FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL I

 1. Chimia
 2. Desen tehnic și infografică
 3. Educaţia fizică I
 4. Educaţia fizică II
 5. Fizica I
 6. Fizica II
 7. Geometria descriptivă
 8. Limba română I
 9. Limba română II
 10. Limba străină I
 11. Limba străină II
 12. Matematica superioară I
 13. Matematica superioară II
 14. Materiale de construcție
 15. Mecanica teoretică
 16. Practica topografică
 17. Tehnologii informaţionale
 18. Teoria economică şi integrarea economică europeană
 19. Topografie

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL II

 1. Arhitectura construcţiilor I
 2. Arhitectura construcţiilor II
 3. Construcţii metalice I
 4. Filosofia
 5. Geologie inginerească
 6. Mecanica fluidelor, reţele de alimentare cu apa și canalizare
 7. Protecția mediului ambiant
 8. Rețele de alimentare cu căldură și gaze
 9. Rezistenţa materialelor II
 10. Statica construcțiilor I
 11. Statica construcțiilor II
 12. Studiul metalelor și sudura
 13. Tehnologia proceselor de construcţie I
 14. Teoria elasticităţii
 15. Teoria economică şi integrarea economică europeană

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL III

 1. Arhitectura construcţiilor III
 2. Bazele statului și dreptului
 3. Construcții din beton armat și zidărie I
 4. Construcţii metalice II
 5. Electrotehnica şi echipamente electrice
 6. Geotehnică și fundații
 7. Management în construcții și etica profesională
 8. Marketing
 9. Mașini, utilaje și echipamente în construcții
 10. Organizarea constructiilor I
 11. Stabilitatea și dinamica construcțiilor
 12. Tehnologia edificării construcţiilor
 13. Tehnologia proceselor de construcţie II
 14. Teoria betonului armat

 

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL IV

 1. Construcșii din beton armat și zidărie II
 2. Construcții din lemn
 3. Economia construcțiilor
 4. Inginerie seismică
 5. Metoda elementelor finite
 6. Metrologia în construcții
 7. Organizarea constructiilor II
 8. Securitatea și sănătatea în muncă
 9. Tehnologii speciale în construcții