FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Etica comunicare şi drept
 2. Filosofie
 3. Grafica inginerească
 4. Ingineria calculatoarelor şi produse program
 5. Limba engleză I
 6. Limba engleză II
 7. Limbaje formale şi compilatoare
 8. Matematica computaţională
 9. Matematici speciale I
 10. Matematici speciale II
 11. Programarea calculatoarelor
 12. Programarea procedurală
 13. Structuri de date şi algoritmi

Anul II

 1. Baze de date
 2. Fundamente economice ale ramurii
 3. Grafica pe calculator
 4. Limba engleză III
 5. Managementul bazelor de date
 6. Managementul şi asigurarea calităţii produselor software
 7. Metode şi modele de calcul
 8. Procesarea informaţiei
 9. Programarea interactivă
 10. Programarea orientată pe obiecte
 11. Reţele de calculatoare
 12. Securitatea informaţională
 13. Tehnologii Web
 14. Teoria sistemelor

Anul III

 1. Analiza datelor
 2. Analiza şi modelarea sistemelor informaţionale
 3. Aplicaţii Web
 4. Management şi marketing
 5. Managementul informaţional
 6. Managementul proiectului
 7. Negociere şi managementul conflictelor
 8. Sisteme de inteligenţă artificială
 9. Sisteme expert de gestiune
 10. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei