albu

 

SVETLANA ALBU

Șef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului (IMEI) a fost creat în 2017 în urma comasării catedrelor „Evaluarea și Managementul Imobilului” și „Tehnologia construcțiilor”.

Catedra Evaluarea și Managementul Imobilului (EMI) a fost creată în anul 2004 drept urmare a divizării catedrei Evaluarea Bunurilor Imobile, Economie și Management succesoarea catedrei Economie și Organizarea Construcțiilor fondată în 1969.

Actual DIMEI este responsabil de instruirea la nivel Licență a trei specialități: (1) Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului; (2) Inginerie și Management în Construcții; (3) Ingineria prelucrării lemnului.

Specialitatea Evaluarea Imobilului (în nomenclatorul actual – Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului) a apărut în Republica Moldova în 1997, necesitatea specialiștilor respectivi fiind dictată de trecerea de la economia planificată la economia de piață. Prima promoție a evaluatorilor bunurilor imobile a fost în 2002, iar în 2005 specialitatea a fost acreditată.

Odată cu aderarea la Procesul de la Bologna, în 2006 instruirea specialiștilor a fost divizată în două nivele: licență și masterat. Absolvenții specialității Evaluarea Imobilului au căpătat două opțiuni: instruirea pe profil tehnic în cadrul programului Cadastru și Dezvoltarea Imobilului (durata 1,5 ani) sau pe profil economic Economia Afacerilor Imobiliare (durata 2 ani).

În anul 2006, în scopul restabilirii renumitei specialități Economia și Organizarea Construcțiilor, a fost creată specialitatea cu denumirea modernă Inginerie și Management în Construcții, prima promoție fiind în 2010.

Specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului (în nomenclatorul actual – Ingineria prelucrării lemnului) a fost creată în 2003 la solicitarea mediului de afaceri și R.Moldova.

În scopul asigurării instruirii continue și perfecționarea specialiștilor din domeniul evaluării imobilului, la DIMEI sunt create cursuri de perfecționare cu o durată de 90 ore. Programul de perfecționare a fost elaborat în conlucrare cu Camera Națională de Imobil din Republica Moldova.

 

II. CADRE DIDACTICE  

Nr. Numele, prenumele Titlul, gradul, postul ocupat E-mail Remarcă
1 Svetlana ALBU şef departament, dr. hab., prof. univ.; de bază şi cumul svetlana.albu@emi.utm.md

 

Evaluator calificat al bunurilor imobile; Evaluator calificat al proprietății intelectuale; Vice-președinte al asociației evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”; Conducător de doctorat la  specialitatea 521.03.
2 Tatiana SANDUŢA dr. în tehnică, conf. univ.; de bază şi cumul tatiana.sanduta@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile; Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC.
3 Evsei ŞAMIS dr. în tehnică, conf. univ.; de bază evsei.samis@emi.utm.md Pe parcursul ultimilor 10 ani: autor a 6 brevete de invenții; 8 certificate de înregistrare a dreptului de autor; 8 monografii
4 Ion ALBU dr. în economie, conf. univ.; de bază, cumul ion.albu@fcgc.utm.md Calificat în Managementul financiar în administrația publică locală, Specializat în expertiza tehnică a construcțiilor în scopul evaluării; gestiunea și coordonarea procesului de construcții
 5 Victor TOPOREȚ conf. univ., dr.; de bază victor.toporet@tc.utm.md Expert tehnic
6 Liubov USTUROI lector superior, de bază liubov.usturoi@emi.utm.md Pe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 1 manual, 3 cursuri universitare, cca.20 lucrări metodice.
7 Tamara ȚMOCALIUC lector universitar, cumul tamara.tmocaliuc@tc.utm.md
8 Liudmila CARA lector universitar, cumul liudmila.cara@tc.utm.md
9 Maria-Liliana MARIAN lector superior, de bază marialiliana.marian@emi.utm.md Pe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 3 cursuri universitare, cca.15 lucrări metodice.
10 Mariana BEJENARU lector superior, de bază mariana.bejenaru@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile
11 Liliana JITARI lector superior, de bază liliana.jitari@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile
12 Emilia RENIȚĂ lector universitar, de bază emilia.renita@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile
13 Natalia CALIN lector universitar, de bază natalia.calin@emi.utm.md Magistru în evaluare
14 Irina BULAT lector universitar, de bază irina.bulat@emi.utm.md Magistru în evaluare
15 Carolina VOLOSATÎI asistent universitar, de bază carolina.volosatii@emi.utm.md Magistru în evaluare
16 Alexandru VITANOV lector universitar, cumul extern alexandru.vitanov@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile; Evaluator calificat al proprietății intelectuale; Președinte al asociației evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”
17 Angela MORARU dr. în economie, conf. univ., cumul extern angela.moraru@emi.utm.md Șefa secției Compilarea Balanței de plăți BNM, Departamentul Raportări și Statistică.
18 Olga BUZU dr. hab., conf. univ., cumul extern olga.buzu@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile; Șefa secției Evaluarea imobilului ARFC , Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC; Conducător de doctorat la specialitatea 521.03
19 Valeriu CAPSÎZU dr. în economie, conf. univ., cumul valeriu.capsizu@tem.utm.md
 20 Gheorghe CROITORU dr. în tehnică, conf. univ.; cumul gheorghe.croitoru@dmmc.utm.md Șef secție Politici și Reglemmentări Tehnice în Construcții, Ministerul Economiei și Infrastructurii
21 Tatiana STRAT lector universitar, cumul tatiana.strat@emc.utm.md
 22 Alina STRĂTILĂ dr. în economie, conf. univ., cumul alina.stratila@emc.utm.md
23 Ludmila TIMOTIN lector superior, cumul ludmila.timotin@emc.utm.md
 24 Grigore VASCAN dr., conf. univ., cumul grigore.vascan@emc.utm.md Expert, verificator devize
25 Iuliu ŢURCAN dr. în economie, conf. univ., cumul iuliu.turcan@emin.utm.md
26 Rina ŢURCAN dr. în economie, conf. univ., cumul rina.turcan@emin.utm.md
27 Nicolae ŢURCANU dr. în economie, conf. univ., cumul nicolae.turcanu@emc.utm.md
Personal non-didactic
1 Augustina MÎNZATU inginer superior, de bază augustina.minzatu@imei.utm.md
2 Natalia CALIN inginer cat. I, de bază Natalia.calin@emi.utm.md Magistru în evaluare


III. FORME DE STUDII

 1. Licență (ciclul I)
 • Specialitatea 0731.5 Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 • Specialitatea 0710.1 Inginerie și Management în Construcții– 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 • Specialitatea 0722.1 Ingineria prelucrării lemnului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 1. Masterat (ciclul II)
 • Specialitatea „Cadastru și Dezvoltarea Imobilului” – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
 1. Doctorat (ciclul III)
 • Școala doctorală „Economie, Finanțe și Management”. Specialitatea 521.03 „Economie și Management în domeniul de activitate” – 180 credite, 3 ani (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă).
 • Școala doctorală „Inginerie civilă”.
 1. Instruire continuă
 • Specialitatea „Evaluarea imobilului”, 90 ore.

 

IV. STUDENȚI

Specialitatea Evaluarea imobilului Inginerie și management în construcții
Buget, % Contract, % Buget, % Contract, %
Anul I 41 59 54 46
Anul II 64 36 52 48
Anul III 51 49 47 53
Anul IV 46 54 25 75

Anual la conferințe științifice naționale și internaționale participă cca. 14-25 studenți de la nivelul I și II de studiu. Studenții ciclului III doctorat anual participă la conferințele naționale și internaționale de profil cu rapoarte atât în RM, cât și peste hotare.

 

VI. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare în cadrul departamentului:

 • Managementul imobilului,
 • Evaluarea bunurilor imobile,
 • Evaluarea patrimoniului,
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil.
 2. Agenția Relații Funciare şi Cadastru.
 3. Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
 4. Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova.
 5. Bănci Comerciale din Republica Moldova.

 

VII. ABSOLVENȚI

Anul promoției Nr. absolvenților specialității EI Nr. absolvenților specialității IMC
2004 46
2005 82
2006 33
2007 36
2008 57
2009 54
2010 56 14
2011 63 21
2012 63 32
2013 40 44
2014 27 25
2015 26 33
2016 23 28
2017 26 28

Absolvenții specialității EI sunt angajați pe specialitate în agenții imobiliare, ÎS „Cadastru”, băncile comerciale din RM, precum și în domenii înrudite în calitate de manageri de proiect, agenți imobiliari, specialiști în secțiile marketing ale firmelor de construcții etc.

Absolvenții specialității IMC sunt angajați la întreprinderi de construcții în diverse funcții: asistent diriginte de șantier, manager producere, manager aprovizionări, manageri de proiect, devizier, consultanți. De asemenea, absolvenții sunt angajați în domenii înrudite: producția materialelor de construcții sau în unități de comerț a materialelor de construcții în funcție de consultanți.