FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL I

 1. Limba română I
 2. Educația fizică I, II
 3. Limba franceza
 4. Limba engleza
 5. Matematica superioară I
 6. Fizica I
 7. Chimia
 8. Grafica inginerească
 9. Teoria economică
 10. Tehnologii informaționale
 11. Protecția mediului ambinat
 12. Limba română II
 13. Limba străină II
 14. Matematica superioară II
 15. Fizica II
 16. Materiale de construcție
 17. Mecanica construcțiilor I
 18. Electrotehnica și acționări electromecanice
 19. Bazele medico-biologice ale securității vitelității
 20. Stagiul de practică didactică

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL II

 1. Filosofie
 2. Rețele de alimentare cu apă contra incendiilor
 3. Arhitectura clădirilor I, II
 4. Statistica ramurii
 5. Mecanica construcțiilor II
 6. Management
 7. Protecția muncii și mediului ambinat
 8. Calamități naturale
 9. Mecanica fluidelor
 10. Geologie inginerească
 11. Arhitectura clădirilor II
 12. Construcții de beton armat
 13. Automatica industrială și antiincendiu
 14. Construcții metalice
 15. Practica tehnologică

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL III

 1. Termotehnica și teoria arderii și exploziei
 2. Marketing
 3. Tehnica de invenție la incendii
 4. Stabilitatea obiectivelor economice în situații excepționale
 5. Stabilitatea construcțiilor în condiții de incendiu
 6. Economia ramurii
 7. Expertiza tehnică de specialitate
 8. Tehnologia demolării construcțiilor avariate
 9. Bazele statului și dreptului
 10. Securitatea lucrărilor de salvare și cele urgente
 11. Protecția chimică și radiativă
 12. Integrare economică europeană
 13. Securitatea la incendiu în construcții
 14. Practica managerială

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL IV

 1. Securitatea și sănătatea în muncă
 2. Securitatea la incendiu a proceselor tehnologice
 3. Tactica de intervenție la incendii
 4. Exploatatea mijloacelor de intervenție
 5. Supravegherea de stat în domeniul securității incendiu
 6. Securitatea la incendiu a instalațiilor electrice
 7. Asigurarea tehnico-materială a forțelor protecției civile