FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

ANUL I

 1. Matematica superioară I
 2. Matematica superioară II
 3. Fizica I
 4. Fizica II
 5. Grafica inginerească
 6. Chimia
 7. Tehnologii informaţionale
 8. Limba română I
 9. Limba română II
 10. Limba engleză I, II
 11. Limba franceză I, II
 12. Educaţia fizică
 13. Teoria economică şi integrarea economică europeană
 14. Practica integrării europene
 15. Topografie
 16. Mecanica construcţiilor I
 17. Materiale de construcţie
 18. Practica topografică

ANUL II

 1. Mecanica construcţiilor II
 2. Arhitectura construcţiilor I, II
 3. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de construcţii
 4. Limba engleză III, IV
 5. Limba franceză III, IV
 6. Etica profesională şi bazele comunicării
 7. Bazele statului şi dreptului
 8. Drept civil
 9. Statistica ramurii
 10. Construcţii din beton armat si metal
 11. Filozofia
 12. Istoria filozofiei
 13. Management şi marketing
 14. Bazele antreprenoriatului
 15. Tehnologia proceselor de construcţii II
 16. Practica tehnologică

ANUL III

 1. Geologie inginerească şi mecanica pământurilor
 2. Evaluarea tehnică a construcţiilor
 3. Contabilitatea în construcţii
 4. Management operaţional I
 5. Economia imobilului
 6. Mecanica fluidelor şi reţele inginereşti
 7. Managementul infrastructurii imobilului
 8. Geotehnica şi fundaţii
 9. Sisteme informaţionale geografice
 10. Fezabilitatea preţurilor
 11. Urbanism şi sistematizarea teritoriilor
 12. Economia construcţiilor
 13. Managementul aprovizionării şi logistica
 14. Management imobiliar
 15. Management operaţional II
 16. Marketing imobiliar
 17. Practica managerială

ANUL IV

 1. Bazele antreprenoriatului
 2. Cadastru
 3. Development
 4. Ecologia industrială
 5. Evaluarea economică a construcţiilor
 6. Finanţe imobiliare
 7. Finanţe şi credit
 8. Inginerie seismică
 9. Management financiar
 10. Management investiţional
 11. Managementul calităţii în construcţii
 12. Planificarea afacerii
 13. Practica de documentare
 14. Securitatea şi sănătatea în munca
 15. Teoria evaluării