rețelelor de comunicații;
 • Aplicarea cunostintelor, conceptelor si metodelor de bază din: electronica digitală, algoritmi și structuri de date, bazele de date;
 • Rezolvarea problemelor din domeniile managementul securității, politici de securitatei.

Cunoştinţele teoretice ale studenţilor de la programele de studiu Electronica Aplicată (Electronica) și Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații sunt dezvoltate în cadrul orelor practice, efectuate în laboratoarele departamentului.

 

 

III. COLECTIVUL PROFESORAL-DIDACTIC

Nume, Prenume Funcția, titlul știinţifico-didactic Publicaţii Telefon E-mail
Tatiana  ŞESTACOVA şef dep. SDE, conf. univ., dr.; de bază 105, inclusiv 2 monografii12 îndrumare metodice, 3 brevete de invenţie 022-23-75-05 tatiana.sestacova@sde.utm.md
Boris CHIRILENCO conf. univ., dr.; de bază 42, inclusiv 2 monografii şi  manuale8 îndrumare metodice,  2 brevete de invenţie 022-23-75-05 boris.chirilenco@sde.utm.md
Ion CORNEA conf. univ., dr.; de bază 65, inclusiv 4 monografii şi manuale12 îndrumare   metodice, 3 brevete de invenţie 022-23-75-05 ion.cornea@sde.utm.md
 

Gherman SOROCHIN

conf. univ., dr.; de bază 106, inclusiv 2 monografii23 îndrumare metodice, 1 brevet de invenţie 022-23-75-05 gherman.sorochin@sde.utm.md
Veaceslav NASTASENCO conf. univ., dr.; de bază 73, inclusiv 3 monografii şi  manuale7 îndrumare metodice, 2 brevete de invenţie 022-23-75-05 veaceslav.nastasenco@sde.utm.md
Vladimir JDANOV

 

conf. univ., dr.; de bază 56, inclusiv 1 monografii3 îndrumare metodice, 5 brevete de invenţie 022-23-75-05 vladimir.jdanov@sde.utm.md
Constantin ŢURCAN lect. univ.; de bază 19, inclusiv 1 manuale3 îndrumare metodice,  1 brevet de invenţie 022-23-75-05 constantin.turcan@sde.utm.md
Serghei TINCOVAN lect. super.; de bază şi cum. 38, inclusiv 1 manual9 îndrumare metodice,  1 brevet de invenţie 022-23-75-05 serghei.tincovan@sde.utm.md
Iurie SOROCEANU lect. univ.; de bază şi cum. 18, inclusiv 2 manuale, 10 îndrumare metodice 022-23-75-05 iurie.soroceanu@sde.utm.md
Sergiu FINCIUC lect. super.; de bază 19, inclusiv 9 îndrumare metodice 022-23-51-84 sergiu.finciuc@sde.utm.md
Valentin POCOTILENCO lect. super., cum. 20, inclusiv 4 îndrumare metodice 022-23-52-37 valentin.pocotilenco@sde.utm.md
Ion CAPCANARI lect. univ.; de bază 23, inclusiv 3 ghiduri pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator 022-23-75-05 ion.capcanari@sde.utm.md
Serghei ANDRONIC prorector pentru studii,  conf. univ., dr., cumul 103, inclusiv 11 brevete de invenţie şi 27 îndrumare metodice 022-23-54-00 serghei.andronic@adm.utm.md
Nicolae SECRIERU conf. univ., dr., cumul 125, inclusiv 1 monografie, 3 manuale,  25 îndrumare metodice, 1 brevet de invenţie 022-50-99-82 nicolae.secrieru@cnts.utm.md
Serghei GRIŢCOV lect. univ., cumul extern 25, inclusiv 4 îndrumare metodice 022-23-75-05 serghei.gritcov@cnts.utm.md
Vasile DEREVLENCO lect. univ., cumul 20, inclusiv 3 îndrumare metodice 022-23-51-92 vasile.derevlenco@adm.utm.md
Ion ICHIM lect. univ., cumul 20, inclusiv 3 îndrumare metodice 022-23-51-92 ion.ichim@adm.utm.md
Vasile CHETROI asistent universitar, cumul 022-23-51-92 vasile.chetroi@adm.utm.md
Aurelia BALMUȘ asistent universitar, magistru, cumul 6, inclusiv 2 îndrumare metodice și note de curs 022-23-75-05 aurelia.balmus@tlc.utm.md
Pavel BUDĂI asistent universitar, magistru, cumul pavel.budai@sde.utm.md
Iurie PUȘNEAC conf. univ., dr., cumul extern 30, inclusiv 5 îndrumare metodice iurie.pusneac@sde.utm.md
Rodion CIUPERCĂ conf. univ., dr., cumul rodion.ciuperca@tcm.utm.md
Silvia GANGAN conf. univ., dr., cumul silvia.gangan@tlc.utm.md
Maria VASILIEV conf. univ., dr., cumul maria.vasiliev@cfc.utm.md

Personal non-didactic

Nume, Prenume Funcția Publicaţii Telefon E-mail
Tudor DURBAILO şef laborator, cum. 022-23-76-13 tudor.durbailo@adm.utm.md
Ludmila BACANOVA inginer cat. I, de bază 022-23-75-05 balu_47@mail.ru
Oxana STAVILA inginer cat. I, de bază 4, inclusiv 2 îndrumare metodice 022-23-75-05 oxana.st26@mail.ru
Aurelia BALMUŞ inginer cat. I, de bază 10, inclusiv 2 îndrumare metodice 022-23-75-05 aurelia.balmus@sde.utm.md
Ludmila BRADU inginer cat. I, de bază ludmila.bradu@srco.utm.md
Hristina CAPTARI tehnician cat. I, 0,5 de bază hristina.captari@sde.utm.md
Maia BILEVICI tehnician cat.I, 0,5 cumul maia.bilevici@fimet.utm.md
Elena BOGOS inginer cat. I, de bază

 

colab

Colaboratorii Departamentului Sisteme şi Dispozitive Electronice

Absolvenţi şi membri ai Catedrei SDE (CPAE) în cadrul unei întâlniri, anul 2016 De la stânga, rândul I: Vitalie GUŞAN (Canada); Constantin ŢURCAN; Natalia MAISTRU; Elena LITOVCENCO; conf. univ., dr. Zinaida GULCA; Ludmila GREMALSCHI; conf. univ., dr., şef Catedră SDE Tatiana ŞESTACOV. Rândul II: conf. univ., dr. Gherman SOROCHIN; Iurie COSTIN; prof., dr. hab. Victor BORŞEVICI; prof., dr. hab. Anatol GREMALSCHI; conf. univ., dr. Boris CHIRILENCO; dr. Tudor JUGANARU; conf. univ., dr., şef. Catedră RC Ion AVRAM; conf. univ., dr. Alexandru SAVIN; dr. Vladimir CICLICCI; l. sup. Sergiu TINCOVAN

Absolvenţi şi membri al Departamentului SDE (CPAE) în cadrul unei întâlniri, anul 2016
De la stânga, rândul I: Vitalie GUŞAN (Canada); Constantin ŢURCAN; Natalia MAISTRU; Elena LITOVCENCO; conf. univ., dr. Zinaida GULCA; Ludmila GREMALSCHI; conf. univ., dr., şef Catedră SDE Tatiana ŞESTACOV.
Rândul II: conf. univ., dr. Gherman SOROCHIN; Iurie COSTIN; prof., dr. hab. Victor BORŞEVICI; prof., dr. hab. Anatol GREMALSCHI; conf. univ., dr. Boris CHIRILENCO; dr. Tudor JUGANARU; conf. univ., dr., şef. Catedră RC Ion AVRAM; conf. univ., dr. Alexandru SAVIN; dr. Vladimir CICLICCI; l. sup. Sergiu TINCOVAN

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Şcoli ştiinţifice actuale la departamentul SDE:

 1. Proiectarea şi implementarea sistemelor digitale în baza circuitelor cu logica programabilă (CPLD, FPGA) – Fondator: Gh. BODEAN, dr., conf. univ.
 1. Analiza spectrală şi procesare semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor – Conducător: Gh. Sorochin, dr., conf. univ.
 1. Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) – Conducător: N. Secrieru, dr., conf. univ.

În baza investigaţiilor ştiinţifice efectuate şi rezultatelor obţinute au fost publicate circa 250 lucrări ştiinţifice, peste 20 de brevete de invenţie şi 75 cicluri de prelegeri şi îndrumare metodice.

Pregătirea cadrelor ştiinţifice la departamentul este organizată la profilul ştiinţific Calculatoare şi Tehnologii Informaţionale, specialitatea ştiinţifică „Sisteme de comandă. Calculatoare şi Reţele Informaţionale”.

Colaboratorii proiectului SATUM: lect. super. V. POCOTILENCO; doctorand S. GRIŢCOV; lect. univ., doctorand I. CAPCANARI; conf. univ., dr. Gh. SOROCHIN; masterandul V. UNGUREAN; masteranda D. LAZĂR; lect. super. S. TINCOVAN; studentul D. MALENDA.

Colaboratorii proiectului SATUM: lect. super. V. POCOTILENCO; doctorand S. GRIŢCOV; lect. univ., doctorand I. CAPCANARI; conf. univ., dr. Gh. SOROCHIN; masterandul V. UNGUREAN; masteranda D. LAZĂR; lect. super. S. TINCOVAN; studentul D. MALENDA.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul SDE colaborează în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi desfăşurării procesului de studii cu următoarele instituţii şi întreprinderi din domeniu:

 • Universitatea Politehnica din Valensia, Spania (assistant professor Larisa DUNAI);
 • University of SIEGEN, Institute for Data Communications Systems, Departament of Electrical Engineering and Computer Science, Germany (univ. prof., dr. Christoph RULAND);
 • Беларусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск (проф., д.т.н. В. ЯРМОЛИК);
 • Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой электроники, Россия (проф., д.т.н. Т. ХОЛОМИНА);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Academia de Știinţe a Moldovei, Institutul de Chimie, Laboratorul chimie ecologică (dr. A. Marftuleac).
 • SA „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup, ÎS „Radiocomunicaţii”; Î.T.Ş. “Informbusiness”
 • ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, SA MOLDTELECOM, Orange SA, ÎM Moldcell SA, Starnet SRL, Sun Communications SRL şi altele.

 

VI. ANGAJARE ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

Absolvenţii departamentului SDE la programul de studiu Electronica Aplicată sunt competenţi în domeniile:

 • proiectarea dispozitivelor şi sistemelor electronice în diferite domenii de aplicare;
 • implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
 • elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrarea semnalelor analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrarea sistemelor informaţionale şi reţelelor de comunicaţii;
 • deservirea şi repararea aparatajului electronic, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii instruiţi la programul de studiu pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi, ceea ce se confirmă prin numărul de solicitări din partea agenţilor economici. Respectiv ei  îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectări şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.