1. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 4 ani, frecvență la zi la următoarele specialități:
 2. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 5 ani, frecvență redusă la următoarele specialități:
  • Construcții și inginerie civilă;
  • Inginerie și management în construcții;
  • Evaluarea imobilului;
  • Tehnologia prelucrării lemnului;
  • Ingineria antiincendii și protecție civilă;
  • Ingineria și managementul zăcămintelor, minerit;
  • Drept (Drept patrimonial).
 3. Programe de studii, ciclul II, master, 90 de credite ECTS, durata studiilor – 1,5 ani la următoarele specialități:
  • Ingineria proceselor și materialelor minerale în construcții;
  • Ingineria structurală;
  • Cadastru și dezvoltarea imobilului;
  • Ingineria antiincendii și protecție civilă;
  • Drept patrimonial.
 4. Specializări la ciclul III doctorat, în școlile doctorale din cadrul UTM:
  • 01 Geodezie și tehnologii geoinformaționale, 180 de credite, 3 (4) ani;
  • 03 Cadastru, monitorizare și reglementare funciară, 180 de credite, 3 (4) ani;
  • 03 Economie și management, 180 de credite, 3 ani.
 5. Studii postuniversitare de recalificare cu frecvenţă redusă, durata – 3 ani, prin contract (obţinerea celei de-a doua specialități universitare) la următoarele specialități:
  • Evaluarea imobilului,
  • Drept patrimonial,
  • Cadastru,
  • Proiectarea, consolidarea şi reabilitarea construcţiilor,
  • Tehnologii moderne în construcţii,
  • Geotehnica (Protecţia bunurilor imobile contra calamităţilor naturale).