taranenco

 

TARANENCO ANATOLIE

Șef de departament
Conferențiar universitar, doctor inginer

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-77
E-mail: anatolie.taranenco@cms.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie asigură predarea disciplinelor legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Repere cronologice

1963 – înființarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova (şef catedră: conf. univ., dr. Victor SMIRNOV);

1964 –  înfiinţarea Facultății de Construcţii în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău;

1966 –  înființarea Catedrei elemente de construcții prin divizarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii. Primul șef catedră a fost conf. univ., dr. Eugen LIVOVSCHI, azi – prof. univ., dr. hab., m.c. AŞM;

1972 –  înființarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf.univ. dr. Gleb COLCIN, azi – prof. univ., dr. hab.).

1974 –  fondarea Catedrei mecanica structurilor prin divizarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf. univ., dr. Gleb COLCIN).

1999 –  înființarea Catedrei construcţii şi mecanica structurilor prin comasarea Catedrei elemente de construcţii și a Catedrei mecanica structurilor (şef catedră: prof. univ., dr. hab. Gheorghe MORARU).

 

II. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

  • Echipa „Mecanica structurilor”,
  • Echipa „Construcţii din beton armat”,
  • Echipa „Construcţii metalice”,
  • Echipa „Construcţii din lemn”,
  • Laboratorul „Încercarea construcţiilor”,
  • Laboratorul „Tensometrie”.

 

III. CADRE DIDACTICE

În componența departamentului intră 78 de persoane, dintre care 32% – cu grad științific.

Nr. crt. Numele, prenumele Titlul ştiinţific, funcţia didactică E-mail
1 Anatolie TARANENCO conf. univ., dr. în tehn., expert tehnic, șef de departament; de bază şi cumul anatolie.taranenco@cms.utm.md
2 Olesea BURUIANĂ lect. univ., ms. în informatică; de bază olesea.buruiana@cms.utm.md
3 Oleg CEBAN lect. univ., ms. în constr., doctorand; de bază oleg.ceban@cms.utm.md
4 Vladimir CORNEEV conf. univ., dr. în tehn.; de bază vladimir.corneev@cms.utm.md
5 Vasile COTOROBAI conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul vasile.cotorobai@cms.utm.md
6 Ion CREŢU lect. univ., ms. în constr.; de bază ion.cretu@cms.utm.md
7 Daniela DIGORI asist. univ., ms. în constr.; de bază daniela.digori@cms.utm.md
8 Sergiu GALBINEAN lect. univ., ms. în constr.; de bază; de bază segiu.galbinean@cms.utm.md
9 Ion GÂRLACU conf. univ., dr. în tehn., expert tehnic ion.garlacu@cms.utm.md
10 Mihail BÎRCĂ conf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bază mihail.birca@cms.utm.md
11 Teodor SÂRBU conf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bază şi cumul teodor.sarbu@cms.utm.md
12 Elena SIDORENCO conf. univ., dr. în tehn.; de bază elena.sidorenco@cms.utm.md
13 Oleg CAZAC conf. univ., dr. în tehn.; de bază; de bază oleg.cazac@tc.utm.md
14 Mihail TURCULEŢ conf. univ., dr. în tehn., cumul mihail.turculet@cms.utm.md
15 Viorica ŢIBICHI conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul viorica.tibichi@cms.utm.md
16 Mihail URSU lect. sup., ms. în tehn., proiectant; de bază mihail.ursu@cms.utm.md
17 Iulia VOSKRESENSKAIA lect. sup. univ., proiectant; de bază iulia.voskresenskaia@cms.utm.md
18 Mihail POTÂRCĂ conf. univ., dr. în tehn., expert tehn., proiectant, cumul extern mihail.potarca@cms.utm.md
19 Eduard BALAN lect. univ., ms. în constr.; cumul eduard.balan@cms.utm.md
20 Alexandru CÎRLAN asist. univ., ms. în constr., doctorand; de bază alexandru.cirlan@cms.utm.md
21 Alexandru FRUNZA asist. univ., ms. în constr., doctorand, cumul alexandru.frunza@cms.utm.md
22 Oleg CUCU conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul oleg.cucu@tc.utm.md
23 Iurie DOHMILĂ conf. univ., dr. în tehn.; de bază iurie.dohmila@tc.utm.md
24 Visarion PLĂMĂDEALĂ conf. univ., dr. în tehn.; de bază visarion.plamadeala@tc.utm.md
25 Ion ROTARU conf. univ., dr. în tehn.; de bază ion.rotaru@tc.utm.md
26 Efim OLARU conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul efim.olaru@sav.utm.md
27 Tamara POPOV conf. univ., dr. în chim.; de bază tamara.popov@sav.utm.md
28 Ion COBUȘCEAN conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul ion.cobuscean@sav.utm.md
29 Vasile GRAMA conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul vasile.grama@gcg.utm.md
30 Vladimir POLCANOV conf. univ., dr. în tehn.; de bază vladimir.polcanov@gcg.utm.md
31 Vasile CHIRIAC conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul vasile.chiriac@gcg.utm.md
32 Livia NISTOR-LOPATENCO decan, conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul livia.nistor@fcgc.utm.md
33 Carolina TIMCO conf. univ., dr în şt. econ.; cumul extern carolina.timco@ie.utm.md
34 Mihai BENCHECI conf. univ., dr. în ped., de bază şi cumul mihai.bencheci@sav.utm.md
35 Ilie TEACĂ conf. univ., dr. în drept; cumul extern ilie.teaca@gcg.utm.md
36 Alexandru RÂȘCOVOI lector superior, de bază alexandru.rascovoi@tc.utm.md
37 Iurie MOISEEV lector superior, de bază iurie.moiseev@tc.utm.md
38 Mihail CAPRĂ lector universitar, de bază mihail.capra@sav.utm.md
39 Adriana DANDARA lector superior, de bază adriana.dandara@sav.utm.md
40 Svetlana UNCIULENCO lector superior, de bază svetlana.unciulenco@sav.utm.md
41 Ala COȘCODAN lector superior; de bază ala.coscodan@sav.utm.md
42 Ludmila EȘANU lector universitar, de bază ludmila.esanu@sav.utm.md
43 Natalia FUNIERU lector superior, de bază natalia.funieru@gcg.utm.md
44 Ion BOICU lector universitar, de bază ion.boicu@gcg.utm.md
45 Sofia CZEAPEK lector universitar, de bază sofia.czeapek@gcg.utm.md
46 Ana VLASENCO lector universitar, de bază ana.vlasenco@gcg.utm.md
47 Constantin CEMURTAN lector universitar, de bază constantin.cemurtan@tc.utm.md
48 Rodislav GOREA lector universitar, de bază rodislav.gorea@sav.utm.md
49 Galina CAPRĂ lector universitar, de bază galina.capra@sav.utm.md
50 Mariana CIOBANU lector universitar, de bază mariana.ciobanu@sav.utm.md
51 Liliana GANGAN lector universitar, de bază liliana.gangan@sav.utm.md
52 Alexandru PANTAZ lector universitar, de bază alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
53 Nicolae BEȚ lector universitar, de bază nicolae.bet@gcg.utm.md
54 Dumitru BOTNARU lector universitar, de bază dumitru.botnaru@gcg.utm.md
56 Victor CEBOTARI asistent universitar, de bază victor.cebotari@tc.utm.md
57 Nicolae LUCAȘENCO lector universitar, cumul nicolae.lucasenco@tc.utm.md
58 Elena BEJAN lector universitar, de bază elena.bejan@gcg.utm.md
59 Ion ȘUMLEANSCHI asistent universitar, cumul ion.sumleanschi@gcg.utm.md
60 Diana GAVRILOV conferenţiar universitar, cumul extern diana.gavrilov@gcg.utm.md
61 Angela MNOGODETNÂI lector universitar, cumul extern angela.mnogodetnai@gcg.utm.md
62 Serghei RUSSU asistent universitar, cumul serghei.russu@sav.utm.md
63 Evgheni CUTIA asistent universitar, cumul evgheni.cutia@cms.utm.md
64 Vadim ȚURCAN asistent universitar, cumul vadim.turcan@cms.utm.md
65 Ion ALBU conf. univ., dr în şt. econ.; de bază şi cumul ion.albu@fcgc.utm.md
66 Mihail BRAGA conf. univ., dr în filosofie; conf. univ.; cumul mihail.braga@ssu.utm.md
67 Ion RUSU prof. univ., dr. hab. şt. teh.; de bază şi cumul ion.rusu@dmmc.utm.md
68 Ion VALUŢĂ prof. univ., dr în şt. fiz.-mat.; cumul ion.valuta@mate.utm.md
69 Petru ZESTREA lector superior, cumul petru.zestrea@fua.utm.md
70 Lucia NOUR-PARFENTIEV asistent universitar, de bază lucia.parfentiev@sav.utm.md 
71 Mariana SAVIŢCHI-CIOBANU lector universitar, de bază mariana.ciobanu@sav.utm.md

Personal non-didactic

1 Pavel LEPȘII inginer coordonator, de bază
2 Lilia GUSEV inginer cat. I, de bază
3 Evgheni CUTIA inginer cat. I, de bază evgheni.cutia@cms.utm.md
4 Tatiana MADAN inginer cat. I, de bază tatiana.madan@ia.utm.md
5 Nicolae ALBU inginer cat. I, de bază nicolae.albu@gpps.utm.md
6 Ludmila OLARU inginer cat. I,  de bază ludmila.olaru@adm.utm.md
7 Ana UZUM inginer cat. I, de bază ana.uzum@gcg.utm.md
8 Mariana FLORICĂ inginer cat. I, de bază
9 Natalia BULATOVA technician cat. I, de bază
10 Ana-Maria TOPOREŢ șef de laborator, de bază

 

IV. FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Construcţii industriale şi civile” – 240 ECTS, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Masterat (ciclul II)

Specialitatea „Inginerie structurală” – 90 ECTS, 1,5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

Doctorat (ciclul III)

Specialitatea „Materiale de construcţii, elemente şi edificii” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Mecanica corpului solid” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

 

V. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 1964-2016

Naţionale

  1. Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului (conducător ştiinţific: m.c. AȘM dr. hab., prof. univ. E. LIVOVSCHI). Pe această tematică au fost susţinute 9 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (I. CIUPAC, GR. BORDEIANU, A. SCRIPNIC, L. OLHOVOI, S. COREIBA, T. SÂRBU, E. OLARU, IU. LIUNENCO, N. GUZUN).
  2. Mecanica solidelor neomogene (conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. G. COLCIN). Pe această tematică au fost susţinute 6 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (S. CLOVANICI, M. BÂRCĂ, V. CORNEEV, S. COJEMEACHIN, A. GUSEATNICOV, V. ŞPAC).
  3. Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil (conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Gh. MORARU). Pe această tematică au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi 1 de doctor habilitat (Gh. MORARU, T. CIBOTARU, S. BILCIUC, A. TARANENCO).