IONEL SANDULEAC

Şef departament
Сonferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-12
E-mail: ionel.sanduleac@mt.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra mecanica teoretică (MT) a fost întemeiată la 15 august 1964. Până în anul 1967 s-a aflat în componenţa Facultății de Mecanică, apoi a fost transferată la Facultatea de Electrofizică (actualmente FCIM).

Primul şef de catedră a fost dr. în științe fizico-matematice Aurel MARINCIUC, care a depus un efort important la formarea colectivului catedrei.

În anul 1969, în postul de şef al catedrei a venit dr. în științe fizico-matematice Anatolie CASIAN, care a ocupat acest post până în 1976, apoi și în perioada 1982 – 1 septembrie 2016. În 1988, a susținut teza de doctor habilitat. Este profesor universitar, academician al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, membru-corespondent al Academiei Americano-Române de Arte şi Ştiinţe. Conduce mai multe teme ştiinţifice, inclusiv 6 proiecte internaţionale. Sub conducerea sa au fost susţinute 6 teze de doctor în științe la UTM, 2 teze în Algeria, iar alte două teze sunt în stadiu de pregătire. Activitatea ştiinţifică a dlui A. Casian se bazează pe cercetări fundamentale în domeniul fizicii teoretice, mecanicii reţelei cristaline, teoriei semiconductorilor, proprietăților termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale. În 2004 devine Laureat al Premiului Naţional în domeniul științei şi tehnicii. În 1976-1982, în funcţia de şef catedră a activat conf., dr. V. Caraganciu. A susținut teza de doctor la Institutul de Astronomie, MGU, sub conducerea prof. univ., dr. hab. E.  Grebenicov. În prezent, șef al catedrei este conf., dr. Vasile Rusu. Dânsul a susținut teza de doctor „Sinteza mecanismelor de derulare cu parametri concentrați şi distribuiți după spectrul de frecvență” la Institutul Politehnic din Kaunas, Lituania, în 1986, sub conducerea prof. univ., dr. în științe tehnice C. M. Ragulschis. Statele catedrei au variat în diferiți ani de la 23 până la 7,18 unități didactice în 2016,  cadre cu o înaltă calificare şi o vastă experiență pedagogică. M. Colpajiu, conf. univ., dr., are în palmares peste 150 de publicaţii ştiinţifice şi metodice, inclusiv 26 manuale şi îndrumare. V. Caraganciu, M. Colpajiu şi M. Ţopa au editat manualul „Mecanica teoretică” cu un volum de 41,3 coli de tipar. Conf. M. Ţopa este Laureat al Premiului Naţional în domeniul științei şi tehnicii.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra participă la realizarea temei metodico-ştiinţifice „Perfecționarea metodicii de predare a cursului de mecanică teoretică în condițiile optimizării procesului de învățământ și trecerii la sistemul de module”. Se fac experiențe metodice, se introduc aspecte noi în metodica de predare şi evaluare a cunoștințelor. Studenții la învățământul de zi au posibilitatea să se încadreze în diverse activități de dezvoltare a capacităților – lucrări individuale şi de calcul, în unele cazuri cu elemente de cercetare. Din anul I studenții au posibilitatea să se încadreze în activitatea cercurilor ştiinţifice studențești, Olimpiada universitară la Mecanica Teoretică, olimpiadele interuniversitare.

Lucrări elaborate în ultimii ani:

 1. Coman, V. Rusu, Mecanica Teoretică. Statica şi Cinematica. Material didactic pentru evaluări curente. UTM, Chişinău, 2011, 41 pag.
 2. Balmuș, A. Casian, V. Mihailov, Lucrări de laborator la mecanică în MatLab. UTM, 2007, 118 p.
 3. Balmuş, Gh. Coman, M. Miglei, V. Rusu, Mecanica teoretică, Lucrări de verificare pentru studenţii secţiei f/f, Fac. IMCM, IMM, CGC, UA. UTM, Chişinău, 2000.
 4. Caraganciu, M. Colpagiu, M. Ţopa, Mecanica Teoretică. Ed. Ştiinţa, 1993, 42 c.t.
 5. V. Butenin ş. a., Curs de mecanică teoretică. Vol. 1, 2, traducere de E. Vitiu şi Gh. Coman, 1993.
 6. V. Meşcerschii, Culegere de probleme la mecanica teoretică, traducere de M. Ţopa şi M. Andronic, 1992.
 7. Colpajiu, Fizica Basica (în l. portugheză), Univ. Maputu, Mozambic, 1989, 24 c.t.
 8. Coman, V. Rusu, M. Ţopa, Mecanica teoretică. Cinematica. Material didactic pentru atestarea studenţilor. Chişinău, UTM, 2002.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Catedra participă la realizarea mai multor teme ştiinţifice, contracte economice şi a șase proiecte ştiinţifice internaţionale, ultimele fiind câștigate prin concurs, inclusiv proiectul instituțional 14.02.116F. La catedră activează un seminar ştiinţific (cond.: prof. A. Casian) şi un seminar metodico-ştiinţific (cond.: conf. V. Rusu). Sub conducerea prof. A. Casian are loc pregătirea cadrelor didactice prin doctorantură.

La catedră au fost publicate 2 monografii și un articol de sinteză:

 1. Casian, Efecte cinetice în semiconductori de diferite adimensionalități. Ed. Știința, Chişinău, 1989, p. 122 (în l. rusă).
 2. Balmuş, Z. Dashevsky, A. Casian, Efecte termoelectrice în structuri semiconductoare multistrat. Ed. Știința, Chişinău, 1992, p. 144 (în l. rusă).
 3. I. Casian, Thermoelectric Properties of Electrically Conducting Organic Materials (Capitolul 36 in Thermoelectric Handbook: Macro to Nano-Structured Materials, CRC Press, FL, USA, 2006).
 4. Lista unor publicaţii ştiinţifice ale Catedrei mecanica teoretică:
 5. Andronic, A. Casian, Phonons near Peierls Structural Transition in Quasi-One-Dimensional Organic Crystals of TTF-TCNQ, Advances in Materials Physics and Chemistry, 6, 98-104, 2016 (IF 1.2).
 6. Casian I. Sanduleac, Prospect nanostructured material for thermoelectric sensors of infrared radiations, IFMBE Proc. Springer, V. 55, 218-221, 2015.
 7. Sanduleac, A. Casian, Nanostructured TTT(TCNQ)2 Organic Crystals as Promising Thermoelectric n-Type Materials: 3D Modeling. J. Electron. Mat. 45, 1316, 2015. (IF 1.798).
 8. Andronic, A. Casian, V. Dusciac, Peierls structural transition in Q1D crystals of TTF-TCNQ type for different values of carrier concentration. Mat. Today. Proc., 2, 3829, 2015.
 9. Casian, J. Pflaum, I. Sanduleac, Prospects of low dimensional organic materials for thermoelectric applications, J. of Thermoelectricity, N.1, pp. 16 – 26, 2015.
 10. Casian, I. Sanduleac, Prospects of the Thermoelectricity Based on Organic Materials. Proc. of 39th ARA Congress, July 28 – 31, 2015, Frascati, Rome, pp. 47-51.
 11. Casian, I. Sanduleac, Thermoelectric properties of nanostructured tetrathiotetracene iodide crystals: 3D modeling. Mat. Today. Proc., 2, 504-509, 2015.
 12. Casian, I. Sanduleac, Thermoelectric Properties of Tetrathiotetracene Iodide Crystals: Modeling and Experiment, JEM, 43, 3740-3745, 2014 (IF 1.798).
 13. Sanduleac, A. Casian, J. Pflaum, Thermoelectric Properties of Nanostructured Tetrathiotetracene Iodide Crystals in a Two-Dimensional Model, J. Nanoeletron. Optoelectron. 9, 247-252 (2014). IF 0.479.
 14. Casian, I. Sanduleac, Effect of interchain interaction on electrical conductivity in quasi-one-dimensional organic crystals of tetrathiotetracene-iodide. J. Nanoeletron. Optoelectron. 7, 706-711, 2012. IF 0.479.
 15. Casian, B. Gorelov, I. Dubrovin, State of art and prospects of thermoelectricity on organic materials. J. of Thermoelctr., Nr 3, 7 – 16, 2012
 16. Casian, Balmus, V. Dusciac, Decrease of Lorentz number as new direction of ZT increase in quasi-one-dimensional organic crystals, J. of Thermoelectric., 3, 19-28, 2011. (IF 0.253).
 17. Casian, Violation of Wiedemann-Franz law in quasi-one-dimensional organic crystals, Phys. Rev. B 81, 155415, 2010. Phys. Rev. B81, 155415 (IF: 3.475)
 18. Casian, I. Sur, H. Scherrer, Z. Dashevsky. Thermoelectric properties of PbTe/PbEuTe quantum wells, Phys. Rev. B, 61, 15965-15974 (2000).
 19. Sur, A. Casian, A. Balandin. Electronic thermal conductivity and thermoelectric figure of merit of n-type PbTe/PbEuTe quantum wells, Phys. Rev. B 69, 035306 (2004).
 20. Casian, V. Duşciac, Iu. Coropceanu, Huge carrier mobilities expected in quasi-one- dimensional organic cristals, Phys. Rev. B66, 165404 (2002).
 21. Casian , A. Balandin, V. Duşciac, Iu. Coropceanu, A mechanism for extremly high electrical conductivity in a quasi-one-dimensional organic crystal, Phys. Low-Dim. Struct. Vol. 9/10, 43-54, (2002).
 22. Ţopa, I. Bostan, A. Ţopa, O metodă de rectificare a dinţilor roţii angrenajului precesional, Meridian ingineering N 1, 2002, p. 79-82.
 23. Lupaşco, P. Stoicev, M. Bernic, V. Tarlev, R. Ţărnă, Gh. Coman, Procedeu şi instalaţie pentru separarea miezului nucilor. Infoinvent-2002, Expoziţie internaţională specializată, Chişinău, Moldexpo 2002.
 24. Brevet de invenţie nr. 1886 RM din 2003. Angrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui. I. Bostan, M. Ţopa, V. Dulgheru, M. Vaculenco.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de câteva calculatoare şi printere procurate în baza temelor ştiinţifice; are acces la INTERNET.

 

V. COLABORĂRI

Pe parcursul activităţii sale catedra a colaborat cu aşa savanţi de vază, cum ar fi: Iu. Klimontovici (MGU), I. Zveaghin (MGU), E. Acsionov (MGU), E. Grebenicov (MGU), D. Zubarev (Inst. de Matematică, Moscova), V. Kaidanov (Inst. Politehnic Sankt-Petersburg), N. Plakida (Dubna), Z. Daşevskii (UT, Moscova, apoi Israel), B. Gorelov (Kiev), Gh. Rusu (Iași), P. Sima (Braşov), H. Scherer (Franța), J. Stockholm (Franţa), K. Popov (Bulgaria), J. Pflaum (Germania) etc. În 1996 şi în 2002 prof. A. Casian a fost invitat pentru o perioadă a câte 2 săptămâni la Universitatea Ben-Gurion, din or. Beer-Sheva, Israel, în anii 1997, 1998, 2000 – la Universitatea Henri Poincare din or. Nancy, Franţa pe termen a câte o lună,  în 1999 – la Office of Naval Research, Washington, SUA pentru a prezenta un raport tehnic; la Univ. din California – Riverside, în 2002, SUA, timp de o săptămână; la Observatoire des Nano et Micro Technologies, 2005, Paris, Franţa, unde a prezentat un seminar pe ultimele sale lucrări. . În 2013 a fost invitat la Universitatea din Wuerzburg, Germania; în 2014 – la Institutul de Fizică a Stării Solide, Universitatea din Letonia, Riga; în 2015 la Institutul de Chimie Organică, Sofia, Bulgaria.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Nume, prenume Funcția

Titlul didactico-

științific

Date de contact
E-mail Telefon
Sanduleac Ionel șef departament conf. univ., dr. ionel.sanduleac@mt.utm.md 50-99-12
Casian Anatolii prof. univ. prof. univ., dr. hab. anatolii.casian@mt.utm.md 50-99-12
Balmuș Ion decan FCIM conf. univ., dr. ion.balmus@fcim.utm.md 50-99-05
Coman Gheorghe conf. univ. conf. univ., dr. gheorghe.coman@mt.utm.md 50-99-12
Țopa Mihail conf. univ. conf. univ., dr. mihail.topa@mt.utm.md 50-99-12
Rusu Vasile conf. univ. conf. univ., dr. vasile.rusu@mt.utm.md 50-99-12
Andronic Silvia lect. univ. silvia.andronic@mt.utm.md 50-99-12
Personal non-didactic
Plîngău Didina specialist documentaţie studii cat. I, 0,5 50-99-12