I. INFORMAȚII GENERALE

În Republica Moldova pregătirea inginerilor a început în anul 1959, în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău la Facultatea de Ingineri-Tehnicieni.

În anul 1964 a fost fondat Institutul Politehnic cu 5 facultăţi, inclusiv Facultatea de Ingineri-Constructori, actualmente Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC). Până în prezent aici au fost pregătiţi peste 10.000 de ingineri constructori, geodezi, ingineri evaluatori, economişti, ingineri în domeniul securității vitalității care activează în diverse ramuri ale economiei naţionale şi peste hotare. În anul universitar 2015-2016 în cadrul facultăţii și-au făcut studiile 638 de studenţi la învățământul cu frecvență la zi şi 568 persoane la învățământul cu frecvenţă redusă.

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

Actualmente, la facultate funcţionează 5 catedre de specialitate şi 1 generală

 

III. PROGRAME DE STUDII

 1. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 4 ani, frecvență la zi la următoarele specialități:
 1. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 5 ani, frecvență redusă la următoarele specialități:
 • Construcții și inginerie civilă
 • Inginerie și management în construcții
 • Evaluarea și dezvoltarea imobilului
 • Tehnologia prelucrării lemnului
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă
 • Ingineria și managementul zăcămintelor, minerit
 • Drept  imobiliar și cadastral
 1. Programe de studii, ciclul II, master, 90 de credite ECTS, durata studiilor – 1,5 ani la următoarele specialități:
 • Ingineria proceselor și materialelor minerale în construcții
 • Ingineria structurală
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă
 • Drept imobiliar și cadastral
 • Evaluarea și administrarea imobiliară
 • Managementul proiectelor în construcții
 • Geomatică și cadastru
 1. Specializări la ciclul III doctorat, în școlile doctorale din cadrul UTM:
 • 01 Geodezie și tehnologii geoinformaționale, 180 de credite, 3 (4) ani
 • 03 Cadastru, monitorizare și reglementare funciară, 180 de credite, 3 (4) ani
 • 03 Economie și management, 180 de credite, 3 ani
 1. Studii postuniversitare de recalificare cu frecvenţă redusă, durata – 3 ani, prin contract (obţinerea celei de-a doua specialități universitare) la următoarele specialități:
 • Evaluarea imobilului
 • Drept imobiliar și cadastral
 • Cadastru
 • Proiectarea, consolidarea şi reabilitarea construcţiilor
 • Tehnologii moderne în construcţii
 • Geotehnica (Protecţia bunurilor imobile contra calamităţilor naturale)

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

HOTĂRÎRE Nr. 731 din 19.10.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

 

HOTĂRÎRE Nr. 883 din 28.12.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior

 

 

 

 ORAR PENTRU MASTER

 1. Orar_DIC_2003M_sem_I_Master_2020_2021
 2. Orar_EAI_MPC_Master_sem_I_2020_2021
 3. Orar_GC_2003M_sem_I_Master_2020_2021
 4. Orar_IAPC_Master_sem_I _Master_2020-2021
 5. Orar_IS_Master_sem_ I_ 2020-2021

 ORAR EVALUĂRI MASTER

 1. Orar evaluări sem. I grupa IS-2001
 2. Orar evaluări sem. I grupa EAI-2002
 3. Orar evaluări sem. I grupa GC-2003
 4. Orar evaluări sem. I grupa IAPC-2004
 5. Orar evaluări sem. I grupa DIC-2005
 6. Orar evaluări sem. I grupa MPC-2006

IV. CADRE DIDACTICE

La catedrele facultăţii activează 80 de cadre didactice titulare, dintre care 29 – cu grad și titlu științific (36.25 % doctori și doctori habilitați) și 21 cadre didactice netitulare, dintre care 9 cu grad și  titlu științific (42.86 %).

 

V. RELAȚII INTERNAȚIONALE

Facultatea colaborează cu facultățile de profil din următoarele instituții de învățământ:

 • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti,
 • Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti,
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi,
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
 • Universitatea „Transilvania” din Braşov,
 • Universitatea Tehnică din Timişoara,
 • Universitatea de Construcţii din Odessa,
 • Universitatea de Construcţii din Kiev,
 • Universitatea de Construcţii din Moscova,
 • Universitatea de Construcţii din Sankt-Petersburg,
 • Şcoala Superioară de Poduri şi Șosele din Paris,
 • Colegiul Regal din Marea-Britanie,
 • Şcoala Regală Tehnică din Suedia.

 

VI. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

La catedrele FCGC se efectuează cercetări ştiinţifice în următoarele direcţii:

 • Expertizarea, proiectarea şi protecţia construcţiilor în condiţii normale şi extremale (cutremure de pământ, tasări de teren, alunecări etc.);
 • Evaluarea imobilului;
 • Studiul deplasărilor de teren şi metode de combatere a acestora;
 • Elaborarea normelor în domeniul fundaţiilor;
 • Elaborarea tehnologiilor moderne în construcţii;
 • Studiul proiecțiilor cartografice pentru cartografierea teritoriului Republicii Moldova la scară mare;
 • Elaborarea metodelor de calcul și interpolare a parametrilor de transformare a coordonatelor;
 • Elaborare sistemului de monitorizare a rețelei de stații permanente GNSS pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Crearea modelului cvasigeoidului de precizie pentru teritoriul Republicii Moldova;
 • Studiul metodelor de compensare a rețelelor geodezice tridimensionale;
 • Elaborarea metodelor de determinare a deviației verticalei;
 • Studiul metodelor de analiza a deformațiilor terenurilor si construcțiilor aplicând măsurători geodezice de precizie;
 • Studii privind colectarea, integrarea si administrarea datelor aplicând tehnologii GIS avansate.

 

VIII. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Facultatea dispune de:

 • Săli de curs;
 • Centre de calcul;
 • Laboratoare metodice şi de cercetări;
 • Laborator de încercări ale articolelor şi elementelor de construcţii;
 • Laborator de încercări ale materialelor de construcţii la acţiunea sarcinii şi a temperaturii de scurtă şi lungă durată;
 • Laborator de metrologie, tensometrie şi măsurări prin ultrasunet;
 • Laborator de tehnologii moderne în construcţii;
 • Laborator de geodezie, topografie, fotogrametrie etc.;
 • Laborator de analiză a materialelor geologice;
 • Laborator de încercări ale solurilor pentru fundaţii;
 • Laborator de evaluare a bunurilor imobiliare înzestrat cu utilaj de ultimă performanţă.

 

02

Laborator unic, destinat cercetrilor experimentale ale proprietăţilor fizico-mecanice ale betoanelor şi determinării capacităţii portante a elementelor de construcţie de gabarite mari, în cadrul căruia au fost executate lucrări de cercetare a construcţiilor la solicitarea diferitor întreprinderilor din Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina

01