albu

 

SVETLANA ALBU

Șef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului (IMEI) a fost creat în 2017 în urma comasării catedrelor „Evaluarea și Managementul Imobilului” și „Tehnologia construcțiilor”.

Catedra Evaluarea și Managementul Imobilului (EMI) a fost creată în anul 2004 drept urmare a divizării catedrei Evaluarea Bunurilor Imobile, Economie și Management succesoarea catedrei Economie și Organizarea Construcțiilor fondată în 1969.

Actual DIMEI este responsabil de instruirea la nivel Licență a trei specialități: (1) Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului; (2) Inginerie și Management în Construcții; (3) Ingineria prelucrării lemnului.

Specialitatea Evaluarea Imobilului (în nomenclatorul actual – Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului) a apărut în Republica Moldova în 1997, necesitatea specialiștilor respectivi fiind dictată de trecerea de la economia planificată la economia de piață. Prima promoție a evaluatorilor bunurilor imobile a fost în 2002, iar în 2005 specialitatea a fost acreditată.

Odată cu aderarea la Procesul de la Bologna, în 2006 instruirea specialiștilor a fost divizată în două nivele: licență și masterat. Absolvenții specialității Evaluarea Imobilului au căpătat două opțiuni: instruirea pe profil tehnic în cadrul programului Cadastru și Dezvoltarea Imobilului (durata 1,5 ani) sau pe profil economic Economia Afacerilor Imobiliare (durata 2 ani).

În anul 2006, în scopul restabilirii renumitei specialități Economia și Organizarea Construcțiilor, a fost creată specialitatea cu denumirea modernă Inginerie și Management în Construcții, prima promoție fiind în 2010.

Specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului (în nomenclatorul actual – Ingineria prelucrării lemnului) a fost creată în 2003 la solicitarea mediului de afaceri și R.Moldova.

În scopul asigurării instruirii continue și perfecționarea specialiștilor din domeniul evaluării imobilului, la DIMEI sunt create cursuri de perfecționare cu o durată de 90 ore. Programul de perfecționare a fost elaborat în conlucrare cu Camera Națională de Imobil din Republica Moldova.

 

II. CADRE DIDACTICE  

Nr.Numele, prenumeleTitlul, gradul, postul ocupatE-mailRemarcă
1Svetlana ALBUşef departament, dr. hab., prof. univ.; de bază şi cumulsvetlana.albu@emi.utm.md

 

Evaluator calificat al bunurilor imobile; Evaluator calificat al proprietății intelectuale; Vice-președinte al asociației evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”; Conducător de doctorat la  specialitatea 521.03.
2Tatiana SANDUŢAdr. în tehnică, conf. univ.; de bază şi cumultatiana.sanduta@emi.utm.mdEvaluator calificat al bunurilor imobile; Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC.
3Evsei ŞAMISdr. în tehnică, conf. univ.; de bazăevsei.samis@emi.utm.mdPe parcursul ultimilor 10 ani: autor a 6 brevete de invenții; 8 certificate de înregistrare a dreptului de autor; 8 monografii
4Ion ALBUdr. în economie, conf. univ.; de bază, cumulion.albu@fcgc.utm.mdCalificat în Managementul financiar în administrația publică locală, Specializat în expertiza tehnică a construcțiilor în scopul evaluării; gestiunea și coordonarea procesului de construcții
 5Victor TOPOREȚconf. univ., dr.; de bazăvictor.toporet@tc.utm.mdExpert tehnic
6Liubov USTUROIlector superior, de bazăliubov.usturoi@emi.utm.mdPe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 1 manual, 3 cursuri universitare, cca.20 lucrări metodice.
7Tamara ȚMOCALIUClector universitar, cumultamara.tmocaliuc@tc.utm.md
8Liudmila CARAlector universitar, cumulliudmila.cara@tc.utm.md
9Maria-Liliana MARIANlector superior, de bazămarialiliana.marian@emi.utm.mdPe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 3 cursuri universitare, cca.15 lucrări metodice.
10Mariana BEJENARUlector superior, de bazămariana.bejenaru@emi.utm.mdEvaluator calificat al bunurilor imobile
11Liliana JITARIlector superior, de bazăliliana.jitari@emi.utm.mdEvaluator calificat al bunurilor imobile
12Emilia RENIȚĂlector universitar, de bazăemilia.renita@emi.utm.mdEvaluator calificat al bunurilor imobile
13Natalia CALINlector universitar, de bazănatalia.calin@emi.utm.mdMagistru în evaluare
14Irina BULATlector universitar, de bazăirina.bulat@emi.utm.mdMagistru în evaluare
15Carolina VOLOSATÎIasistent universitar, de bazăcarolina.volosatii@emi.utm.mdMagistru în evaluare
16Alexandru VITANOVlector universitar, cumul externalexandru.vitanov@emi.utm.mdEvaluator calificat al bunurilor imobile; Evaluator calificat al proprietății intelectuale; Președinte al asociației evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”
17Angela MORARUdr. în economie, conf. univ., cumul externangela.moraru@emi.utm.mdȘefa secției Compilarea Balanței de plăți BNM, Departamentul Raportări și Statistică.
18Olga BUZUdr. hab., conf. univ., cumul externolga.buzu@emi.utm.mdEvaluator calificat al bunurilor imobile; Șefa secției Evaluarea imobilului ARFC , Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC; Conducător de doctorat la specialitatea 521.03
19Valeriu CAPSÎZUdr. în economie, conf. univ., cumulvaleriu.capsizu@tem.utm.md
 20Gheorghe CROITORUdr. în tehnică, conf. univ.; cumulgheorghe.croitoru@dmmc.utm.mdȘef secție Politici și Reglemmentări Tehnice în Construcții, Ministerul Economiei și Infrastructurii
21Tatiana STRATlector universitar, cumultatiana.strat@emc.utm.md
 22Alina STRĂTILĂdr. în economie, conf. univ., cumulalina.stratila@emc.utm.md
23Ludmila TIMOTINlector superior, cumulludmila.timotin@emc.utm.md
 24Grigore VASCANdr., conf. univ., cumulgrigore.vascan@emc.utm.mdExpert, verificator devize
25Iuliu ŢURCANdr. în economie, conf. univ., cumuliuliu.turcan@emin.utm.md
26Rina ŢURCANdr. în economie, conf. univ., cumulrina.turcan@emin.utm.md
27Nicolae ŢURCANUdr. în economie, conf. univ., cumulnicolae.turcanu@emc.utm.md
Personal non-didactic
1Augustina MÎNZATUinginer superior, de bazăaugustina.minzatu@imei.utm.md
2Natalia CALINinginer cat. I, de bazăNatalia.calin@emi.utm.mdMagistru în evaluare


III. FORME DE STUDII

 1. Licență (ciclul I)
 • Specialitatea 0731.5 Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 • Specialitatea 0710.1 Inginerie și Management în Construcții– 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 • Specialitatea 0722.1 Ingineria prelucrării lemnului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 1. Masterat (ciclul II)
 • Specialitatea „Cadastru și Dezvoltarea Imobilului” – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
 1. Doctorat (ciclul III)
 • Școala doctorală „Economie, Finanțe și Management”. Specialitatea 521.03 „Economie și Management în domeniul de activitate” – 180 credite, 3 ani (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă).
 • Școala doctorală „Inginerie civilă”.
 1. Instruire continuă
 • Specialitatea „Evaluarea imobilului”, 90 ore.

 

IV. STUDENȚI

SpecialitateaEvaluarea imobiluluiInginerie și management în construcții
Buget, %Contract, %Buget, %Contract, %
Anul I41595446
Anul II64365248
Anul III51494753
Anul IV46542575

Anual la conferințe științifice naționale și internaționale participă cca. 14-25 studenți de la nivelul I și II de studiu. Studenții ciclului III doctorat anual participă la conferințele naționale și internaționale de profil cu rapoarte atât în RM, cât și peste hotare.

 

VI. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare în cadrul departamentului:

 • Managementul imobilului,
 • Evaluarea bunurilor imobile,
 • Evaluarea patrimoniului,
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil.
 2. Agenția Relații Funciare şi Cadastru.
 3. Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
 4. Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova.
 5. Bănci Comerciale din Republica Moldova.

 

VII. ABSOLVENȚI

Anul promoțieiNr. absolvenților specialității EINr. absolvenților specialității IMC
200446
200582
200633
200736
200857
200954
20105614
20116321
20126332
20134044
20142725
20152633
20162328
20172628

Absolvenții specialității EI sunt angajați pe specialitate în agenții imobiliare, ÎS „Cadastru”, băncile comerciale din RM, precum și în domenii înrudite în calitate de manageri de proiect, agenți imobiliari, specialiști în secțiile marketing ale firmelor de construcții etc.

Absolvenții specialității IMC sunt angajați la întreprinderi de construcții în diverse funcții: asistent diriginte de șantier, manager producere, manager aprovizionări, manageri de proiect, devizier, consultanți. De asemenea, absolvenții sunt angajați în domenii înrudite: producția materialelor de construcții sau în unități de comerț a materialelor de construcții în funcție de consultanți.