taranenco

 

TARANENCO ANATOLIE

Șef de departament
Conferențiar universitar, doctor inginer

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-77
E-mail: anatolie.taranenco@cms.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie asigură predarea disciplinelor legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Repere cronologice

1963 – înființarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova (şef catedră: conf. univ., dr. Victor SMIRNOV);

1964 –  înfiinţarea Facultății de Construcţii în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău;

1966 –  înființarea Catedrei elemente de construcții prin divizarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii. Primul șef catedră a fost conf. univ., dr. Eugen LIVOVSCHI, azi – prof. univ., dr. hab., m.c. AŞM;

1972 –  înființarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf.univ. dr. Gleb COLCIN, azi – prof. univ., dr. hab.).

1974 –  fondarea Catedrei mecanica structurilor prin divizarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf. univ., dr. Gleb COLCIN).

1999 –  înființarea Catedrei construcţii şi mecanica structurilor prin comasarea Catedrei elemente de construcţii și a Catedrei mecanica structurilor (şef catedră: prof. univ., dr. hab. Gheorghe MORARU).

 

II. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

  • Echipa „Mecanica structurilor”,
  • Echipa „Construcţii din beton armat”,
  • Echipa „Construcţii metalice”,
  • Echipa „Construcţii din lemn”,
  • Laboratorul „Încercarea construcţiilor”,
  • Laboratorul „Tensometrie”.

 

III. CADRE DIDACTICE

În componența departamentului intră 78 de persoane, dintre care 32% – cu grad științific.

Nr. crt.Numele, prenumeleTitlul ştiinţific, funcţia didacticăE-mail
1Anatolie TARANENCOconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic, șef de departament; de bază şi cumulanatolie.taranenco@cms.utm.md
2Olesea BURUIANĂlect. univ., ms. în informatică; de bazăolesea.buruiana@cms.utm.md
3Oleg CEBANlect. univ., ms. în constr., doctorand; de bazăoleg.ceban@cms.utm.md
4Vladimir CORNEEVconf. univ., dr. în tehn.; de bazăvladimir.corneev@cms.utm.md
5Vasile COTOROBAIconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulvasile.cotorobai@cms.utm.md
6Ion CREŢUlect. univ., ms. în constr.; de bazăion.cretu@cms.utm.md
7Daniela DIGORIasist. univ., ms. în constr.; de bazădaniela.digori@cms.utm.md
8Sergiu GALBINEANlect. univ., ms. în constr.; de bază; de bazăsegiu.galbinean@cms.utm.md
9Ion GÂRLACUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnicion.garlacu@cms.utm.md
10Mihail BÎRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bazămihail.birca@cms.utm.md
11Teodor SÂRBUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bază şi cumulteodor.sarbu@cms.utm.md
12Elena SIDORENCOconf. univ., dr. în tehn.; de bazăelena.sidorenco@cms.utm.md
13Oleg CAZACconf. univ., dr. în tehn.; de bază; de bazăoleg.cazac@tc.utm.md
14Mihail TURCULEŢconf. univ., dr. în tehn., cumulmihail.turculet@cms.utm.md
15Viorica ŢIBICHIconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulviorica.tibichi@cms.utm.md
16Mihail URSUlect. sup., ms. în tehn., proiectant; de bazămihail.ursu@cms.utm.md
17Iulia VOSKRESENSKAIAlect. sup. univ., proiectant; de bazăiulia.voskresenskaia@cms.utm.md
18Mihail POTÂRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehn., proiectant, cumul externmihail.potarca@cms.utm.md
19Eduard BALANlect. univ., ms. în constr.; cumuleduard.balan@cms.utm.md
20Alexandru CÎRLANasist. univ., ms. în constr., doctorand; de bazăalexandru.cirlan@cms.utm.md
21Alexandru FRUNZAasist. univ., ms. în constr., doctorand, cumulalexandru.frunza@cms.utm.md
22Oleg CUCUconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumuloleg.cucu@tc.utm.md
23Iurie DOHMILĂconf. univ., dr. în tehn.; de bazăiurie.dohmila@tc.utm.md
24Visarion PLĂMĂDEALĂconf. univ., dr. în tehn.; de bazăvisarion.plamadeala@tc.utm.md
25Ion ROTARUconf. univ., dr. în tehn.; de bazăion.rotaru@tc.utm.md
26Efim OLARUconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulefim.olaru@sav.utm.md
27Tamara POPOVconf. univ., dr. în chim.; de bazătamara.popov@sav.utm.md
28Ion COBUȘCEANconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulion.cobuscean@sav.utm.md
29Vasile GRAMAconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulvasile.grama@gcg.utm.md
30Vladimir POLCANOVconf. univ., dr. în tehn.; de bazăvladimir.polcanov@gcg.utm.md
31Vasile CHIRIACconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulvasile.chiriac@gcg.utm.md
32Livia NISTOR-LOPATENCOdecan, conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumullivia.nistor@fcgc.utm.md
33Carolina TIMCOconf. univ., dr în şt. econ.; cumul externcarolina.timco@ie.utm.md
34Mihai BENCHECIconf. univ., dr. în ped., de bază şi cumulmihai.bencheci@sav.utm.md
35Ilie TEACĂconf. univ., dr. în drept; cumul externilie.teaca@gcg.utm.md
36Alexandru RÂȘCOVOIlector superior, de bazăalexandru.rascovoi@tc.utm.md
37Iurie MOISEEVlector superior, de bazăiurie.moiseev@tc.utm.md
38Mihail CAPRĂlector universitar, de bazămihail.capra@sav.utm.md
39Adriana DANDARAlector superior, de bazăadriana.dandara@sav.utm.md
40Svetlana UNCIULENCOlector superior, de bazăsvetlana.unciulenco@sav.utm.md
41Ala COȘCODANlector superior; de bazăala.coscodan@sav.utm.md
42Ludmila EȘANUlector universitar, de bazăludmila.esanu@sav.utm.md
43Natalia FUNIERUlector superior, de bazănatalia.funieru@gcg.utm.md
44Ion BOICUlector universitar, de bazăion.boicu@gcg.utm.md
45Sofia CZEAPEKlector universitar, de bazăsofia.czeapek@gcg.utm.md
46Ana VLASENCOlector universitar, de bazăana.vlasenco@gcg.utm.md
47Constantin CEMURTANlector universitar, de bazăconstantin.cemurtan@tc.utm.md
48Rodislav GOREAlector universitar, de bazărodislav.gorea@sav.utm.md
49Galina CAPRĂlector universitar, de bazăgalina.capra@sav.utm.md
50Mariana CIOBANUlector universitar, de bazămariana.ciobanu@sav.utm.md
51Liliana GANGANlector universitar, de bazăliliana.gangan@sav.utm.md
52Alexandru PANTAZlector universitar, de bazăalexandru.pantaz@fcgc.utm.md
53Nicolae BEȚlector universitar, de bazănicolae.bet@gcg.utm.md
54Dumitru BOTNARUlector universitar, de bazădumitru.botnaru@gcg.utm.md
56Victor CEBOTARIasistent universitar, de bazăvictor.cebotari@tc.utm.md
57Nicolae LUCAȘENCOlector universitar, cumulnicolae.lucasenco@tc.utm.md
58Elena BEJANlector universitar, de bazăelena.bejan@gcg.utm.md
59Ion ȘUMLEANSCHIasistent universitar, cumulion.sumleanschi@gcg.utm.md
60Diana GAVRILOVconferenţiar universitar, cumul externdiana.gavrilov@gcg.utm.md
61Angela MNOGODETNÂIlector universitar, cumul externangela.mnogodetnai@gcg.utm.md
62Serghei RUSSUasistent universitar, cumulserghei.russu@sav.utm.md
63Evgheni CUTIAasistent universitar, cumulevgheni.cutia@cms.utm.md
64Vadim ȚURCANasistent universitar, cumulvadim.turcan@cms.utm.md
65Ion ALBUconf. univ., dr în şt. econ.; de bază şi cumulion.albu@fcgc.utm.md
66Mihail BRAGAconf. univ., dr în filosofie; conf. univ.; cumulmihail.braga@ssu.utm.md
67Ion RUSUprof. univ., dr. hab. şt. teh.; de bază şi cumulion.rusu@dmmc.utm.md
68Ion VALUŢĂprof. univ., dr în şt. fiz.-mat.; cumulion.valuta@mate.utm.md
69Petru ZESTREAlector superior, cumulpetru.zestrea@fua.utm.md
70Lucia NOUR-PARFENTIEVasistent universitar, de bazălucia.parfentiev@sav.utm.md 
71Mariana SAVIŢCHI-CIOBANUlector universitar, de bazămariana.ciobanu@sav.utm.md

Personal non-didactic

1Pavel LEPȘIIinginer coordonator, de bază
2Lilia GUSEVinginer cat. I, de bază
3Evgheni CUTIAinginer cat. I, de bazăevgheni.cutia@cms.utm.md
4Tatiana MADANinginer cat. I, de bazătatiana.madan@ia.utm.md
5Nicolae ALBUinginer cat. I, de bazănicolae.albu@gpps.utm.md
6Ludmila OLARUinginer cat. I,  de bazăludmila.olaru@adm.utm.md
7Ana UZUMinginer cat. I, de bazăana.uzum@gcg.utm.md
8Mariana FLORICĂinginer cat. I, de bază
9Natalia BULATOVAtechnician cat. I, de bază
10Ana-Maria TOPOREŢșef de laborator, de bază

 

IV. FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Construcţii industriale şi civile” – 240 ECTS, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Masterat (ciclul II)

Specialitatea „Inginerie structurală” – 90 ECTS, 1,5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

Doctorat (ciclul III)

Specialitatea „Materiale de construcţii, elemente şi edificii” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Mecanica corpului solid” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

 

V. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 1964-2016

Naţionale

  1. Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului (conducător ştiinţific: m.c. AȘM dr. hab., prof. univ. E. LIVOVSCHI). Pe această tematică au fost susţinute 9 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (I. CIUPAC, GR. BORDEIANU, A. SCRIPNIC, L. OLHOVOI, S. COREIBA, T. SÂRBU, E. OLARU, IU. LIUNENCO, N. GUZUN).
  2. Mecanica solidelor neomogene (conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. G. COLCIN). Pe această tematică au fost susţinute 6 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (S. CLOVANICI, M. BÂRCĂ, V. CORNEEV, S. COJEMEACHIN, A. GUSEATNICOV, V. ŞPAC).
  3. Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil (conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Gh. MORARU). Pe această tematică au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi 1 de doctor habilitat (Gh. MORARU, T. CIBOTARU, S. BILCIUC, A. TARANENCO).