I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) de la Universitatea Tehnică a Moldovei este unica unitate din Republica Moldova care pregătește ingineri constructori, ingineri geodezi, ingineri în domeniul ingineriei antiincendii și protecție civilă, ingineriei și management în construcției, juriști cu cunoștințe profunde în patrimoniu, bunuri imobile.

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) de la Universitatea Tehnică a Moldovei are concurenți naționali la pregătirea inginerilor evaluatori ai bunurilor imobile, ingineri cadastrali, ceea ce ne motivează să fim mai competitivi și mai buni.

Un scurt istoric: în anul 1964 a fost fondat Institutul Politehnic cu 5 facultăţi, printre care și Facultatea de Ingineri-Constructori, actualmente Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC). Până în prezent la facultate au fost instruiți și pregătiți în jur de 13600 de ingineri constructori, ingineri geodezi, ingineri cadastrali, ingineri evaluatori, economişti, ingineri în domeniul securității vitalității, juriști care activează în toate ramurile economiei naţionale. Inginerii pregătiți la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru sunt apreciați și peste hotarele țării noastre, adică la nivel internațional.

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

Actualmente, la facultate funcţionează 2 departamente:

 

III. PROGRAME DE STUDII

 1. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 4 ani, frecvență la zi la următoarele specialități:
 1. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 5 ani, frecvență redusă la următoarele specialități:
 • Construcții industriale și civile
 • Inginerie și management în construcții
 • Evaluarea și dezvoltarea imobilului
 • Inginerie geodezică și cadastru
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă
 • Drept
 1. Programe de studii, ciclul II, master, 90 de credite ECTS, durata studiilor – 1,5 ani la următoarele specialități:i
 • Ingineria structurală
 • Inginerie antiincendii și protecție civilă
 • Drept imobiliar și cadastral
 • Evaluarea și administrarea imobiliară
 • Managementul proiectelor în construcții
 • Geomatică și cadastru
 1. Specializări la ciclul III doctorat, în școlile doctorale din cadrul UTM:
 • 01 Geodezie și tehnologii geoinformaționale, 180 de credite, 3 (4) ani
 • 03 Cadastru, monitorizare și reglementare funciară, 180 de credite, 3 (4) ani
 • 03 Economie și management, 180 de credite, 3 ani
 1. Formare profesională continua

Programe de formare continua realizate:

 • Formare continuă pentru ingineri cadastrali, anul 2016, 132 de ore, 12 ingineri au fost instruiți  pentru fosta Întindere de Stat “CADASTRU”.
 • Bazele modelării BIM. Autodesk Revit ”, 12 cursanți instruiți;
 • Evaluarea imobilului cursurilor, 90 ore, instruiți, 12 cursanți în anul 2016;

TOTAL instruiți in perioada 2016-2021, 226 cursanți;

Programe de formare continua noi:

 • Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale, 144 ore.
 • Măsurători satelitare şi terestre pentru crearea reţelelor geodezice, 144 ore.
 • Teoria evaluării, 45 ore.
 • Estimarea deprecierii valorii, 45 ore.
 • Abordări în evaluare, 90 ore.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

HOTĂRÎRE Nr. 731 din 19.10.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

 1. Certificat acreditare IAPC, FCGC
 2. Certificat acreditare IS, FCGC

HOTĂRÎRE Nr. 883 din 28.12.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior

 

 ORAR CICLUL I , LICENȚĂ

Orar sesiune de iarnă, 2021/2022, studii cu frecvență

ORAR CICLUL II, MASTER

Grupa IS, sem. II, 2022

Grupa IAPC, sem. II, 2022

Grupa DIC, sem. II, 2022

Grupa EAI și MPC, sem. II, 2022

 

IV. CADRE DIDACTICE

Comunitatea academică în anul 2021: cadre didactice titulare – 50, inclusiv cu grad științific de doctor și doctor habilitaț – 26, ceea ce constituie 54.0 %. Cadre didactice cumulare 15: inclusiv cu grad științific de doctor și doctor habilitaț – 7, ceea ce constituie 46.0 % și cadre auxiliare – 9.

 

V. RELAȚII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Relații de cooperare naționale:

 • Centru de Excelență în construcții din orașul Chișinău;
 • Colegiu de Construcții din orașul Hîncești;
 • Colegiu de Ecologie din orașul Chișinău;
 • Agenția Relații Funciare și Cadastru, Republica Moldova;
 • Agenția Servicii Publice, Republica Moldova cu Serviciile Cadastrale Teritoriale, amplasate în toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv și din Chișinău;
 • Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Republica Moldova;
 • Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru, „INGEOCAD” Republica Moldova;
 • IS INCERCOM, RM;
 • Compania TRIMETRICA SRL;
 • Compania INTERACTV S.A.;
 • Compania “ALLBIM NET” SRL;

Relații de cooperare internaționale:

 • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti;
 • Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Universitatea „Transilvania” din Braşov;
 • Universitatea Tehnică din Timişoara;
 • Universitatea din Petroșani, România; 
 • Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba-Iulia, România; 
 • Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, România; 
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România; 
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România; 
 • Universitatea Tehnică din Baku, Azerbaidjan;
 • Universitatea de Stat din orașul Taraz “Mihail Dulati”Kazahstan;
 • Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne, Franța;
 • Institutul National de Științe Aplicate din Strasbourg, Franța;
 • Universitatea din Zagreb, Croația;
 • Universitatea de Nord din Varazdin, Croația;
 • Universitatea Politehnică din Tirana (Facultatea de Construcții), Albania;
 • Universitatea din Tirana (Facultatea de Istorie și Filologie), Albania;
 • Universitatea din Banja Luka (Facultatea de Arhitectură, Construcții Civile și Geodezie), Bosnia și Herțegovina;
 • Universitatea din Sarajevo (Facultatea de Construcții), Bosnia și Herțegovina;
 • Universitatea din Pristina (Facultatea de Construcții și Arhitectură), Kosovo;
 • Facultatea de filozofie a Universității din Muntenegru din Nikšić
 • Universitatea Tehnică din Valencia, Spania;
 • Universitatea Politehnică din Madrid, Spania;
 • Universitate de Științe ale vieții din Lublin, Polonia;
 • Universitatea din Varșovia, Polonia;
 • Universitate de Științe Aplicate din Karlsruhe, Germania;
 • Universitate de Științe Aplicate din Stuttgart, Germania;
 • Institutul Regal Tehnologic (KTH) din Stockholm, Suedia;
 • Universitatea din Karlstad, Suedia;
 • Universitatea din Genova, Italia;
 • Universitatea Politehnică din Bari, Italia.
 • Universitatea de Construcţii din Odessa;
 • Universitatea de Stat din Erevan, Armenia;
 • Universitatea Națională Politehnică din Lvov, Ucraina; 
 • Universitatea Națională Tehnică din Harkov, Ucraina; 
 • Universitatea Națională Tehnică din Kiev, Ucraina; 
 • Universitatea de Construcţii din Moscova;
 • Universitatea de Construcţii din Sankt-Petersburg;
 • Şcoala Superioară de Poduri şi Șosele din Paris;
 • Colegiul Regal din Marea-Britanie;
 • Şcoala Regală Tehnică din Suedia;
 • Compania ESCO Group;
 • ASOCIAȚIA inginerilor proiectanți din Romania;
 • Compania ANARECAD, Romania;
 • Compania TOPGEOCART SRL, urmează Romania;

 

VI. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

La catedrele FCGC se efectuează cercetări ştiinţifice în următoarele direcţii:

 • Expertizarea, proiectarea şi protecţia construcţiilor în condiţii normale şi extremale (cutremure de pământ, tasări de teren, alunecări etc.);
 • Evaluarea imobilului;
 • Studiul deplasărilor de teren şi metode de combatere a acestora;
 • Elaborarea normelor în domeniul fundaţiilor;
 • Elaborarea tehnologiilor moderne în construcţii;
 • Studiul proiecțiilor cartografice pentru cartografierea teritoriului Republicii Moldova la scară mare;
 • Elaborarea metodelor de calcul și interpolare a parametrilor de transformare a coordonatelor;
 • Elaborare sistemului de monitorizare a rețelei de stații permanente GNSS pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Crearea modelului cvasigeoidului de precizie pentru teritoriul Republicii Moldova;
 • Studiul metodelor de compensare a rețelelor geodezice tridimensionale;
 • Elaborarea metodelor de determinare a deviației verticalei;
 • Studiul metodelor de analiza a deformațiilor terenurilor si construcțiilor aplicând măsurători geodezice de precizie;
 • Studii privind colectarea, integrarea si administrarea datelor aplicând tehnologii GIS avansate.

 

VIII. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Facultatea dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate cu conexiune la intranet, cu săli cu videoproiectoare și bibliotecă științifică digitală și fizică.

La facultate sunt 2 laboratoare la nivel de facultate: 10-101, 10-230 cu 20 de calculatoare din anul 2018, care se asigură procesul educațional disciplina Tehnologii informaționale și Tehnologii geoinformaționale. Laboratorul 10-104 este un laborator specializat pe tehnologii geoinformaționale cu 10 calculatoare cu parametri tehnici medii, care asigură procesul educațional pentru programele de licență: ICG (GTC), IMC, EDI și master în cadrul FCGC.De asemnea și cadrele didactice sunt dotate cu tehnica de calcul de către administrația UTM, astfel în anul univ. 2019-2020 și anul 2020-2021 din partea administrației UTM au fost transmise cadrelor didactice 37 laptopuri.

8 săli sunt dotate cu video proiectoare fixate pe tavan.