VASILE TRONCIU

Şef de departament
Profesor universitar,  doctor habilitat

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-17
E-mail: vasile.tronciu@fiz.utm.md
Site-ul catedrei: fizica.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra a fost înfiinţată în 1964, anul fondării institutului Politehnic din Chişinău. Primul şef de catedră a fost conf. univ., dr. V. Langhe (1964-1967), apoi postul de şef de catedră a fost deţinut de prof. univ., dr. I. Samusi (1967-1984), conf. univ., dr. M. Marinciuc (1984-1995), prof. univ., dr. hab. M. Vladimir (1995-2000) şi conf. univ., dr. I. Stratan (2000-2009). Din 2009 şef al catedrei de Fizică este conf. univ., dr. A. Rusu. În anul 2017 catedra a fost redenumită în Departamentul Fizica.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul de Fizică în activitatea didactico – metodică ţine seama de legătura strânsă dintre Fizică şi Tehnică şi anume, că orice ramură a tehnicii reprezintă un şir neterminat de aplicaţii ingenioase şi elegante ale Fizicii şi ale altor ştiinţe exacte. Procesul de studii este asigurat de cadre didactice de înaltă calificare. Catedra activează după programe de învăţământ elaborate pentru toate facultăţile UTM în conformitate cu cerinţele învăţământului tehnic superior din Republica Moldova. La catedră îşi desfăşoară activitatea seminarul metodic la care se discută noi metode de predare. Există o bună asigurare metodică a cursului teoretic, practic şi de laborator. Se află în proces de derulare elaborarea şi implementarea în predare a lucrărilor de laborator asistate de calculator.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Cercetările ştiinţifice la Departamentul de fizică se efectuează în mai multe direcţii dintre care menţionăm:

  • „Lasere semiconductoare cu mediu activ gropi şi puncte cuantice”- conducător ştiinţific conf. univ., dr. V. Tronciu.
  • „Studiul experimental al fenomenelor de contact şi electrod în semiconductori calcogenici cu aplicarea lor la elaborarea elementelor de memorie nevolatilă, traductorilor fotoelectrici şi chimici, inclusiv al senzorilor de gaze toxice”- conducător ştiinţific prof. univ., dr. hab. D. Ţiuleanu.

Rezultatele investigaţiilor realizate de către colaboratorii departamentului au fost publicate în circa 1600 articole în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prezentate la conferinţe ştiinţifice.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul de fizică dispune de următoarele laboratoare ştiinţifice pentru efectuarea investigaţiilor ştiinţifice:

  • Laboratorul interdisciplinar de studii în ştiinţele naturii;
  • Laboratorul de tehnică a vidului;
  • Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul corpului solid;
  • Laboratorul de studii al interacţiunii corpului solid cu gazele toxice;
  • Laboratorul de studii al proprietăţilor fotoelectrice, fenomenelor de contact şi electrod în semiconductoare.

Spaţiile de instruire ale departamentului sunt amplasate în campusul studenţesc Rîşcani, corpul 3, etajul 3 şi campusul studenţesc Botanica, corpul 10, etajul 4.

Departamentul de fizică dispune de 8 laboratoare didactice, cabinete de preparare, atelier, depozite, sală pentru profesori.

Departamentul este asigurat cu mijloace tehnice pentru procesul de studii: calculatoare, instalaţii pentru lucrările de laborator, standuri didactice şi alte mijloace tehnice.

 

V. COLABORĂRI

Membrii Departamentului de fizică colaborează cu USM, AŞRM, cu un şir de universităţi din România, Ucraina, Rusia; efectuează vizite de lucru şi stagiuni în Germania, Anglia, Franţa, Japonia.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.

Numele, prenumele

Funcţia, titlul

E-mail

Activează din anul

Publicaţii, invenţii

1

Tronciu Vasile

Şef departament, prof. univ., dr. hab.; de bază

vasile.tronciu@fiz.utm.md

1994

190

2

Ţiuleanu Dumitru

Prof. univ., dr. hab.; de bază

dumitru.tsiulyanu@fiz.utm.md

1989

180/22

3 Chistol Vitalie

Conf. univ., dr., cum.

vitalie.chistol@enl.utm.md

1991

49

4 Neaga Angela

Conf. univ., dr.; de bază

angela.neaga@fiz.utm.md

1987

34

5 Nistiriuc Ion

Conf. univ., dr.; de bază

ion.nistiriuc@fiz.utm.md

1970

73

6 Rusu Spiridon

Conf. univ., dr.; de bază şi cum.

spiridon.rusu@fiz.utm.md

1995

146

7 Şerban Claudia

Conf. univ., dr.; de bază

claudia.serban@fiz.utm.md

1964

49

8 Rusu Alexandru    Conf. univ., dr.; de bază şi cum.       alexandru.rusu@fiz.utm.md    1975   86
9 Pîntea Valentina

Conf. univ., doc.; de bază şi cum.

valentina.pintea@fiz.utm.md

1998

21

10 Pîrţac Constantin

Lect. superior; de bază

constantin.pirtac@fiz.utm.md

1997

27

11 Gutium Serghei

Lect. superior; de bază şi cum.

serghei.gutium@fiz.utm.md

 2013
12 Burdujan Eduard

Lect. sup.; de bază

eduard.burdujan@fiz.utm.md

1995

4

13 Ciobanu Marina

Lect. univ.; de bază

marina.ciobanu@fiz.utm.md

2005

14 Mocreac Olga

Lect. univ.; de bază

olga.mocreac@fiz.utm.md

2003

4

15 Popovici Ana

Lect. univ.; de bază

ana.popovici@fiz.utm.md

      2009

Personalul non-didactic

1

Gutium Serghei

Şef de laborator, 0,5 un. cum.

serghei.gutium@fiz.utm.md

2011

2

Pileţchi Natalia

Şef de laborator, de bază

pil-nata-@mail.ru

1997

3

Ciobu Nicoleta

Inginer cat. I, de bază

nicoleta.ciobu@srco.utm.md

2015

4

Bernat Oxana

Laborant sup., de bază

bernatoxana@gmail.com       2007

5

Popovici Ana

Inginer cat. I, 0,25 un. cum.

ana.popovici@fiz.utm.md

      2009
6 Voloşciuc Evdochia

Tehnician cat. I, de bază

 volosciuc@rambler.ru

2004

7 Ropot Evghenia

Laborant superior, de bază

1985

8 Ceban Iurie

Tehnician cat. I, de bază

 iurie.ceban@tlc.utm.md

2016

9 Munteanu Eugeniu

Tehnician cat. I, 0,75 un., cum.

eugeniu.munteanu@adm.utm.md        2010
10 Oloinic Tatiana

Inginer cat. I, 0,75 un. cum.

tatiana.oloinic@fiz.utm.md        2016
11 Pîrţac Constantin

Inginer coordonator 0,5 cum.

constantin.pirtac@fiz.utm.md        2010