climova

 

ALLA CLIMOVA

Șef  departament
Conferenţiar universitar, doctor în drept

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-34-96
E-mail: alla.climova@dp.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Drept Patrimonial (CDP) a fost fondată prin ordinul rectorului UTM nr. 238-r, la data de 22.05.2002, în funcția de șef de catedră fiind numită conf. univ., dr. Alla CLIMOV.

Studiul respectiv în cadrul UTM, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, alăturat de Catedrele de geodezie, cadastru şi geotehnică și de evaluare şi managementul imobilului, dat fiind faptul că există posibilitatea reală de studiere aprofundată atât în plan teoretic, cât şi practic a tuturor aspectelor ce ţin de sistemul de înregistrare a bunurilor imobile, organizarea teritoriului în plan de drept şi tehnic (lucrări cadastrale, inclusiv formarea bunurilor imobile, evaluarea bunurilor imobile, aprecierea statutului documentelor tehnice în domeniul construcţiilor etc.), facultatea dispunând de resurse în plan profesional şi tehnica necesară în vederea efectuării lucrărilor cadastrale.

Totodată, studiul aprofundat al domeniului  imobiliar şi cadastral nu este în detrimentul studierii celorlalte discipline de drept, necesare formării competenţelor corespunzătoare pentru a activa cu succes şi în cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, secţiile administraţiei publice locale, firmelor private etc.

În anul 2017 Catedra Drept Patrimonial (CDP) a fost redenumită în Departamentul Drept (DD).

 

II. CADRE DIDACTICE

În componența DD intră 16 persoane, dintre care 33,3 % – cu grad științific.

Nr. Nume, Prenume Titlul didactic și științific E-mail Remarca
1 Alla CLIMOVA dr. în drept, conf. univ., şef departament; de bază şi cumul alla.climova@dp.utm.md Avocat, membru al seminarului științific USM, formator la Institutul National de Justiție al RM
2 Victor CATAN conf. univ., de bază victor.catan@dp.utm.md Ex-ministru de Externe al RM, ex-viceministru al Justiției al RM, membru al grupului de lucru în vederea elaborării legislației economice
3 Svetlana DOGOTARU conf. univ., şi cumul svetlana.dogotaru@dp.utm.md Ex-viceministru al Construcțiilor, expert în domeniul construcțiilor, Institutul Național de Expertiză Judiciară
4 Olga PISARENCO dr. în drept, conf. univ.; de bază şi cumul olga.pisarenco@dp.utm.md Avocat, formator la Institutul National de Justiție al RM
5 Viorica URSU lector superior, de bază şi cumul viorica.ursu@dp.utm.md Mediator în domeniul justiției
6 Ina BOSTAN lector superior, de bază şi cumul ina.bostan@dp.utm.md Administrator în procesul de insolvabilitate
7 Iurie IVANOV lector superior, de bază şi cumul iurie.ivanov@dp.utm.md Jurist consult
8 Alexandru SAVVA lector superior, de bază alexandru.savva@dp.utm.md Avocat
9 Denis BĂBĂLĂU conf. univ., cumul extern denis.babalau@dp.utm.md Judecător
10 Aurica LEFTER-BARCARU conf. univ., cumul extern aurica.lefter@dp.utm.md Avocat, șef Direcție Drept, ÎS „CADASTRU”
11 Veronica CALISTRU lector universitar, cumul extern veronica.calistru@dp.utm.md Jurist consult, ÎS „CADASTRU”
12 Natalia CHIRIAC lector universitar, de bază natalia.chiriac@dp.utm.md
13 Valeria TOPOREȚ lector universitar, de bază valeria.toporet@dp.utm.md Jurist consult
14 Daniela GROSU asistent universitar, cumul daniela.grosu@dp.utm.md
15 Livia NISTOR-LOPATENCO decan, dr. în şt. teh., conf. univ.; cumul livia.nistor@fcgc.utm.md
Personal non-didactic
1 Ala ENACHI secretar cu probleme de instruire, de bază ala.enachi@dp.utm.md
2 Elena URSU metodist coordonator, de bază elena.ursu@dp.utm.md

 

III. FORMELE DE STUDII

Departamentul Drept asigură pregătirea cadrelor în jurisprudență.

Licenţă (ciclul I)

  • Specialitatea „DREPT” – 240 ECTS, durata studiilor – 4 ani.

Masterat (ciclul II)

  • Specialitatea „Drept patrimonial” – 90 ECTS, durata studiilor – 1,5 ani.

 

IV. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROECTE DE CERCETARE DIN PERIOADA 2015-2016

STUDENȚI:

Veronica Ionel, st. gr. DP-1213

Proiectul „Acțiune pentru justiție”, implementat de IVENTO

Proiectul „Dezvoltare Internațională”, implementat de Ambasada SUA, Institutul „LEAVIT”

CADRE DIDACTICE implicate în realizarea proiectelor:

Nr. Numele, prenumele colaboratorului Denumirea proiectului
1. Alla Climova 1)    Proiectul PNUD cu tema „Consolidarea capacităţii instituţionale a Institutului Naţional al Justiţiei”  (2008-2009);

2)   Proiect de cercetare la compartimentul „Drept funciar” al  Enciclopediei juridice a Republicii Moldova, AŞM, Mai 2010 – prezent;

3)   Proiectul finanţat de UNDP – INTERNATIONAL „Întărirea capacităţii administrării fondului funciar în municipiul Chişinău” (2009-2013);

4)  Proiectul din cadrul Programului de Stat de cercetare ştiinţifică şi management al calităţii apelor: „Elaborarea şi racordarea la acquis-ul comunitar a cadrului normativ privind valorificarea durabilă şi managementul resurselor acvatice în Republica  Moldova”, AŞM,  01.01.-31.12.2011;

5)   Proiectul sub egida Consiliului Europei: „Elaborarea proiectului Codului administrativ” (2015);

6)  Proiectul „Asistența tehnică pentru susținerea primului Proiect de Cadastru de pe lângă Agenția Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova” (2006-2010).

2. Victor CATAN 1)     Proiectul guvernamental de optimizare și perfecționare a legislației cu privire la activitatea de întreprinzător în Republica Molodva (ghilotina  II,  anii 2012-2014), în calitate de membru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător în Republica Moldova.
3. Ilie TEACĂ 1)     Proiectul din cadrul Programului de stat de cercetare ştiinţifică şi management al calităţii apelor: „Elaborarea şi racordarea la acquis-ul comunitar a cadrului normativ privind valorificarea durabilă şi managementul resurselor acvatice în Republica  Moldova”, AŞM,  01.01.-31.12.2011;

2)    Proiectul BERD, privind elaborarea Legii Condominiului, expert național (2012-2014);

3)    Proiect de cercetare la compartimentul „Drept funciar” al  Enciclopediei juridice a Republicii Moldova, AŞM, Mai 2010 – prezent.

4)   Proiectul PNUD,„Managementul proprietății publice”, 2014-2015.

4. Svetlana DOGOTARU 1)     Proiectul BERD privind elaborarea Legii Condominiului, expert național (2012 -2014);

2)     Proiectul PNUD pentru elaborarea Strategiei în sectorul locativ pentru orașele; „Dușanbe, Curgan-Tube, Hissar – CITIES DEVELOPMENT STRATEGIES, Concept paper – Housing upgrading, Maintenance and Development” (2010);

3)    Proiectul „Capacity for integrated urban development: INTEGR-ABLE@ a Programului „Black See 2007-2013”. Facilitarea procesului de elaborarea a Planului de Dezvoltare Urbană Integrată în orașele Bălți, Orhei și Vadul-lui-Vodă.

4)     Forumul „Planificarea și dezvoltarea eonomică durabilă la Chisinau”, 18-19 aprilie 2016, organizat de Ambasada Franței în Republica Moldova în parteneriat cu primăria mun. Chișinău.

5)     Masa rotundă „Relațiile juridice dintre Apă-Canal Chișinău și asociatiile de locatari: responsabilități și consecințe”, 31 mai 2016, organizată de IDIS Viitorul.

6)     Participare în calitate de expert la elaborarea proiectutui Legii Condominiului în fondul locativ, cu suportul BERD, acordat Ministerului Dezvoltarii Regionale și Construcțiilor.

4. Olga PISARENCO 1)      Proiectul „Suport de curs pentru judecatori, procurori și  avocați privind prevenirea și combaterea cauzelor de violență în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor,  2015-2016.

 

V. RELAȚII INTERNAȚIONALE

  • Acord de colaborare cu ÎS „Cadastru” (38 OCT) 2014, conlucrarea în domeniul perfecționării programelor de învățământ, efectuarea practicii, acordarea literaturii speciale din domeniul cadastral, oferirea locurilor de muncă în vederea angajării în procedura stabilită de legislație.

 

VI. ABSOLVENȚI

  • Numărul total de absolvenți 2014-2016 – 44 de studenți
  • Angajarea acestora în cîmpul muncii, inclusiv masterat – 38 de studenți
  • Relația de parteneriat dintre absolvenți (companii din domeniu) și mediul universitar – Pro Imobil Grup SRL – acordarea suportului în vederea efectuării practice, dotarea departamentului cu literatură, acordarea suportului la angajare.