FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL I

 1. Drept administrativ
 2. Drept civil I
 3. Drept constituțional
 4. Dreptul familiei
 5. Filosofia dreptului
 6. Istoria generală a statului și dreptului
 7. Limba engleză (fcgc)
 8. Limba franceză (fcgc)
 9. Limba română (fcgc)
 10. Noţiuni de logică şi psihologie
 11. Organele de ocrotire a normelor de drept
 12. Practica de inițiere
 13. Protecția juridică a drepturilor omului
 14. Tehnologii informaţionale
 15. Teoria generală a dreptului

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL II

 1. Drept civil II
 2. Drept civil III
 3. Drept comercial
 4. Drept contravențional
 5. Drept funciar
 6. Dreptul locativ
 7. Dreptul penal I
 8. Dreptul penal II
 9. Dreptul vamal
 10. Dreptul proprietății intelectuale
 11. Filosofia dreptului
 12. Filosofia
 13. Legislația în construcție
 14. Practica de inițiere în specialitate
 15. Topografie și hărți cadastrale
 16. Utilizarea calculatorului
 17. Legislația în construcții
 18. Dreptul muncii și protecției sociale

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL III

 1. Administrația publică locală
 2. Bazele contabilității
 3. Dreptul bancar și valutar
 4. Drept civil IV
 5. Drept comunitar
 6. Drept financiar-fiscal
 7. Dreptul imobiliar I
 8. Drept imobiliar II
 9. Drept procesual civil I
 10. Etica profesională și bazele comunicării
 11. Notariat
 12. Practica de inițiere în specialitate
 13. Procedura și practica CEDO
 14. Răspunderea administrativă și contneciosul administrativ
 15. Tehnica încheierii contractelor
 16. Drept succesoral

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL IV

 1. Criminalistica
 2. Drept international public
 3. Drept procesual civil II
 4. Drept procesual penal
 5. Dreptul mediului
 6. Evaluarea imobilului
 7. Practica de documentare
 8. Principiile comercial internaționale