FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS

Anul I

 1. Etica comunicare şi drept
 2. Filosofie
 3. Ingineria calculatoarelor şi produse program
 4. Limba engleză I
 5. Limba engleză II
 6. Lingvistica computaţională
 7. Matematica computaţională
 8. Matematici speciale I
 9. Matematici speciale II
 10. Programarea calculatoarelor
 11. Programarea procedurală
 12. Structuri de date şi algoritmi
 13. Tehnologii ale limbajului natural

Anul II

 1. Analiza statistică a datelor
 2. Baze de date
 3. Fundamente economice ale ramurii
 4. Grafica pe calculator
 5. Ingineria limbajului
 6. Limba engleză III
 7. Metode şi modele de calcul
 8. Programarea interactivă
 9. Programarea orientată pe obiecte
 10. Reţele de calculatoare
 11. Securitatea informaţională
 12. Tehnici avansate de programare
 13. Tehnologii web
 14. Verificarea şi validarea sistemelor soft

Anul III

 1. Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale
 2. Dezvoltarea aplicaţiilor Web
 3. Interacţiune om-calculator
 4. Management şi marketing
 5. Managementul proiectului
 6. Programarea aplicaţiilor mobile
 7. Programarea concurentă
 8. Programarea în Windows
 9. Sisteme bazate pe cunoştinţe
 10. Sisteme de inteligenţă artificială
 11. Sisteme expert
 12. Tehnologii multimedia